Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Celf 2000: Delweddau o'r Ymylon - Bywyd a Gwaith Mary Lloyd Jones
Ceridwen Lloyd-Morgan
ISBN: 9780862435578 (0862435579)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2002
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Mary Lloyd JonesFformat: Clawr Caled, 305x219 mm, 124 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £24.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dathliad o fywyd a gwaith Mary Lloyd Jones, artist sy'n ymfalchïo yn ei threftadaeth wledig Gymreig, yn cynnwys bywgraffiad byr, dadansoddiad o'i datblygiad fel artist ac atgynyrchiadau o'i gwaith. 65 ffotograff lliw. 27 ffotograff du-a-gwyn a 6 braslun.

A celebration of the life and work of Mary Lloyd Jones, an artist who is proud of her Welsh rural heritage, comprising a short biography, an analysis of her artistic development and reproductions of her work. 65 colour and 29 black-and-white photographs and 6 sketches.
'Ar adegau teimlais fy mod i’n perthyn i’r rhyw anghywir, ac yn byw yn y lle anghywir ar yr amser anghywir i fod yn artist llwyddiannus.'

Dyna’r geiriau cyntaf sy’n cyfarch y darllenydd wrth gydio yn y gyfrol gain hon sy’n rhan o Gyfres Gelf 2000 a gyhoeddir gan y Lolfa. Mae hanner y gyfrol wedi ei neilltuo i groniclo hanes yr artist ac i olrhain datblygiad ei gwaith a’r dylanwadau a fu’n allweddol yn y datblygiad hwnnw. Ffrwyth sgyrsiau dros gyfnod o ugain mlynedd rhwng yr artist a’r awdur yw’r testun ac mae diddordeb a chonsyrn Ceridwen Lloyd Morgan am safle’r ferch yn amlwg yn lliwio’r dehongliad hwnnw.

Mae’r testun, sy’n glytwaith o atgofion, yn hynod o ddifyr a dadlennol, gyda ffotograffau hyfryd o gefndir gwledig Mary yng Ngheredigion. Ceir ynddo grynodeb nid yn unig o fywyd yr artist ond hefyd cipolwg ar statws a safle’r celfyddydau gweledol yng Nghymru yn ystod yr hanner canrif diwethaf yma drwy lygad arlunydd o ferch – a’r rhwystredigaethau fu’n rhaid iddi eu dioddef a’u goresgyn yn ystod ei gyrfa. Mae yma dystiolaeth hefyd o gyfraniad gwerthfawr Mary a’i phriod John yn cyflwyno celf weledol i ddiwylliannau’r 'ffa a’r reis brown' a’r gynghanedd fel ei gilydd yng nghyfnod cyffrous y chwe degau, a’r modd y bu i’r ddau bontio’r ddau ddiwylliant yn y broses.

Mae ail hanner y gyfrol wedi ei neilltuo i oriel o luniau’r artist (50 tudalen ohonynt) ac mae’r atgynyrchiadau yn deilwng o feistrolaeth yr artist o’r defnydd o liw. Mae’n drist nad oes yna gofnod o waith y chwe degau ar gael gan fod yna fwlch amlwg mewn tystiolaeth weledol i ategu’r testun. Hoffwn i yn bersonol fod wedi gweld ychydig mwy o’r gweithiau cynnar, a dyddiadau i’r lluniau i gyd (yn hytrach nag i’r gweithiau cynnar yn unig) gan osod y gwaith diweddar yng nghefn y gyfrol. Byddai hynny yn caniatáu i rywun a ddymunai astudio gwaith yr artist i weld dylanwad digwyddiadau megis ei hymweliad ag India ar liwiau’r gwaith a grëwyd ganddi wedi hynny.

Serch y manion hyn, pleser di-ben-draw yw cael bodio drwy’r delweddau a mwynhau’r profiad synhwyrus o wledda ar wead a lliw y lluniau. Dyma gynnyrch gwasg y Lolfa yn ei dillad gorau: campwaith o gyfrol a theyrnged haeddiannol i’r arian byw yma o artist a fynnodd ddilyn ei thrywydd ei hun a chyflawni uchelgais oes. Mae yna elfen gref o’r bytholwyrdd yn tasgu o liwiau llachar ei gweledigaeth yn y gyfrol. Parhaed felly am flynyddoedd i ddod.

Marian Delyth

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Breiniol Wasanaeth - ...
Maurice Loader
£6.50
 
Prynwch
Pen-i-Waered: Dreigiau a ...
Meinir Ebbsworth
£2.50
 
Prynwch
Crefft y Gynghanedd
Alan Llwyd
£10.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch