Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwirioni
Shoned Wyn Jones
ISBN: 9780862435264 (0862435269)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 114 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2001
Nofel gyfoes yn portreadu'r modd y caiff gobeithion merch ddeunaw oed am ei pherthynas â'i chariad eu chwalu wrth i amgylchiadau ei chaethiwo. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2002.

A contemporary novel portraying how the hopes of an eighteen year old girl about her relationship with her boyfriend are dashed as circumstances imprison her. Tir na n-Og Award winner 2002.
Es i â chopi o’r nofel hon yn anrheg i ffrind yng Nghaerdydd am gael aros gyda hi dros y Sul. Difaru gwneud hynny, a bod yn onest; wel, difaru rhoi’r llyfr iddi ar ddechrau’r penwythnos gan mai prin welais i fy ffrind gan fod ei thrwyn byth a hefyd yn y llyfr pob cyfle posibl! Dyna i chi un darllenydd bodlon, beth bynnag…

Gyda’r clawr a’r llyfr wedi’u cysodi a’u dylunio mor daclus ac atyniadol, anodd oedd peidio â gafael yn y llyfr fy hun ac anodd yn wir wedyn oedd ei roi i lawr eto. Yn y bôn dyma stori am ferch ifanc sy’n ‘gwirioni’ (gan esbonio’r teitl) ar fachgen anaddas ac yna stori datblygiad fwyfwy dinistriol y berthynas honno. Mae’r effaith a gaiff ei charwriaeth ar ei pherthynas â’i rhieni hefyd yn echel bwysig i’r stori.

Er mai merch ifanc ddeunaw oed yw’r prif gymeriad, ac mai llun o ferch mewn gwisg ysgol a geir ar glawr y llyfr, ni chrybwyllir at ba oedran yr anelir y llyfr yn y broliant o gwbl – dim ond nodi mai nofel yw hi. O ran y cynnwys – yn enwedig y pwyslais ar ryw ym mherthynas Gwenan a Dyfan a’r elfennau treisgar sy’n datblygu ynddi – tybiais mai nofel i oedolion yw hi. Syndod felly oedd sylwi fod y cyhoeddwyr yn ei marchnata fel nofel i’r arddegau, a hynny yn yr un golofn â nofel sy’n ymdrin yn hollol arwynebol â phroblemau tybiedig a stereotybiedig yr arddegau – sbotiau, gwaith cartref, a phebylla a snogio yn y Steddfod (Sgribls Hogan Flêr).

Yr unig ffordd y gellir galw Gwirioni yn nofel ‘ysgafn’ yw oherwydd ei bod yn rhwydd i’w darllen, yr iaith yn gryf ac yn llifo ac felly’n hynod ddarllenadwy. Portreadwyd cymeriadau byw, ond ni chefais fy narbwyllo’n llawn ganddynt nac ychwaith gan ddatblygiad y stori. Mae cymeriad Dyfan yn enwedig yn un y gellid wedi ei ddatblygu ymhellach, yn arbennig darlunio’r ddeuoliaeth yn ei gymeriad yn llawnach. Yn fy marn i, ni welir digon o’r rhinweddau sy’n denu Gwenan ato nac yn peri i ferch ‘gall’ fel hi aros gydag o a chael ei thrin yn y fath fodd.

Teimlais hefyd fod y tudalennau rhagarweiniol sy’n darlunio’r sefyllfa bum mlynedd yn ddiweddarach efallai yn rhag-weld y digwyddiadau yn rhy ddadlennol, a bod y diweddglo'n orddramatig ac yn ffordd rhy hawdd i ddod â’r cwbl i ben. Mae’r pwnc dan sylw yn un sensitif ac anodd i’w drafod, a phetai merch sydd yn sefyllfa Gwenan yn darllen y nofel hon, nid oes yma neges nac ateb cadarnhaol na chymorth i weld ffordd allan o’i thrybini.


Gwenllïan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Ar Blaned Arall
Dafydd Meirion
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch