Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cathod a Chŵn
Mihangel Morgan
ISBN: 9780862435295 (0862435293)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad amrywiol o ugain stori fer ddychanol a doniol gan awdur poblogaidd, gyda rhai o'r straeon wedi ymddangos eisoes mewn cyhoeddiadau eraill.

A varied collection of twenty satirical and amusing short stories by a popular author, some stories having already been published elsewhere.
Roedd pobl yn arfer dweud bod nofelau Barbara Cartland i gyd yr un fath, heblaw am enwau’r cymeriadau a rhyw fanion eraill. Ond onid troedio’r un llwybrau y mae pob awdur mewn gwirionedd – ailadrodd yr un stori mewn gwahanol ffyrdd? Yn sicr, dyma a geir yng nghyfrol ddiweddaraf Mihangel Morgan – nid bod hynny o angenrheidrwydd yn beth drwg, wrth gwrs. Fe fydd nifer o’r straeon yn y casgliad hwn yn gyfarwydd oherwydd iddynt ymddangos eisoes mewn cyhoeddiadau eraill, ond yr hyn fydd fwyaf cyfarwydd fydd y patrymau a’r mynegbyst sydd wedi dod yn nodweddiadol o fyd hunangyfeiriol llenyddiaeth Mihangel Morgan.

O edrych ar glawr y llyfr hwn, gyda’i ehangder o wyn a’i luniau bach pert o gathod a chŵn, rhwydd fyddai tybied mai deunydd digon diniwed sy’n llechu rhwng y cloriau. I unrhyw un sy’n gyfarwydd ag enw Mihangel Morgan, mae’n amlwg nad felly mohoni. Wrth gwrs, nid creaduriaid bach blewog ac annwyl yw cathod y teitl, ond cathod lledr sadomasocistaidd, a chŵn wedi eu gwneud o sbwriel yw’r cŵn. Yn yr un modd, ac yn nhraddodiad Mihangel Morgan, ceir cyffyrddiadau od eraill mewn sefyllfaoedd ‘arferol’, megis y bobl â chynffonnau, neu’r tŷ bwyta sy’n gwerthu cig Panda. Mae sawl un o’r straeon yn ceisio darparu rhyw elfen annisgwyl neu od, rhai yn fwy llwyddiannus na’i gilydd. Y broblem i’r awdur hwn yw bod ei ddarllenwyr wedi dod i ddisgwyl yr annisgwyl erbyn hyn.

Fel yn ei nofel Melog, ond heb fod i’r un graddau, ceir ymgais yn y casgliad hwn i sefydlu cyfunrywioldeb fel y norm o fewn byd y straeon, a dynion yw mwyafrif llethol y cymeriadau. Ni cheir yma wleidydda rhywiol uniongyrchiol; yn hytrach, trosglwyddir y pwynt gwleidyddol trwy gyfrwng pentyrru cymeriadau cyfunrywiol a straeon ac iddynt berthynas gyfunrywiol.

Ond y mae’r awdur ar ei orau wrth ddisgrifio’r cymeriadau a’r sefyllfaoedd hynny sydd yn ymddangos dro ar ôl tro yn ei waith, ac sy’n cyson lwyddo i ddiddanu. Mae ei ddisgrifiadau dychanol o fywyd ysgolheigaidd neu o fywydau ecsentrig heb eu hail, a chrea ddarluniau byw a manwl o’i gymeriadau – sy’n aml yn eneidiau ar y cyrion, yn bobl y cysgodion, yn ddirgel ddynion. Unwaith yn rhagor, mae ysgolheictod a’r canon Cymraeg dan ei lach, a straeon megis ‘Recserseis Bŵc’ a ‘Traed o Bridd Cleilyd’ yn sicr o roi gwên ar wyneb unrhyw un sydd wedi astudio llenyddiaeth Gymraeg.

Yn Cathod a Chŵn, mae Mihangel Morgan yn diddanu ac yn cwestiynu, yn ddoniol ac yn ddwys, ac yn darparu’r disgwyliedig – ond heb siomi chwaith.

Lowri Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Saith Pechod Marwol
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Sbectol Inc - Casgliad o ...
 
£7.95
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch