Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O'r Canol i Lawr
Emyr Huws Jones
ISBN: 9780862435233 (0862435234)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2000
Nofel ddychanol o ddoniol gan un o gyfansoddwyr caneuon poblogaidd mwyaf toreithiog chwarter olaf yr ugeinfed ganrif, yn adrodd hanes llyfrgellydd dosbarth-canol anfodlon ei fyd sy'n penderfynu cicio dros y tresi am y tro cyntaf yn ei fywyd.

A witty and amusing novel by one of the most prolific popular song composers of the last quarter of the 20th century, relating the story of a discontented middle-class librarian who decides to kick over the traces for the first time in his life.
Mae angen cic yn ei ben-ôl ar Emlyn – dyna fy ymateb i’r prif gymeriad wrth ddechrau darllen y nofel. Llyfrgellydd yn ei dridegau yw Emlyn Finch; mae’n teimlo ei fod wedi'i gaethiwo a bod ei fywyd yn dilyn llwybr di-droi’n-ôl. Mae wedi cael llond bol ar ei swydd, ac mae ei gariad, Elaine, am i’r ddau ohonynt setlo i lawr – y peth olaf ar feddwl Emlyn.

Mae’r stori yn dechrau ar bnawn Gwener, ac Emlyn – ar dân eisiau gorffen yn y Llyfrgell er mwyn mynd am beint – yn taflu tramp allan i’r stryd o’r ystafell ddarllen. Dyma ddechrau’r diwedd ar ei yrfa lyfrgellyddol – o fewn deufis mae’n ymddiswyddo, mae ei fywyd personol yn newid yn llwyr wrth iddo adael ei gartref i rannu fflat efo’i ffrind, a’i berthynas ag Elaine yn dod i ben wedi iddi ei ddal efo dynes arall, Maureen.

Mi wnes i fwynhau’r nofel yma’n fawr, yn arbennig y disgrifiadau o’r dref a’r cymeriadau sy’n gefndir i’r stori. Mewn ychydig frawddegau'n unig, mae’r awdur yn llwyddo i roi darlun cyflawn ym meddwl y darllenydd. Fy hoff frawddeg i yn y nofel oedd pan oedd mam Elaine yn sôn wrth Emlyn mor falch oedd hi fod y ddau ohonynt yn ôl efo’i gilydd:

'Dach chi’ch dau wedi’ch gwneud i‘ch gilydd, siŵr. Pawb yn deud. Hyd yn oed Kitty, c’neithar y ffariar. A dydy hi ddim yn eich nabod.'

Er i mi fel merch fwynhau’r nofel, efallai y byddai dyn yn cael mwy o fwynhad o’r stori a hefyd yn uniaethu â chymeriad Emlyn. Doedd gen i ddim amynedd efo fo ar brydiau, yn enwedig ar ddechrau’r nofel ac yntau mor hunanol a diystyriol. Ond wrth ddod i adnabod y cymeriad wrth i’r nofel ddatblygu, roeddwn yn dod i’w ddeall yn well, a hyd yn oed ei hoffi erbyn y diwedd.

Nofel hamddenol, hawdd ei darllen yw hon. Does dim cyffro mawr yn y plot, ond mae yma hiwmor cynnil a’r stori yn mynd yn ei blaen linc-di-lonc ar gyflymdra sydd yn ddigon i’ch annog i ddarllen ymlaen. Byddai’n llyfr addas iawn i fynd ar wyliau neu ar siwrnai.

Teleri Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Dal y Gannwyll: ...
Alwyn Gruffydd
£3.99
 
Prynwch
Gwraig Orau o'r Gwragedd
Enid Pierce Roberts
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch