Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Arddegau: Callia, Alun!
Haf Williams
ISBN: 9780862434601 (0862434602)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddifyr i'r arddegau am helyntion Alun, wrth iddo wynebu arholiadau TGAU, chwarae triwant er mwyn helpu ei dad ar y fferm, ac ymgodymu â'i berthynas â'i gyfoedion. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1998.

An entertaining novel for teenagers about Alun, as he prepares to face his GCSE examinations, plays truant to help on his father's farm, and struggles to develop relationships with his peers. First published in 1998.
Tra bo dynoliaeth, fe fydd amaethu
A chyw hen linach yn ei holynu.


Y ‘cyw’ dan sylw yw Alun Jones, mab fferm o’i gap stabal i’w welingtons sydd â diddordeb mewn affliw o ddim ond ffermio. Wrth gwrs, mae ’na ryw eiriau fel ‘ysgol’ a ‘TGAU’ yn mynnu codi’u pennau o’r domen dail bob yn hyn a hyn, ond mae athroniaeth Alun yn un bendant: 'Mae aros adre i hau giwana’n mynd i fod yn well i mi yn y pen draw na mynd i’r ysgol i ddarllen am ryw hen Shakespeare gwirion sy ’di marw ers blynyddoedd.' Ar y naill law, mae tad Alun yn cytuno gant y cant â’r athroniaeth hon ac yn ei noddi â sigarets i aros gartref. Ar y llaw arall, mae ei fam druan yn tynnu gwallt gwyn ei phen yn poeni am ddyfodol ei mab, ac mae hyn yn achosi cryn wrthdaro ar yr aelwyd.

Ond er bod angen i Alun gallio, mae’n gymeriad digon hoffus; difeddwl, ydi, ond nid dideimlad. Mae’n hawdd darllen y straeon amdano’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth Bacha hi O’ma! yn yr ysgol, yn ceisio ennill calon Nia (ac ennill bet â’i ffrindiau ’run pryd) ac yn wagio ysgol i fynd am sesiwn yn y dafarn efo’i ffrindiau. Mae Alun hefyd yn gymeriad sy’n datblygu yn ystod y nofel. Mae geiriau ei fam - 'Rhaid i bawb gael cymwysterau' - yn rhygnu fel injan wair yn ei feddwl ac mae ei lygaid yn agor o’r newydd ar ei gymdoges, Bethan y Ddôl.

Hynt a helynt y berthynas hon yw un o brif themâu’r nofel, ac er nad yw’n anodd dyfalu sut bydd pethau’n datblygu, mae cariad yn thema sy’n cael ei chroesawu mewn unrhyw nofel ar gyfer pobl ifanc. Hoffais dechneg yr awdur o gyflwyno meddyliau Alun a Bethan ar ffurf ymsonau hefyd gan eu bod yn dod â ni’n nes at feddyliau a phryderon y cymeriadau, yn enwedig Bethan, ac mae hyn yn gymorth i’w gwneud yn gymeriad crwn a chredadwy.

Yn anffodus, ni fu’r awdur mor llwyddiannus wrth greu pob cymeriad; ‘teips’ yw unigolion fel Mistaf Jones yr athro dosbarth sydd methu dweud ’r’, Tracey y Saesnes gyfoethog nad yw'n gwerthfawrogi eau de dom da Alun, a Selwyn Swat y swot. Does dim dyfnder chwaith yn perthyn i gymeriad y tad. Ar y llaw arall mae Clwyd, cefnder Alun, yn gymeriad llwyddiannus iawn. Ar yr olwg gyntaf, mae wedi cael mwy o droeon trwstan nag o olwynion tractor, ond o dan yr wyneb mae yma ddarlun digon trist o ffermwr ifanc sy’n cuddio’i unigrwydd a’i ddiflastod o dan oferôl digri. Yn ogystal â bod yn dipyn o arwr i Alun, mae Clwyd hefyd, fel y gwelwn, yn ddrych iddo o’i ddyfodol. A hyn, yn fwy na dim arall, sy’n achosi i Alun gallio erbyn diwedd y nofel.

Mae dylanwad cefn gwlad yn drwm ar y nofel hon, nid yn unig ar y plot a’r cymeriadau, ond hefyd ar yr arddull. Mae dywediadau a diarhebion yn drwch yn y nofel ac er ei bod yn bwysig bod y rhain yn parhau i gyrraedd clustiau pobl ifanc, ‘gormod o bwdin daga gi’ yw’r dywediad a ddaeth i’m meddwl i; bron nad oes cyffelybiaeth yn codi’i phen ym mhob llinell o’r nofel, ac mae ambell jôc-noson-lawen yn ormod yn dod o geg Clwyd.

Nofel ar gyfer pobl ifanc yw hon – ac mae’r clawr lliwgar yn sicr o ddenu llygad sawl un. Yn sicr, mae hi'n nofel amserol iawn. Mae dyfodol amaethu yng Nghymru yn fwy ansicr nag erioed – 'tra bo dynoliaeth a fydd yna amaethu?' yw’r cwestiwn bellach, ac mae’r nofel hon yn tanlinellu nad yw bod yn fab fferm yn fêl i gyd chwaith.

Einir Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch