Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sbectol Inc - Casgliad o Gerddi
ISBN: 9780862433369 (0862433363)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Eleri Ellis Jones Darluniwyd gan Marian DelythAddas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o farddoniaeth ar gyfer yr arddegau sy'n arddangos cyfoeth ein traddodiad ochr yn ochr â cherddi newydd. Darluniau a ffotograffau trawiadol du-a-gwyn a lliw. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. Enillydd gwobr Tir na n-Og 1996.

An anthology of Welsh poetry for teenagers, which displays the wealth of our tradition alongside contemporary poems. Black-and-white and colour photographs and illustrations. First published in 1995. Tir na n-Og Award winner 1996.
Cyfrol amrywiol o gerddi, fel sblat o inc ar draws yr wyneb! Cyfrol farddoniaeth i’r arddegau yw Sbectol Inc, oedran anodd i sgwennu ar eu cyfer. Mae’r dewis o gerddi yn y gyfrol yn sicr yn amrywiol, o Menna Elfyn i R. Williams Parry, Ifor ap Glyn i Aneirin – a digon o ddewis o bynciau hefyd, Kylie Minogue, Nadolig, cariad, etifeddiaeth a Neijal (wrth gwrs!).

Mae’r cerddi i gyd ag un peth yn gyffredin rhyngddynt – diffuantrwydd y teimladau sydd tu cefn iddyn nhw, o gerdd Dafydd Rowlands ‘Dangosaf iti lendid’ lle mae’r bardd yn rhoi gwahoddiad i’w fab i weld ystyr ei fywyd, i ddisgrifiad T. James Jones o Johnny y dyn digartref sy’n byw mewn bocs o dan bont ger yr Afon Tafwys. Mae’r emosiynau’n fyw ac yn amryliw, weithiau’n gignoeth ac yn hynod, hynod onest.

Mae’r sbectol inc arbennig yma’n rhoi gogwydd arbennig ar fywyd – ychydig fwy o inc yn ein bywydau ni fyddai’n dda yn gyffredinol, dwi’n meddwl; ychydig bach o farddoniaeth yn ein henaid ni’n feunyddiol fyddai’n gwneud bywyd yn werth ei fyw.

Elinor Wyn Reynolds

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Geiriau, T.H.Parry-Williams
Linda was ere Aled Lewis Evans
Hel meddyliau, Ifor ap Glyn
Yn nheyrnas diniweidrwydd, Rhydwen Williams
Dangosaf i ti lendid, Dafydd Rowlands
Sbarclar, Menna Thomas
Pan oeddwn fachgen, Penna Davies
Dwy Graith, Lona Llewelyn Davies
Rosi, dyna pam: Dewi Pws
Delyth (fy merch) yn ddeunaw oed, Dic Jones
y wers, Steve Eaves
Awdl foliant merch ein hamserau (Detholiad) Robin Llwyd ab Owain
Dyhead, Iwan Morris
Cariad, Cris Dafis
Pellhau, Gerwyn Williams
Siom, Menna Thomas
Fe hoffwn blethu mreichiau
Chwalu, Gerwyn Williams
Wennol fach, Nesta Wyn Jones
Hen bennill, Anhysbys
Hen stori, Nesta Wyn Jones
Yr wylan, Dafydd ap Gwilym
Alun, Lona Llewelyn Davies
Brodwaith, Elin ap Hywel
Eirlysiau, Einir Jones
Glynnod byw, Ieuan Wyn
Y llwynog, R.Williams Parry
Glyn, Gilbert Ruddock
Fe wyliaf alarch, Alan Llwyd
Bwystorau, Mihangel Morgan
Meirch Llangyfelach, Alan Llwyd
Croesi mynydd, Bryan Martin Davies
Merlod mewn storm, Alan Llwyd
Cenedl, Ieuan Wyn
Hedydd yn yr Haul (Detholiad) T. Glynne Davies
Etifeddiaeth Gerallt Lloyd Owen
Cilmeri, Gerallt Lloyd Owen
11.12.82, Iwan Llwyd
Neijal, Ifor ap Glyn
Sandra Picton, Robin Llwyd ab Owain
George (Cmon Midffld), Robin Llwyd ab Owain
Cymru, Mei Jones
Diwrnod y gm genedlaethol, Myrddin ap Dafydd
Yr asgellwr, Myrddin ap Dafydd
Bocswyr, Selwyn Griffith
Ryan Giggs, Tudur Dylan Jones
Gm bl-droed, Bryan Martin Davies
Agro, Sin Eirian
Cyfeiriadu (Orienteering), Norman Closs-Parry
Karioci, Ifor ap Glyn
Sglefrfyrddio, Aled Lewis Evans
Gwawr (Detholiad) Meirion McIntyre Hughes
Tyrd, Gwynn ap Gwilym
Dianc, W.Dyfrig Davies
Dau gyfnod/Dwy ferch, Menna Elfyn
Siarad dwbwl (yw dechrau trwbwl!) Menna Elfyn
Dwy awen, Dic Jones
Kylie a hi, Aled Lewis Evans
Grym, Gerwyn Williams
A.I.D.S., Bryan Martin Davies
Damwain, Gwyn Thomas
Angladd John, Bryan James
Gail, fu farw, Nesta Wyn Jones
Johnny, T.James Jones
Tai unnos, Iwan Llwyd,
Y ferch ar y cei yn Rio, T.H.Parry-Williams
Y ffidlwr, Elin ap Hywel
Garej Ln Glan Mr, Steve Eaves
Y sipsi
Park Avenue, Wrecsam, Alun Llwyd
Yr hen fflat, Myrddin ap Dafydd
Stafell Gynddylan, Anhysbys, Diweddariad Gwyn Thomas
Chwyrlar gwynt, Gilbert Ruddock
Henaint, Lona Llewelyn Davies
Hen beth, Gwyn Thomas
Deilen, Gwyn Thomas
Dysgub y dail, Crwys
Taid, Dic Jones
Mewn cartre hen bobl, J.Eirian Davies
Asma, Emrys Roberts
Ofn, Desmond Healey
Poli, ble mae dy gaets di?, Menna Elfyn
Cau pwll, Gilbert Ruddock
Y ffatrin cau, Gwyn Thomas
Gwareiddiad, Gerwyn Williams
Y bychan, Gwyn Erfyl
Mab an rhodded, Madog ap Gwalter
Dramar Nadolig, Gwyn Thomas
Serena, Rhydwen Williams
Nadolig Caerdydd, Iwan Llwyd
Wedir Wyl, Ceri Wyn Jones
James Bulger, Tudur Dylan Jones
Y graith, Euryn Ogwen
Er cof am Kelly, Menna Elfyn
Greddf gwr, oed gwas, Aneirin, Diweddariad Gwyn Thomas
Traffig, Sin Aled
Sgrifen yn y tywod, Iwan Llwyd
Gwylnos, Delyth George
Y coed, Gwenallt
Ble nesaf? Myrddin ap Dafydd
Mae gen i freuddwyd, Gwyn Thomas
Anne Frank, J. Eirian Davies
Maer coed yn marw, Rhydwen Williams
Cragen y mr, Gwynne Williams
Gwobrau:
Enillydd Gwobr Tir Na n-Og
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch