Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwlwm Gwaed
Gwen Parrott
ISBN: 9780862434373 (0862434378)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 1998
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 233 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyfoes gyffrous wedi'i gosod mewn ardal ddirwasgedig yn ne Cymru, am ferch ifanc yn gorfod addasu i newidiadau yn ei bywyd wrth iddi baratoi i groesawu ei brawd adref o'r carchar.

A modern thriller novel about the changes confronting a young girl as she prepares to welcome her brother home from prison, set in a south Walian area of great depression.
Dros y trigain mlynedd diwethaf mae dilynwyr y nofel dditectif wedi bod yn ddyledus iawn i ferched. O lofruddiaethau parlyrog-aspidistraidd dosbarth canol Agatha Christie i lofruddiaethau lluosog a llurguniedig Patricia Cornwell ar strydoedd brwnt Virginia, mae awduresau nofelau tor-cyfraith wedi bod ar flaen y gad.

Croeso, felly, i ferch sydd wedi cyfansoddi nofel, nofel gignoeth, a diolch amdani, nofel wreiddiol yn hytrach na chyfieithiad. Rwyf wedi pregethu'n hir ac yn huawdl ers tro yn erbyn yr arfer gwirion o gyfieithu nofelau ias a chyffro o’r Saesneg i’r Gymraeg. Mae Cwlwm Gwaed yn profi eto fod gennym dalentau yn y maes hwn sy’n medru cynhyrchu nofelau cyffrous ac argyhoeddiadol yn Gymraeg.

Fe fu tuedd yn ddiweddar, yn arbennig gan awduron Saesneg, i gyflwyno’r troseddwr fel rhywun sy’n haeddu cymaint, os nad mwy, o gydymdeimlad â’r dioddefwyr. Rwyf wedi casáu’r duedd ffasiynol hon erioed. Y mae yna bobl sy’n gynhenid ddrwg, gwaetha’r modd, pobl fel Brady a Hindley, Peter Sutcliffe a John Duffy. Roedd Ted Bundy yn llanc breintiedig ac yn meddu ar radd prifysgol; ni wnaeth hynny ei atal rhag llofruddio tri dwsin o ferched.

Yn y nofel hon, y dihiryn yw Marc, seicopath sy’n taflu ei gysgod dros y cyfan. Er iddo, fel ei chwaer Linda, gael ei godi o dan amgylchiadau hynod o boenus a difreintiedig, nid oes ymgais yma i fod yn trendi drwy feio’r amgylchiadau hynny am ddrygioni Marc. Mae’n ddyn drwg. A dyna ben ar y mater.

O ran stori, ceir dau linyn cryf yn rhedeg drwy’r nofel, y naill yn cysylltu Linda a’i brawd a’r llall yn cysylltu Linda eto â chwmni R.M. Transport, lle nad yw pethe fel y dylent fod. Ac yn gefndir i’r cyfan mae bodolaeth sinistr, braidd, y Genhadaeth Gyfoes.

Fe ellid, mae’n debyg, ddisgrifio Cwlwm Gwaed fel nofel ffeministaidd. Dynion, yn ddiwahân, sy’n twyllo. Menywod, yr un mor ddiwahân, sy’n cael eu twyllo. Dylwn brysuro i ychwanegu nad yw’r nofel fymryn llai credadwy oherwydd hynny. I’r gwrthwyneb. Mae gweld rhai agweddau o safbwynt merch, agweddau y gwnawn eu derbyn yn ganiataol cynt o safbwynt gwrywaidd, yn union fel eu gweld a’u gwerthfawrogi am y tro cyntaf.

Mae’r cymeriadu drwyddi draw yn hynod o gryf, yn arbennig felly gymeriad Linda. Mae hi y math o ferch a ddylai gael ei gweld eto yng ngwaith Gwen Parrott. Hoffais hefyd gymeriad Millie, er nad yw hi’n chwarae un o rannau mwyaf blaenllaw’r nofel.

Gwelaf, yn ôl y broliant, fod yr awdures yn storïo ac yn sgriptio Ponty i Radio Cymru. Mae ei dawn wrth lunio stori gyfres i’w chanfod yma wrth iddi lwyddo, o bennod i bennod, i ddal diddordeb y darllenwr gan annog rhywun i ddarllen ymlaen. Mae’r arddull hefyd yn ystwyth a’r cyfan yn hynod ddarllenadwy.

Hon, eto yn ôl y broliant, yw nofel gyntaf Gwen Parrott. Gobeithiaf nad hon fydd yr olaf. Mae Cwlwm Gwaed yn rhan o draddodiad gorau yr Whodunnit?. Ond mae hi’n fwy na hynny. Y mae hi, yn ogystal, yn Whydunnit?.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Ei Uffern ei Hun
Geraint V. Jones
£7.99
 
Prynwch
Graig, Y
Haf Llewelyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch