Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tri Mochyn Bach - Enilydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 2000
Eirug Wyn
ISBN: 9780862435530 (0862435536)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 124 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel arobryn cystadleuaeth Medal Lenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Llanelli a'r Cylch 2000, sy'n symud yn gelfydd trwy gymhlethdod ffeithiol a ffantasïol bywyd darlithydd coleg gan adlewyrchu ei pherthynas â thri gŵr.

The prizewinning novel in the Llanelli National Eisteddfod 2000 Literary Medal competition, which moves skilfully from fact to fantasy in the complex life of a college lecturer reflecting her relationships with three men in her life.
Bydd rhai, mae’n siŵr, yn cofio’r ymateb a gaed yn sgil cyhoeddi’r nofel hon yn gyfrol fuddugol y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Llanelli 2000. Ai merch a’i hysgrifennodd? Bydd eraill yn cofio sôn am ddyfais y ddau lais – y naill yn y person cyntaf mewn inc du a’r llall yn yr ail berson mewn inc coch – yn adrodd yr hanes ac yn cynnig sylwadau arno bob yn ail. Yn sicr, mae’n waith uchelgeisiol ei dechneg.

Er gwaethaf ei sbloetiau traethu, gwaith confensiynol ddigon yw hwn o ran ei fater canolog, du. Dwg yr awdur ni, mutatis mutandis, i’r un byd moesol ag a geir mewn nofel gynnar fel Smôc Gron Bach, er enghraifft. Mae Tri Mochyn Bach yn adrodd, ar ffurf dyddiadur, hanes pythefnos helbulus ym mywyd Mair Rhydderch, gwraig weddw, mam sengl ac academydd gwadd mewn ynys ar arfordir Affrica, yn ymchwilio i’r chwedlau brodorol. Wrth iddi wneud, gwea ei chwedl ei hun – un llawn gobaith, brad, cenfigen a lladd. Mae i’r chwedl honno ei dechrau a’i diwedd, ei hanocheledd ei hun.

Cynigia’r llais coch, corig sylwebaeth ar y digwydd: llais drwgdybus, gwawdlyd ar brydiau, yn holi cymhellion Mair, yn amau ei geirwiredd, yn ei hatgoffa o’i gorffennol, yn tanseilio ac yn cloffi’r dweud. Mae’r croestynnu’n ansadio’r darllenydd gan wneud y weithred o ddarllen yn beth anghysurus ac amodol. Ai llais yr awdur sydd yma? Ai llais cydwybod Mair? Ai ynteu llais dirprwyol y darllenydd?

Mae gofyn y fath gwestiynau’n dinoethi’r dechneg. Yr hyn a geir yma yw nofel lenyddol wedi’i datod a’i hailbwytho ag edau goch. Nofel yw hi am nofela: am ddatgelu’r cydbwysedd cywrain, cudd sydd mewn nofel arferol rhwng dehongli, dangos a dweud. Ac oherwydd llwyred rheolaeth eiddigeddus yr awdur dros ei ddeunydd, teimla’r darllenydd yn amddifad. Mae’n nofel, yn syml iawn, yn gwneud gormod drosto neu drosti. Problem fythol y nofelydd poblogaidd yw gwybod i ba raddau y gall ymddiried yn ei gynulleidfa i ddeall yr ergydion, y cymhellion a’r amwysedd yn ei gymeriadau a’i olygfeydd. Buasai Tri Mochyn Bach ar ei hennill o fod wedi ymddiried mwy.

Nid teg, er hynny, terfynu heb air am sgil-effaith y dechneg hefyd, sef yr ôl-fflach argraffiadol a adewir gan y nofel wedi ei darllen. Sut beth yw hi o’i hailystyried fel atgof rhagor testun? Rywsut mae’r gwaith yn goroesi, yn tyfu yn y meddwl, yn aeddfedu, yn praffio. Arwydd, rhaid casglu, fod gan y darllenydd gyfran yn y broses wedi’r cyfan.

Robin Chapman

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
O! Tyn y Gorchudd - ...
Angharad Price
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch