Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Saith Pechod Marwol
Mihangel Morgan
ISBN: 9780862433048 (0862433045)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 143x121 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Saith stori gyda'u cefndir mewn byd ffantasi wedi ei boblogi gan greaduriaid grotesg, gan enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1993. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1993.

Seven stories located in a world of fantasy inhabited by grotesque creatures, by the winner of the Prose Medal at the 1993 National Eisteddfod. First published in 1993.
Pan gyhoeddodd Saunders Lewis yn bryfoclyd yng nghanol y dauddegau mai ‘colled i lenyddiaeth yw colli pechod’, go brin y gallasai rag-weld ymgorffori ei ddedfryd mewn cyfrol fel hon. Cyhoeddwyd Saith Pechod Marwol yn wreiddiol yn 1993 (blwyddyn canmlwyddiant geni SL, gyda llaw), a dyma hi bellach wedi cyrraedd ei thrydydd argraffiad. Ceir pedair o’i straeon ar faes llafur Cymraeg Safon Uwch Ail Iaith – ac mae Monica Maciwan, pen-bechadures eiconig y cawr o Wallasey, yn farw, wedi ei saethu yng nghanol drewdod ei chathod gan Iolo (neu 1%) Jones mewn hwrdd o ddicter cyfiawn yn y stori olaf, ‘Câr Dy Gymydog’.

Mae blas cystadleuaeth eisteddfodol ddiddychymyg ar y syniad o ymdrin â’r saith pechod marwol mewn saith stori fer, ond dyma gampwaith ar ei waethaf. Un rheswm, bid siŵr, yw fod pechod yn gynefin llenyddol mor naturiol i'r awdur: y straeon hyn yw magwrfa cymeriadau ei waith aeddfetach – o Melog i Dirgel Ddyn – man cychwyn ei obsesiwn â’r cysyniad o obsesiwn ei hun.

Yr ail reswm yw hepgor y fannod. Nid y Saith Pechod Marwol sydd yma, sylwer, ond saith diffyg neu saith gwyriad personol, neilltuol. Gesyd Mihangel Morgan ei hun, fel yr awgryma’r dyfyniadau ar ei flaenddalen, yn ddiogel mewn llinach lenyddol sy’n credu – ac yn ddealladwy ddigon – fod pechod yn fwy diddorol, yn fwy dynol, na daioni dof a dicra.

A’r trydydd rheswm am eu llwyddiant yw fod yr awdur yn gwybod sut i ddweud stori. Rhyw ddarllen gan rythu rhwng ein bysedd y byddwn ni ar dro, ond dal i ddarllen er hynny. Rhwng yr hwyl abswrdaidd a’n hymhyfrydu annheilwng ninnau, mae’n debyg nad oes cyflwyniad gwell i ddychymyg direidus yr awdur na’r tameidiau hyn.

Rhed dirywiad drwy’r straeon fel haen o rwd. Nid oes yr un cymeriad nad yw’n crebachu erbyn eu diwedd. Ac mae Mihangel yn meddu ar y ddawn dawel, ensyniadus i’n gwneud yn gyfrannog. Gwna bechaduriaid ohonom i gyd.

Mae’n dda o beth fod Saith Pechod Marwol wedi ennill statws llyfr gosod iddo’i hun. Er hynny, a siarad o brofiad, gwell lle i’r llyfr hwn yw erchwyn gwely nag ystafell ddosbarth. Caiff y darllenydd, wedyn, ymgolli mewn stori, diolch i’r drefn na chrëwyd mohono/mohoni mor ffaeledig, diffodd y golau gyda chydwybod lân – a breuddwydio.

Robin Chapman

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Collins Gem Welsh Dictionary
 
£5.99
 
Prynwch
Cerddi'r Cywilydd
Gerallt Lloyd Owen
£4.95
 
Prynwch
Blwyddyn Iolo
Iolo Williams
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch