Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pelé, Gerson a'r Angel
Daniel Davies
ISBN: 9780862435769 (0862435765)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 174 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel wedi ei lleoli yn Aberystwyth yn dychanu amryfal agweddau ar y Gymru gyfoes wrth gyflwyno nifer o gymeriadau lliwgar, yn arbennig yr adar brith sy'n mynychu tafarn yr Angel yn y dref.

A novel set in Aberystwyth which takes a satirical look at contemporary Wales, presenting a number of colourful characters who frequent the local Angel inn.
Gan fy mod wedi gweld cyfeiriad yma ac acw at nofel newydd gynhyrfus, ysgytwol oedd yn mynd i ysgwyd pileri'r achos i'w seiliau yng Ngheredigion, ac yn Aberystwyth yn arbennig, ac a fyddai mae'n debyg yn ennyn teimladau gwrthnysig na welwyd eu tebyg ers dyddiau Caradog Evans, roeddwn i ar dân i gael ’y mhawennau ar gyfrol Daniel Davies, Pelé, Gerson a'r Angel. Roeddwn yn awchu i flasu Aber yn noethlymun yn yr haf yng nghwmni'r ‘adar brith’.

Mi gychwynnais yn llawn gobaith yn nhafarn yr Angel, lle mae Pelé, Escoffier a Tom, y 'tri gŵr doeth', yn barod i falu awyr yn ffraeth yn y bar a'r lle yn llawn o'r hen angylion yna sy'n llenwi'r seibiau rhwng pob gêm o ddoethineb mewn sefydliad o'r fath.

Mae llefarydd y nofel yn cyrraedd ei ganol llonydd yn ddieithryn sydd newydd adael swydd mewn ffatri gaws yn y Trallwng lle tarodd y rheolwr ar ei ben hefo ugain pwys o gaws. Wel, wrth gwrs bod Aber yn yr ha' beth wmbreth gwahanol i Aber yn y gaea' a does dim disgwyl i drythyllwch frigo i wyneb pob tudalen pan fo rhywun yn creu clincar o nofel sydd i fod yn ferwedig boeth ond wir yr, ar wahân i ganŵdl tŷ bach yn y Cnapan ac oriau wrth gwrs o lowcio a gollwng, criw rhyfeddol o barchus ydi'r 'adar brith' welwn ni rhwng cloriau’r gyfrol hon! Beryg na welwn ni ’run ddeiseb yn condemnio'r darluniau o fywyd y dref. Beryg na sefydlir yr un gymdeithas i ddiogelu hawliau a phreifatrwydd eu deiliaid. Yr hyn sydd yma ydi cythgam o romp ddifyr wnaeth i mi chwerthin ‘ha ha’ go iawn lawer gwaith, a tydi hynny ddim yn digwydd yn aml!

Dychangerdd rydd ydi hi yn fwy na stori fawr! Mae Frank a Tony, y ddau entrepreneur, yn haeddu cyfres. Mae cameo Bodlondeb Cyf. drwch hoelen arch at y gwir!

Rŵan, does gen i ’run clem ai ffaith neu ffuglen yw'r amryfal gymeriadau – Elfed Oakes, Gerson, y Parchedig Ian ac ati. Ond mae yna ôl ymchwil drwyadl iawn yma, a sylw i fanion sy'n amlwg yn profi bod yr awdur yn foi peryg i'w nabod!

Mae yna ambell i unigolyn ac aml i sefydliad yn cael rhyw gnoc fach yma ac acw gan yr awdur. Llawer mwy effeithiol na phregeth wastad. Hefo'r prinder affwysol sydd yna o ddychanwyr difyr yn y Gymru hon, mae awdur Pelé, Gerson a'r Angel yn llawn potensial. Mae o'n gynnil, mae o'n ddisgybledig, ac mae o ar adegau o mor gelfydd ei ddisgrifiadau.

Ceir yma rywbeth i ddarllenwyr, beirniaid ac adolygwyr y Daniel Owen, y Fedal a Lol yn hon! Dwi wedi'i mwynhau hi'n gythgam. Dathlu Aber a'i adar mae'r awdur, a thynnu lot o flew.

Elin Mair Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Gweithgareddau Ategol: ...
Alan Jones
£16.50
 
Prynwch
Newport Transporter ...
Jan Preece
£14.99
 
Prynwch
Geiriadur Mor, Mwy, Mwyaf ...
D. Geraint Lewis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch