Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Diolch i 'Nhrwyn
Rocet Arwel Jones
ISBN: 9780862436148 (0862436141)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2002
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Sion JonesFformat: Clawr Meddal, 184x121 mm, 184 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyddiadur difyr yn adrodd hanes ymweliad yr awdur ag India yn ystod Tachwedd/Rhagfyr 1999. 15 ffotograff a 7 cartwn du-a-gwyn ac 1 map. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Gorffennaf 2002.

An entertaining diary accounting the author's visit to India in November/December 1999. 15 black-and-white photographs, 7 cartoons and 1 map. First published in July 2002.
Dyddiadur taith i Rajasthan yng ngogledd orllewin yr India sydd yma, er bod y daith a helbulon yr awdur yn dechrau yn ninas fawr ddieithr Delhi. Yno am bedwar y bore ar ddechrau'r llyfr mae o'n honni ei fod o wedi ei herwgipio, gan ddweud iddo gael llond twll o ofn. A bod yn onest mae'r dweud yn well, yn fwy cignoeth, na hynna! Drwyddi draw mae'n rhaid canmol y dweud ac mae cymharu'r anghyfarwydd â'r cyfarwydd yn fywiog a digri iawn ar adegau.

Mae ’na rai pethau a digwyddiadau sy'n rhedeg fel llinyn arian trwy hanes ei daith o bron i fis i'r wlad bell: shefio, bwyta ac yfed, symudiadau ei goluddion, anwybodaeth a hiraeth ydi rhai ohonyn nhw, heb anghofio ambell i ddyfyniad gan 'y bardd o Ryd-ddu' a oedd ei hun yn gyfarwydd â theithio ymhell mewn oes tra gwahanol. Chafodd Parry Williams ddim e-bost ar y cei yn Rio.

Ryw ddeng mlynedd yn ôl roeddwn i yn y rhan yma o'r byd, yn Nepal, ac un o'r brawddegau cofiadwy a ddarllenais mewn llyfr am y wlad cyn mynd yno oedd: “It's a brave man who farts in Asia”. Ar adegau fe ddaeth y frawddeg honno a phethau cyffelyb yn ôl i mi wrth ddarllen helyntion ac anturiaethau 'Rocet'. Efallai na welodd yr awdur yma y frawddeg, ond mae'r oll sy'n gysylltiedig â hi yn ei lyfr. Y salwch, y dewrder, yr unigrwydd a'r ofn, ond cyn i hwnnw fynd yn lludw syrffedus daw fflach o hiwmor i ailgynnau'r fflam a gwneud i chi biffian chwerthin, ac yn fy achos i f'atgoffa am lefydd a sefyllfaoedd rhyfeddol o debyg. Dim lle i glwydo'r nos, dim arian i dalu, ofn cysgu'n hwyr cyn gadael yn blygeiniol am rywle arall i lawr y lôn yn y bore.

Williams Parry ar ymweliad ag Eifionydd sy'n sôn fod gan y teithiwr ddau ddewis, un ai mynd "gydag enaid hoff gytûn" neu "wrthyf f'hun". Yr ail oedd dewis awdur y gyfrol yma. Ar ei liwt ei hun mae'n cyfarfod bagad o deithwyr eraill heb fod yn annhebyg iddo'i hun, yn ogystal â thrigolion yr India. Yng nghwmni un o'r teithwyr y mae wedi cymryd ati ar fws i Jodhpur mae'n breuddwydio'n braf am rannu'i chewing gum olaf gyda hi fel yn yr hysbyseb teledu hwnnw. Wnaeth o ddim, a phan ddarllenwch chi pam, chwerthin fel finnau y byddwch chithau! Chwerthin hefyd wrth weld Rocet ar ffilm eich dychymyg yn sefyll mewn cwt ymhen draw rhyw gowt mewn pentref yn yr anialwch yn ei drôns a chrys-T sy'n enllibus o Frenhines Lloegr o flaen "dyn bach rhy hen ac eiddil i ymosod arna i". Yn ei ymwneud â phobol y mae cryfder yr awdur, ond fe fyddwn i weithiau wedi hoffi ambell i gameo hefyd o olygfeydd y wlad.

Ar adegau mae teithwyr, yn enwedig rai sy'n treulio cyfnodau hir ar y ffordd, fel trigolion lleol diddeall a di-ddeud, yn medru bod yn syrffedus. Mae ambell i gyfeiriad at ambell un ohonyn nhw yn ysgafnhau pethau ar adegau, wedyn pan aiff pethau'n drech nag o mae yntau'n encilio ac yn rhoi ei drwyn mewn llyfr.

Gwnewch chithau’r un modd, prynwch o a darllenwch o – fe gewch chi daith bleserus heb y trafferthion!

Dei Tomos

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Pyrth Uffern
Llwyd Owen
£9.99
 
Prynwch
Ar y Lein Eto
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn/Help ...
 
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch