Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Talu'r Pris
Arwel Vittle
ISBN: 9780862435080 (0862435080)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 286 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2000
Nofel afaelgar wedi ei lleoli yng Nghymru 2082, lle caiff y gwrthryfelwr Iolo ab Maredudd - sy'n chwilio am fywyd tawel wedi brwydrau llawn delfrydau ei ieuenctid - ei lusgo i fyd cynllwyn a llygredd llywodraethau milwrol, arbrofion gwyddonol genynnol a chymdeithasau tanddaearol.

A gripping novel set in Wales in 2082, where the rebel Iolo ab Maredudd - who is looking for a quiet life after the idealistic battles of his youth - is drawn into the world of conspiracy and corruption of military governments, genetic scientific experiments and underground societies.
Mae bron pob hanes a osodir yn y dyfodol yn ddameg o’r presennol. Gellir defnyddio’r dyfodol pell fel llechen lân hanesyddol i osod cymeriadau arni heb unrhyw un o’n llinynnau cymdeithasol ni ynghlwm wrthynt a’u defnyddio i adrodd dameg am wirioneddau sylfaenol y cyfnod hwn. Prin iawn yw’r ffeithiau hanesyddol a grëir am y cyfnod rhwng ein hamser ni a’r un dychmygol dan sylw – dyfynnir Shakespeare ar yr USS Enterprise, ond does yna’r un bardd dyfynadwy arall wedi codi yn y canrifoedd sy’n dilyn. Fodd bynnag, gellir gosod hanes mewn dyfodol agosach ble mae’r awdur yn defnyddio’r cyfle i ‘greu’ hanes y cenedlaethau sy’n dilyn yn union ar ôl ei un o neu hi er mwyn cyfleu barn gref am sefyllfa ein byd ni.

Mae i’r nofel hon holl elfennau nofel antur dda. Wedi ei gosod yn 2082 ar hyd ac ar led Ewrop, ond yn bennaf yng ngogledd Wales Corporation, mae yma arwyr sy’n ddihirod; rebel o ferch brydferth i greu diddordeb rhywiol; dyn y sefydliad i greu cenfigen; dyn drwg ag enw braidd yn amlwg – Richard John Davies; heddlu cas ag acen y de, a chymdeithas gudd o bobl sy’n gweithredu yn y cysgodion. Mae cyfrinach i’w datrys a’i gwarchod, achos i’w amddiffyn a llygredd i’w ddatgelu, a Dafydd bob amser yn pledu Goliath.

Ceir negeseuon clir am beryglon peidio rhoi digon o bwerau i’r Cynulliad ac o gecru oddi fewn i’r mudiad cenedlaethol, ond gosodir hyn oll ar gefnlen ehangach o ddadfeiliad ecolegol a chymdeithasol.

Rhan o ddifyrrwch ailddarllen nofel ‘broffwydol’ a gyhoeddwyd bron i ddwy flynedd yn ôl yw chwilio am elfennau sydd eisoes wedi eu gwireddu neu sydd wedi eu profi'n anghywir.

Cododd y ‘brodiroedd’ – unedau gweinyddol Wales Corporation, – o ardaloedd y Mentrau Iaith. Tybed beth a gwyd o’r adolygiad iaith presennol? Mae Urdd Corfforaeth Cymru wedi cau pobman a symud i Gaerdydd. Ddigwyddodd hyn ddim eto. Mae Richard John, ‘Cymro da’, arweinydd lleol a Llywydd y Llwythau, yn defnyddio’r geiriau ‘does dim o’i le mewn mentro a manteisio ar amgylchiadau’. Union eiriau arweinydd Cyngor Ceredigion ar Week In Week Out yn ddiweddar!

Nofel uchelgeisiol yw hon, sy’n llwyddo i greu stori gref a chymhleth. Bydd rhai yn gwirioni ar y proffwydo, eraill yn ei weld yn ddiflas ac yn rhy ffwrdd-â-hi – ond dyna natur y genre. Mae’r ysgrifennu yn rhwydd ac yn gyhyrog, a’r cymeriadau yn rhai cryfion sy’n cynnig darlun byw i ni o un math o Gymru allai ddeillio o’r un a grëir gennym ni heddiw.

Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Ysgrifau yr Hanner Bardd
Dafydd Rowlands
£2.95
 
Prynwch
Deg Drama Wil Sam
Wil Sam
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch