Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Caneuon Clinc a Chlonc a Chlec
Falyri Jenkins
ISBN: 9780862435721 (0862435722)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, A5, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o ddeunaw o ganeuon swynol ac apelgar i blant ifanc gyda chyfeiliant piano a gitâr syml, gan gyfansoddwraig brofiadol yn y maes. 6 llun du-a-gwyn.

A collection of eighteen charming and appealing songs for nursery children with simple piano and guitar accompaniment, by an experienced composer of the genre. 6 black-and-white illustrations.
Dyma gyfrol newydd o ganeuon o law cyfansoddwraig brofiadol sy'n adnabod ei chynulleidfa'n dda.

Mae yma ganeuon syml i gefnogi gwaith y dosbarth derbyn a meithrin ar sawl thema – o fyd anifeiliaid blewog i fyd peiriannau metel. Ond mae yma hefyd ganeuon a fyddai'n ymestyn plant dosbarthiadau hŷn yn ogystal.

Gydag amrywiaeth o ran rhythm a naws, mae cyfle i ddefnyddio caneuon y llyfr ar gyfer gwaith symud a dawns yn ogystal â cherddoriaeth. Gyda'i storfa o ferfenwau ac ansoddeiriau, caneuon cwestiwn ac ateb ac ailadrodd, mae hwn yn drysor o lyfr ar gyfer gwaith iaith yn y dosbarth.

Mae lluniau'r arlunydd Ruth Jên yn britho'r llyfr gan ychwanegu at naws y gwahanol ganeuon – a'r triawd gwyllt-yr-olwg sy'n cynrychioli'r gerddorfa yn llawn hiwmor cofiadwy!

Efallai y buasai'n fwy cyfleus i ddefnyddwyr y llyfr pe bai'r caneuon wedi'u trefnu yn ôl testun – ond wedyn, tybed ble byddai cân Sali Mali wedi'i lleoli? Tybed a yw'r gân hon yn gweddu i weddill y deunydd?

Mae hwn yn llyfr graenus a gwerthfawr iawn a chaiff dderbyniad gwresog gan athrawon a rhieni.

Mari Rhian Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stori Noa a'r Mab ...
 
£7.99
 
Prynwch
Byd Plentyn
E. Olwen Jones
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Project Llyfrau ...
Loreen Williams
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch