Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofiannau'r Lolfa: Fy Hanner Canrif I
Emyr Price
ISBN: 9780862435806 (0862435803)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2002
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Fformat: Clawr Caled, 218x158 mm, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £12.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Emyr Price, hanesydd a newyddiadurwr a chyn-olygydd Y Faner, yn olrhain cefndir ei fagwraeth yn Eifionydd Ryddfrydol ar drothwy marwolaeth David Lloyd George, gan asesu'r newidiadau syfrdanol a welwyd yng ngwleidyddiaeth Cymru yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif. 17 ffotograff du-a-gwyn ac 11 cartŵn.

The autobiography of Emyr Price, historian and journalist and former editor of Y Faner, tracing his upbringing in the staunch Liberal community in Eifionydd on the eve of David Lloyd George's death, assessing the substantial changes in Welsh politics during the second half of the 20th century. 17 black-and-white photographs and 11 cartoons.
Efallai nad pawb sy'n gyfarwydd ag enw Emyr Price; er iddo gael gyrfa lawn ac amrywiol, creadur y cysgodion ydyw i raddau. Treuliodd ei ddyddiau y tu ôl i'r ysgrifbin a'r meicroffon a'r camera yn hytrach nag o'u blaenau, a chlywir ei lais fel rheol o'r tu ôl i'r llenni. Ond y mae ganddo lais clir a hyglyw, ac y mae ganddo ddigon o bethau gwerth eu dweud.

Mae'n genedlaetholwr, ac eto heb fod yn rhengoedd unrhyw blaid na mudiad. Un i sefyll y tu allan i "chwyldro" y chwedegau oedd Emyr, un a welai aelodau Cymdeithas yr Iaith fel criw elitaidd, dosbarth canol, hunan-gyfiawn, ac un o'i brif feirniadaethau yw eu bod yn mynnu sôn am "Y Gymdeithas"! ( Beth oedd o'n ddisgwyl iddyn nhw ddweud, tybed – "y mudiad hwn yr ydym yn aelodau ohono"?)Oes, mae gan Emyr ragfarnau cryfion, ac fel rheol y mae'n llwyddo'n rhyfeddol i'w cyfiawnhau, ond hyd yn oed pan nad yw'n gwneud hynny, maen nhw'n rhoi blas ychwanegol i gyfrol hynod o onest, hynod o ddifyr, a hynod o ddarllenadwy.

Mae Emyr yn tueddu i ddidoli pobol yn ddefaid a geifr. Gyda'r geifr y mae Saunders Lewis, George Thomas, Neil Kinnock, Alan Llwyd ac unrhyw un a fu yng Ngholeg Llanymddyfri neu sy'n dilyn rygbi. Gyda'r defaid y mae Cledwyn Hughes, Goronwy Roberts, Gwilym Owen, Cynan, gwerinwyr a Gwynfor Evans (y ceir teyrnged dwymgalon iddo yma). A'r pennaf ymhlith y defaid da yw'r "Gwerinwr Mawr", "Mab y Bwthyn", "Dewin Dwyfor", Lloyd George, arwr mawr Emyr Price. Yn gynnar yn y gyfrol ceir disgrifiad gwych o'r olygfa o gwmpas gwely angau'r arwr – Frances ei feistres/wraig yn gafael yn un llaw, a Megan, ei gelyn anghymodlon, yn gafael yn y llall. Digwyddodd hyn flwyddyn ar ôl geni Emyr Price ym Mhwllheli, a rhywsut mae Emyr yn gweld arwyddocâd yn hynny, fel petai ysbryd Lloyd George wedi ei ddilyn drwy'i fywyd. Pan mae'n sôn am ei ddyddiau ysgol yn y Port, rydym yn sydyn yn dilyn hanes y Lloyd George ifanc yn y Port, a thrwy'r gyfrol y mae'r Gwerinwr Mawr yn llwyddo i godi ei ben dro ar ôl tro. Am un sy'n dipyn o sinig yn y bôn, mae ei serch digymrodedd tuag at LG yn cyffwrdd calon dyn.

Mae cyfoedion Emyr yn y coleg yn tystio iddo gael cyfres o gariadon gyda'r prydferthaf a droediodd y Sili-wen, ond dim ond unwaith y cawn gip ar yr Emyr hwnnw, a hynny mewn darn hyfryd o ryddiaith yn cyfeirio at ei lencyndod yn y Port:
"Dyddiau dedwydd, dyddiau bwrlwm bwhwman Bill Haley ac Elvis o jiwc-bocs y Cob Caffi, dyddiau dirgel y sleifio llechwraidd am beint i'r 'Ship' a dyddiau syllu i ddyfnderoedd llygaid gleision ar draethell bell o Eifion yn nyfnder haf a minnau'n glaf o gariad. A thorri calon." A dyna ichi grynhoi llencyndod mewn dwy frawddeg.

Mae gweddill y gyfrol yn hollol wahanol; ysgrifennu cryf, diflewyn-ar-dafod, am brofiadau melys a chwerw iawn, sy'n bwrw golwg amgen ar gyfnod cyffrous yn hanes Cymru. Hanes byrlymus sy'n taflu golau newydd ar sawl agwedd ar fywyd ein cenedl, o ran gwleidyddiaeth, y cyfryngau, Y Faner, addysg a'r iaith Gymraeg. Fyddwch chi ddim yn cytuno â fo drwy'r amser, ond fedrwch chi ddim amau ei onestrwydd. Ond erys un cwestiwn bach. Un o'r pethau oedd yn arfer fy nenu at Emyr Price, yr enigma anghydffurfiol, oedd ei fod yn gricedwr tra medrus i dîm Fron Dinas ymhell i'w bedwardegau. Ond dim gair am hynny yma! Ai rhag ofn i'r Gwerinwr Mawr yn y gro synhwyro rhywsut fod Emyr yn bradychu'i wreiddiau gwerinol?

Dafydd Iwan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
John ac Alun - Dathlu'r 25
John ac Alun
£9.95
 
Prynwch
Merched Gwyllt Cymru/ ...
Beryl Hughes Griffiths
£7.95
 
Prynwch
Cyfrolau Cenedl: 8. Eira ...
W. J. Gruffydd
£15.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch