Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Taff Pac
Joanna Davies
ISBN: 9780862435325 (0862435323)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 82 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Casgliad diddorol o gyfweliadau bywiog gyda naw o actorion cyfoes mwyaf llwyddiannus Cymru sydd wedi serennu ar deledu a radio, mewn ffilm ac ar lwyfan, yn Saesneg yn bennaf, sef Daniel Evans, Ioan Gruffudd, Andrew Howard, Jason Hughes, Rhys Ifans, Ifan Meredith, Jonathan Pryce, Matthew Rhys a Michael Sheen, yn cynnwys 30 o luniau.

An interesting collection of lively interviews with nine successful contemporary Welsh actors who have starred on radio and television, on film and stage, mainly in English namely Daniel Evans, Ioan Gruffudd, Andrew Howard, Jason Hughes, Rhys Ifans, Ifan Meredith, Jonathan Pryce, Matthew Rhys and Michael Sheen, including 30 photographs.
Cyfres o gyfweliadau gydag actorion o Gymru sydd wedi gwneud enw iddynt eu hunain ar y sgrin fach a’r sgrin fawr yw Taff Pac. Mae’r teitl yn adlewyrchu’r term a fathwyd ym 1985 er mwyn disgrifio cenhedlaeth o actorion Hollywood newydd a ddaeth i’r amlwg yn sgil ffilmiau megis The Breakfast Club a St Elmo’s Fire. O fewn 81 tudalen y llyfr, cawn gyfweliadau gyda Matthew Rhys, Rhys Ifans, Michael Sheen, Daniel Evans, Ifan Meredith, Andrew Howard, Jonathan Pryce, Jason Hughes ac Ioan Gruffudd. Yn ôl yr awdur, a raddiodd gyda gradd MPhil mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu o Aberystwyth, ac sydd bellach yn gweithio gydag HTV, nod y llyfr hynod ddarllenadwy hwn yw 'codi’r llen ychydig ar fywyd y creadur unigryw hwnnw sy’n cuddio y tu ôl i fwgwd lledrithiol byd ffantasi – yr actor'.

Mae’r penodau (un ar bob actor) i gyd yn dilyn yr un fformat: pwt o fywgraffiad a disgrifiad cryno, ac yna cyfweliad yn holi pob un ar amrywiaeth o bynciau. Mae pob pennod yn cloi gyda chrynodeb o yrfa theatrig, ffilmig a theledol yr actor. Trwy gyfrwng y cyfweliadau, cawn gip ar farn yr enwogion hyn nid yn unig ar eu byd proffesiynol nhw eu hunain, ond ar bynciau ehangach hefyd. Er enghraifft, cred Jason Hughes (a ddaeth i’r amlwg wrth chwarae rhan y cymeriad Warren yn y gyfres This Life y BBC), mai creadigaeth ffals y cyfryngau yw’r holl gysyniad o ‘Cŵl Cymru’. Hoff actor Matthew Rhys yw Robert De Niro, ac mae gan Ioan Gruffudd stori amdano ef a Leonardo Di Caprio yn sleifio mewn i westy crand yn Los Angeles trwy ffenestr y gegin!

O ran diwyg, mae’r gyfrol yn atyniadol, yn lliwgar ac yn llawn lluniau. Mae ‘stamp’ profiadol y Lolfa i’w weld yn amlwg. Yr unig gŵyn sydd gen i yw nad oes sylw yn y gyfrol i ferched. Mae’n bur debyg mai polisi bwriadol oedd hwn. Dydw i ddim yn siŵr beth yn union oedd y criteria dethol a dewis (does dim cyfeiriad penodol at hyn, hyd y gwela i), ond gellid fod wedi cynnwys actorion megis Lisa Palfrey. Byddai cynnwys Catherine Zeta Jones hefyd wedi bod yn fonws, a gwn i am un adolygydd fyddai wedi bod yn fwy na pharod i’w chyf-weld!

Ar y cyfan, felly, mae’r gyfrol yn un i’w chroesawu, am ei bod roi sylw haeddiannol i rai o’n sêr ffilmig ni fel Cymry. Am £4.95, mae’n fargen!

Jamie Medhurst

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd EIRI DAVIES o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Wnes i fwynhau darllen hon yn fawr - bywiog, atyniadol ac yn datgelu ffeithiau difyr am yr actorion. Mae'n ddefnyddiol iawn i mi fel athrawes Gymraeg gan fy mod yn ei defnyddio'n yr ysgol fel rhan o fy ngwersi ac mae'r plant yn mwynhau darllen am yr actorion ifanc. Mae angen cyfrol nawr am y merched - Charlotte Church, Catherine Zeta, Cerys Matthews, Sian Phillips ac ati!"


Rhoddodd Eirwen Dafydd o Cardiff i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"A very fun and informative read. Very good for teenagers as well - I use it for my drama group and find it stimulates lively conversation. First class!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Enwau Eryri / Place-Names ...
Iwan Arfon Jones
£7.95
 
Prynwch
Teithiau Dewi Pws - Fo a ...
Dewi Pws Morris
£7.00
 
Prynwch
Welsh Herbal Medicine
David Hoffman
£3.30
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch