Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyddiadur Alci Hypocondriac
Gruffydd Meredith
ISBN: 9780862436001 (0862436001)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x147 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Chwefror 2002
Dyddiadur gwyllt a gwreiddiol yn portreadu anhrefn bywyd myfyriwr alcoholig a'i athroniaeth anhygoel am ddiwylliant yr isfyd cyffuriau ac alcohol, yn cynnwys CD MC Mabon am ddim. 28 llun du-a-gwyn ac 1 cartwn.

A wild and original diary portraying the chaotic life of an alcoholic student and his amazing philosophy about the drug and alcohol underground culture, including a free MC Mabon CD. 28 black-and-white illustrations and 1 cartoon.
Hypocondria a heintiau yw prif destun nofel gyntaf Gruff Meredith – byd lle mae athroniaeth yn troi’n apathi a lle mae hangover yn gyfystyr â chael harten. Trwy ddeg pennod eratig, ddi-drefn, cawn ein tywys trwy feddyliau tywyll ac aflywodraethus yr alci anhysbys wrth iddo wynebu hunllefau a pharanoia’r byd o’i gwmpas. Dyma lais sy’n fythol ofnus, yn fythol gymysglyd, ac yn brwydro’n gyson gyda rhai o hangovers mwyaf Cymru: y math corfforol, cymdeithasol a chelfyddydol. Nid alci cyffredin mohono.

Unigedd bedsit sy’n gosod y naws ar gyfer y nofel – ac fe gawn ein cyflwyno i’r alci o fewn gofod cyfyngedig, caethiwus. Cryfder crefft yr awdur yw ei arddull ddiffuant, uniongyrchol sy’n cyflwyno’r sefyllfa mewn modd amrwd a chignoeth. Un o brif nodweddion y nofel yw’r syniad o osgoi cysylltiad cnawdol â phobl eraill – yn enwedig cyd-denantiaid – ac yna fe ddaw’r sylweddoliad sydyn iddo: 'Mae hyn i gyd wrth gwrs yn achosi dipyn o stress meddyliol wrth i ti sylweddoli dy fod rŵan yn garcharor yn dy hun a ti wedi cael dy ddedfrydu i garchar yn dy ystafell am gyfnod amhenodol.'

Er hynny, y mae yna islais pwerus yn rhedeg trwy’r nofel, sy’n dangos ymwybyddiaeth yr alci, er ei waeledd a’i anobaith, o’r confensiynau a’r rhagfarnau sy’n nodweddu bywyd bob dydd. Yn achlysurol, mae’r naratif yn ymylu ar hunanbarodi: 'So pam ti’n styc mewn exile fel hyn, ma gen ti amser ar dy ddwylo. Lot. Ti’n cael amser i feddwl am holl broblemau’r byd, yr holl ddirgelion. (Fel pam bod pobl yn teimlo’r angen i sgwennu am eu hunain ac yn disgwyl i bobl ffindio fo’n ddiddorol?)'

Mae’r naratif yn aflywodraethus, yn frith o fratiaith, ac yn ddisynnwyr ar brydiau, ond y mae hon yn nofel sy’n darllen yn haws na nifer o nofelau 'clasurol' eu naws, a hynny, mwy na thebyg, o ganlyniad i’r ffaith bod yna wirionedd ffraeth yn perthyn iddi. Cawn bwt o ambell stori newyddion ar hyd y daith, a’r rheiny gan amlaf yn rhai abswrd, megis 'Student swallows toothbrush', 'Yobs kicked hog', 'Jealous husband lives up a tree'. Mae hyn yn fwy na thechneg ddamweiniol, ddiangen, gan eu bod yn tynnu sylw at abswrdiaeth annatod bywyd, sy’n tanseilio pob ymdrech i osod bywyd mewn strwythur diogel a dealladwy.

Hon yw’r unig nofel Gymraeg, hyd y gwn, sy’n cynnig CD am ddim, ac mae’n rhaid i mi gyfadde i mi wrando arni wrth ysgrifennu’r adolygiad yma. Gan mai albwm 'dictaffôn' yw hi, mae’r sain yn amrwd ac yn swnio’n bell i ffwrdd – ond, yn debyg iawn i’r nofel, mae ’na ysbeidiau o athrylith pur os gwrandewch yn ofalus.

Fflur Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sbectol Inc - Casgliad o ...
 
£7.95
 
Prynwch
Cathod a Chŵn
Mihangel Morgan
£6.95
 
Prynwch
Llaw Wen, Y
Alun Jones
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch