Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd Plentyn
E. Olwen Jones
ISBN: 9780862435240 (0862435242)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, A4, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o un ar hugain o ganeuon deniadol i blant ysgolion cynradd gan gyfansoddwraig brofiadol, yn cynnwys chwe charol ynghyd â chaneuon am amrywiaeth o destunau sydd o ddiddordeb i blant megis 'Siopa', 'Y Lori Sbwriel' a 'Dawnsio Disgo', gyda chyfeiliant piano syml.

A collection of twenty-one appealing songs for primary school children by an experienced composer, comprising six carols together with songs on a variety of topics which are of interest to children, with simple piano accompaniments.
Casgliad o ganeuon ar gyfer y babanod a geir yn bennaf yn y gyfrol hon. Ceir amrywiaeth o garolau a fyddai’n addas iawn ar gyfer eu cynnwys mewn sioe Nadolig i’r plant lleiaf. Mae geiriau’r mwyafrif o’r caneuon yn syml ac yn ailadroddus, a’r cyfeiliant yn dlws ac yn hawdd i’w chwarae. Down i adnabod nifer o gymeriadau a digwyddiadau adnabyddus stori’r geni, sef ‘Y Daith i Fethlehem’, ‘Y Seren Wen’, ‘Tri Brenin Doeth’ a ‘Cân Mair’.

‘Cân y Bugeiliaid’ yw fy ffefryn i ohonynt i gyd! Mae’r cyfeiliant yn fy atgoffa o glychau’n canu'n llawen ar fore'r Nadolig ac yn dymuno tangnefedd i’r holl fyd. Byddai’n sialens, ac yn addas iawn ar gyfer plant yr adran iau.

Ydych chi’n hoffi dawnsio? Wel, dyma’ch cyfle i droelli ac i ddathlu yn Ffair Llanfair. Rydw i wedi bod eisiau dawnsio’r walts erioed, ond feddyliais i erioed y byddai Mr Triongl o bawb yn bartner imi! Ond arhoswch funud, beth am y calypso yn Ynysoedd Môr y De? Cyfle i orweddian ar draethau hir yn sŵn y môr. Wyddoch chi sut i wneud Dawns Sgwâr? Na? wel! Dyma’ch cyfle. Hwyrach eich bod yn hoffi gwisgo sgertiau hir a sgarffiau lliwgar fel y Dawnswyr o Rwsia, ac ar ôl yr holl neidio a chwysu, beth am daith hamddenol uwchben y byd mewn Balŵn Aer Poeth? Gwyn eich byd!

Eirlys Eckley

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar y Fferm (CD)
 
£8.99
 
Prynwch
Straeon Cymru - 10 o ...
Esyllt Nest Roberts
£6.12
 
Prynwch
Ceinciau Cynythog
 
£2.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch