Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sgorio
ISBN: 9780862435820 (086243582X)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Emyr Davies Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 200x210 mm, 84 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddarluniadol lliw llawn yn olrhain hanes y gyfres deledu boblogaidd am bêl-droed, 'Sgorio', o'r cychwyn yn 1988 hyd heddiw yn cynnwys cyfweliadau gyda'r tri chyflwynydd, Arthur Emyr, Amanda Protheroe-Thomas a Morgan Jones a gwybodaeth ddiddorol am gynghreiriau a thimau pêl-droed Ewrop a chwaraewyr enwog ddoe a heddiw.

A fully illustrated colour volume tracing the history of the popular television football series 'Sgorio', from the beginning in 1988 until the present day comprising interviews with the three presenters, Arthur Emyr, Amanda Protheroe-Thomas and Morgan Jones and interesting information about European leagues and teams and famous players past and present.
Mewn cerdd yn ei gyfrol Sobers a fi, ma’ Dafydd Rowlands yn sôn am fynd i Lords gyda’i fam pan oedd e’n fachgen ifanc, i weld prawf criced rhwng Lloegr a Phacistan. Mae e’n cofio’r argraff a wnaeth enwau’r teithwyr arno: Amarnath, Mushtaq a Mankad, ‘enwau hudolus yn diferu oddi ar dafod fel mêl’. Tebyg yw’r atgofion sy gen i am enwau’r pêl-droedwyr ddaeth yn fyw ar y sgrin bob nos Lun, ar y rhaglen Sgorio: Bakero, Beguiristain, Butragueno, Hugo Sanchez yn Sbaen, Maradona, wrth gwrs, Gullit et al a Giannini yn yr Eidal. Fy hoff enw oedd Aldo Serena – ond dwi ddim yn cofio pam erbyn hyn.

Anodd cofio’r amser nawr, ond pan oedd Sgorio yn dangos i Gymry eiddgar jyst pa mor bert y gallai’r ‘gêm bert’ fod, doedd yna ddim cymaint â hynny o bêl-droed ar y teledu. A rhan fawr o apêl y rhaglen oedd y ffaith bod gwylwyr yn teimlo’u bod nhw’n perthyn i glwb dethol, mae’n siŵr. Rwy’n cofio bod yn ddilornus iawn, er enghraifft, o sylwebwyr Saesneg fel John Motson pan ddechreuodd y sianeli Saesneg ddangos gêmau timau o’r cyfandir. Roedd Arthur Emyr wedi’n dysgu ni mai Real Tharagotha oedd yr ynganiad cywir, ac mai Thubitharreta oedd golwr Barcelona . . . Beth oedd Motson, felly, ond twpsyn o Sais ymerodraethol yn ‘Jones-io’ enwau anghyfarwydd eto fyth? Oes aur.

Byddwn i’n argymell y llyfr hwn i unrhyw un wnaeth fwynhau, ac sy’n dal i fwynhau Sgorio. Mae’n cynnwys ystadegau diddorol (nid oxymoron), erthyglau ac atgofion difyr a darllenadwy gan sylwebwyr a chyflwynwyr y rhaglen, yn ogystal â bywgraffiadau o rai o sêr amlyca pêl-droed Ewrop yn y blynyddoedd diwetha.

Mae ’na sawl ysgrif hefyd yn adrodd hanes yr amrywiol Gymry aeth i chwarae a rheoli clybiau yn Ewrop: o lwyddiant superstar cynta pêl-droed Prydain, John Charles, yn Juventus ddiwedd y pumdegau i Ian Rush a aeth i Tiwrin ddeng mlynedd ar hugain ar ôl Charles. Llai llwyddiannus oedd Rush – doedd yr Eidal ddim yn barod ar gyfer y mwstás hwnnw . . .(Meddai am ei brofiadau yno, gyda llaw, ‘Roedd hi fel bod mewn gwlad dramor’.)

Ac os yw’r sôn uchod am fod yn ddilornus o John Motson am ddiffygion ei ynganu yn awgrymu darlleniad ehangach o Sgorio na rhaglen uchafbwyntiau syml, yna mae’n werth aros am ychydig i feddwl am y rhaglen, a’r llyfr bellach, fel trosiad ar gyfer y ddelwedd o Ewrop ddelfrydol sydd wedi’i sefydlu gan rai carfanau gwleidyddol a diwylliannol.

Dyma ni yn teithio ar hyd priffyrdd y cyfandir – yn mwynhau holl chic y gwareiddiad cappuccino, a’r pêl-droedwyr pert sy’n gallu gwneud triciau â pheli na all David Beckham ond breuddwydio amdanyn nhw. Maen nhw’n frodyr ac yn gefndryd i ni – roedd John Toshack, meddai’r sylwebydd Emyr Davies, ‘yn gallu uniaethu'n syth’ â’r Basgiaid a’u dyheadau yng nghlwb Real Sociedad am mai Cymro ydoedd. Ac mae’n amheus gen i a oes yna glwb yn y byd sy’n fwy cynhenid Gymreig na Barcelona. Dyma dîm y Catalanwyr, wrth gwrs, y bobl y bu Ffranco’n erlid eu hiaith a’u diwylliant, a phêl-droed, felly, yn datblygu fel yr unig fodd i wrthwynebu’r gormes . . .A gorau oll, does ’na ddim sôn am Loegr ar gyfyl y lle.

Byddai’r llyfr hwn yn anrheg ddelfrydol i blant (a phlant heb fod mor ifanc â hynny hefyd). Nid yn unig y bydden nhw’n cael gwledd o bêl-droed gorau’r byd, ond byddai’n ffordd heb ei hail i roi ieuenctid ein gwlad ar y trywydd gwleidyddol iawn hefyd.

Owen Martell

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch