Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Nofelau i'r Arddegau: Sgribls Hogan Flêr
Gwen Lasarus
ISBN: 9780862435684 (0862435684)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ar ffurf dyddiadur difyr merch ifanc dair ar ddeg oed yn cofnodi'r modd y mae'n dygymod â throeon bywyd, siom a chyffro syrthio mewn cariad, teulu, athrawon a ffrindiau, marwolaeth ei nain, yfed dan oed a chyffuriau; i ddarllenwyr 12-15 oed. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

The entertaining diary-style novel of a thirteen year-old girl relating how she comes to terms with the trials of life, disappointment and excitement in love, family, teachers and friends, her grandmother's death, under-age drinking and drugs; for 12-15 year-old readers. First published in 2001.
Nos Iau (10.00 o’r gloch)
Newydd orffen darllen (ie, fi’n darllen…!) – eniwê, llyfr bril am yr hogan ’ma o’r enw Corin (cŵl o enw yn ’de?). Ma’ hi’n 13 oed (fatha fi) ac yn cadw dyddiadur am ei ffrindiau, ei rhieni, yr hogie mae hi’n eu ffansïo, a phopeth grêt ac ofnadwy sy’n digwydd iddi. Mi wnes i chwerthin fel mochyn am ben ei hanes mewn pabell yn y Steddfod, ac ro’n i’n genfigennus iawn ohoni’n cael cariad ‘lyfli’. Mae ’na ddarnau reit drist hefyd – mae Corin yn hogan ddigon sensitif. Hot choc cyn cysgu rŵan. Nos da!

Dydd Gwener (4.00 o’r gloch)
Wedi deud wrth bawb yn y gang am ddarllen y llyfr yma – hyd yn oed y rhai fase ddim yn meddwl agor llyfr, heb sôn am ei ddarllen. Mae o’n fyr, yn ddoniol, ac mae Gwen Lasarus yn gwbod be ’di bod yn hogan. Gobeithio y bydd hi’n sgwennu mwy o lyfrau fatha hwn. Dwi am adel Sgribls Hogan Flêr ar fwrdd y gegin – gobeithio y bydd Mam yn ei ddarllen ac yn dallt pa mor anodd ydi bod yn fi.

Adroddwyd wrth
Bethan M. Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
£4.95
 
Prynwch
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Powdwr Rhech!
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch