Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Caneuon Ems
Emyr Huws Jones
ISBN: 9780862435783 (0862435781)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 245x183 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad deniadol o 25 o ganeuon cyfoes gan y cyfansoddwr caneuon ysgafn poblogaidd Emyr Huws Jones yn cynnwys cyfeiliant gitâr ynghyd â nodiadau cefndirol y cyfansoddwr am amgylchiadau cyfansoddi'r caneuon. 19 ffotograff du-a-gwyn.

An appealing collection of 25 modern songs by the popular composer Emyr Huws Jones comprising guitar accompaniment together with the composer's background notes about the circumstances of composing the songs. 19 black-and-white photographs.
‘Mi Ganaf Gân’, ‘Rebal Wîcend’, ‘Ynys Llanddwyn’, ‘Cofio dy Wyneb’... rhai o ganeuon poblogaidd, anfarwol Emyr Huws Jones, a thair o’r caneuon sydd yn ymddangos yn y cyhoeddiad newydd hwn o wasg Y Lolfa. Dewiswyd y caneuon yn y casgliad gan y cyfansoddwr ei hun; mae ’na 25 ohonynt i gyd, a phob un ar gof a chadw diolch i gantorion megis Linda Healy, Bryn Fôn, Mynediad am Ddim ac eraill.

Yn ogystal â’r gerddoriaeth a’r geiriau, ar gyfer pob un o’r caneuon ceir nodiadau sy’n rhoi ychydig o hanes i ni ynglŷn â chefndir y gân. Mae ambell nodyn yn hirach nag eraill, ac ambell un wedi’i ysgrifennu gan awdur geiriau’r gân – yn yr achosion hyn, Myrddin ap Dafydd. Mae ambell nodyn cefndirol â thinc o dristwch yn perthyn iddo. Er enghraifft, cawn wybod bod y cyfansoddwr wedi ysgrifennu ‘Mae’r Byd yn Wag’ mewn cyfnod o iselder ychydig cyn y Nadolig yng nghanol y saithdegau. Mae’n debyg, wedyn, bod y gân ‘Rebal Wîcend’ yn seiliedig ar 'berson go-iawn sy’n eithaf adnabyddus yng Nghymru,' yn ôl Emyr Huws Jones – ond dyw e ddim yn datgelu rhagor o wybodaeth (er bod llun o Mici Plwm ar yr un dudalen ...!).

Mae’r rhan fwyaf o’r caneuon yn rhai sydd yn adnabyddus i bawb, er bod ambell un yn ddieithr i mi. Roeddwn yn falch o weld, fodd bynnag, bod un o’m ffefrynnau – ‘Ceidwad y Goleudy’ – yno.

Yr unig gŵyn neu feirniadaeth sydd gen i (ac un fach yw hi, i ddweud y gwir), yw nad yw’r caneuon wedi’u hysgrifennu allan yn llawn. Hynny yw, yr hyn a gawn yw llinell yr alaw a chyfarwyddyd ynglŷn â chordiau’r gitâr. Wrth gwrs, fe fyddai pianydd gwerth chweil yn gallu addasu’r rhain a’u dilyn i greu cyfeiliant ‘llawn’, ond i bobl fel fi sydd angen pob nodyn ar y papur, roedd hyn yn anfantais.

Wedi dweud hynny, mae’r gyfrol yn un gwerth ei phrynu, a hynny am bris rhesymol iawn. Diolch i wasg Y Lolfa am dynnu’r cyfan at ei gilydd – mae’n gasgliad gwerth ei gael! Mae Emyr Huws Jones, yn y Rhagair, yn gobeithio y bydd y darllenydd yn cael blas ar y caneuon – wel, yn achos y darllenydd hwn, fe gafodd!

Jamie Medhurst

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lleisiau'r Werin 3
 
£2.75
 
Prynwch
A Dyma'r Ola'
Selwyn Griffith
£3.50
 
Prynwch
Fy Nghawl fy Hun
Gerallt Lloyd Owen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch