Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Syrcas, Y
Dyfed Edwards
ISBN: 9780862434618 (0862434610)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 1998
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel arswyd wreiddiol am syrcas sydd, er yn sioe liwgar, yn dwyn dinistr a galar yn lle diddanwch a gwên.

An original horror novel about a circus which, although a lively show, is on a mission of destruction and grief.
Daw’r syrcas i dre Geregryn gyda’i chlown a’i hacrobats, ei chonsuriwr a’i llyncwr cleddyfau ac, wrth gwrs, Meistr y Cylch. Ond cylch dieflig yw hwn yn hytrach na chylch campau a miri. Yn y syrcas hon mae gan y consuriwr rywbeth tra gwahanol i gwningen neu golomen ddof i fyny’i lawes. Ac mae gwên finiog y clown yn cuddio erchylltra. Ellyll yw’r corrach sy’n llyncu cleddyfau. Arglwyddesau’r fall yw’r tair acrobat. Ac mae clogyn coch Theodric, Meistr y Cylch, yn gorchuddio corff gwas mawr Arglwydd y Pydew.

Mae’r syrcas – a’r clown arbennig – yn faes perffaith i blot stori arswyd. Y symbol mwyaf arswydus posib i Lon Chaney Snr oedd y clown. ‘Mae’r clown yn ddoniol yng nghylch y syrcas,’ medde fe, ‘ond be fyddai’r ymateb normal petaech chi’n canfod, ganol nos, yr union glown yn sefyll yno yng ngolau’r lloer?’

Roedd Robert Bloch, awdur Psycho, yn cytuno’n llwyr. Iddo ef, y clown canol nos oedd hanfod arswyd. Clown, yn ei amser hamdden, oedd John Wayne Gacy. Ac fe ddywedodd unwaith, ‘I used to love being a clown, it meant you could get away with murder.’ Yn ddiweddarach fe’i dienyddiwyd wedi iddo lofruddio 33 o fechgyn ifainc.

Ac yn Y Syrcas mae’r clown yn symbol o arswyd o’r eiliad gyntaf y gwnawn gyfarfod ag ef yn crechwenu allan o ddrws cefn lorri ar ferch fach a’i mam. Mae plot Y Syrcas yn syml a chryno. Mae’r sioe fawr yn ymweld â’r dre, fel y gwnaeth fesul canrif. Ac mae’r ymweliad, fel yn y gorffennol, yn darparu dihenydd yn hytrach na chynnig diddanwch. Agorwn gyda golygfa sy’n ein hatgoffa o’r Pibydd Brith wrth i blant gael eu denu a’u hudo dros y mynydd gan y syrcas. Ac fel yn y stori am y pibydd, cawn gymeriad sy’n cyfateb i Huw, y bachgen cloff. Y cymeriad hwn yw’r ddolen rhwng digwyddiadau heddiw a rhai tebyg ganrif yn gynharach.

Gellir canfod yn y nofel ddylanwad awduron Americanaidd a Seisnig. Gellid disgrifio Y Syrcas fel rhyw gyfuniad o It a Salem’s Lot. Nid gwendid mo hyn. Mae awduron fel Stephen King wedi benthyca’n drwm oddi ar Poe a Lovecraft, Ray Bradbury a Shirley Jackson. Nofel Dyfed Edwards yw hon, nid nofel neb arall.

Ond fe ddylai’r awdur fod wedi dyblu hyd y nofel gan roi cyfle i’r darllenydd anadlu o dro i dro. Gellid bod wedi cynnwys penodau mwy digyffro yma ac acw. Mae arswyd, ochr yn ochr â digwyddiadau mwy tyner, yn fwy arswydus fyth. Teimlaf hefyd fod pentyrru arswyd ar ben arswyd yn imwneiddio’r darllenwr fel eu bod, o ymgyfarwyddo â’r trais, yn dod yn llai sensitif wrth i’r stori fwrw ymlaen. Golyga hynny fod yr arswyd yn graddol golli’r elfen o sioc ac o ofn. I ddyfynnu R. Williams Parry, mae’r nofel yn rhuthro fel rhyw ‘echelydd chwil y sioe’. O ymarfer mwy o ddisgyblaeth fe ddaw, yn sicr, o law Dyfed Edwards, glasur o waith arswyd. A hynny yn y dyfodol agos.

Gair cyn cloi am y clawr. Mae’r darlun gan Jonathan Ward yn un lliwgar a hynod effeithiol ac yn rhyw ernes i’r darllenydd o’r arswyd sydd i ddod y tu mewn. Nofel gwerth ei darllen, felly. Prynwch hi. Darllenwch hi. Ond ddim gyda’r nos. Cofiwch, fel y dywedodd rhyw awdur arswyd arall rywbryd, mae gan y tywyllwch ddannedd.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch