Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
ISBN: 9780862436155 (086243615X)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 184x121 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel i'r arddegau am fachgen ifanc o ogledd Cymru sy'n symud i fyw i orllewin Cymru gan wynebu anawsterau amrywiol wrth iddo geisio cael ei dderbyn gan ei gyfoedion; mae'r nofel yn ffrwyth cydweithio rhwng awdures brofiadol a chwech o ddisgyblion Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2002. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2003.

A novel for teenagers about a young boy from North Wales who moves to West Wales with his family where he has to face various difficulties as he tries to be accepted by his peers; the novel is the result of collaboration between an experienced author and six Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi pupils. Originally published in 2002. Tir na n-Og Award winner 2003.
Nofel ar ffurf dyddiadur a geir yma, a hwnnw wedi'i ysgrifennu gan Sion ap Gwynfor, cymeriad pymtheg oed, sy'n hynod ddigalon at ddechrau'r nofel gan fod y teulu newydd symud i Dde Cymru. Mae'n gorfod 'gadael ei fywyd ar ôl', a chychwyn ar y broses anodd o gael ei dderbyn i griw a chymuned sydd wedi hen sefydlu.

Ceir hanes Sion, felly, yn ceisio dod yn un o 'A' crowd Blwyddyn 10, wrth ymgodymu hefyd ag ofnau ac ansicrwydd sefyllfa hollol newydd, breuddwydion a dyheadau naturiol bachgen o'i oed, a'r cywilydd o gael mam sy'n mynnu atgoffa pawb iddi fod yn Miss Prestatyn 1973!

Caiff y cyfan ei gyfleu mewn iaith naturiol a ffraeth, gyda deialogau sy'n llifo'n rhwydd dros ben. Gwneir defnydd difyr o'r gwahaniaeth rhwng tafodiaith Sion a gweddill yr 'Hwntws', a chawn ymdriniaeth sensitif a hynod ddoniol ar brydiau o'r ystod o deimladau ac emosiynau sydd mor naturiol i ddisgybl ysgol yn ei arddegau – sefyllfaoedd ac ymdriniaeth sy'n atgoffa rhywun o'r gyfres Pam fi, Duw?

Un o wir gryfderau'r nofel yw'r cymysgedd gwych o gymeriadau a geir ynddi. Cymeriadau fel Mosh, y cyfarfyddwn ag e gyntaf yn nhoiledau'r ysgol. Fe yw drymiwr y grŵp Penbwl, ond 'doedd na'm golwg Penbwl o gwbl ar hwn. Mwy o Meatloaf, efo testosterone ychwanegol'. Neu Ashley Philpot, un o bôrs Blwyddyn 10, sydd '. . . fatha geiriadur yn union . . . yn llenwi ei draethodau efo petha fel "ubiquitous" ac "emblazoned" '. A'r perl o ddisgrifiad o Lara Wilcox a'i 'dwy ffrind sydd ddim yn gallu agor eu cegau heb swnio fatha hyenas. Mae'r ddwy'n denau denau efo gwallt byr sydd mor felyn mae o bron yn wyn . . . fel bod y ddwy yn edrych yn debyg uffernol i cotton buds.'

Canlyniad cystadleuaeth a lansiwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru, Uned 5 ac S4C yw'r Nofel-T hon, cystadleuaeth a oedd, mae'n debyg, yn 'chwilio am nofel fer gyda llawer o ddeialog, hiwmor, a themâu fel ffraeo, alcohol, cariadon ac ymarfer corff' ynddi hi. Does gen i ddim amheuaeth fod Bethan Gwanas, gyda chymorth amhrisiadwy criw o ddisgyblion o Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul, wedi llwyddo i gyfuno'r cyfan hyn yn hynod lwyddiannos yn Sgôr, ac roedd yn grêt gallu ei darllen ar un eisteddiad a chwerthin yn uchel ar sawl disgrifiad a sgwrs.

Dwi'n sicr y bydd hon yn nofel boblogaidd tu hwnt gyda darllenwyr yr arddegau, ac yn 'sgorio' gyda sawl oedran arall hefyd!

Gwenan Creunant


Grêt. Blydi fflipin grêt. Dyddiadur 'dio. Dyddiadur wedi ei
sgwennu gan brif gymeriad o'r enw Sion ap Gwynfor.

Waeth imi ddweud y gwir ddim, dyma oedd yn mynd trwy fy
meddwl i wrth i mi isda lawr efo 'mhanad a 'nghopi o Sgôr ar soffa'r gegin. Doedd gan run asgwrn yn fy nghorff awydd ei darllen hi, ond dyma ddechra ar y llafur, ac erbyn y drydedd dudalen ro'n i'n glŵd.

Hogyn o'r enw Sion, gog, yn symud i wlad yr hwntws. Wel
'even' os ti'n 'tôco' fel 'yn, neu fel fi, mae'n amlwg fod 'na stori dda am ddod efo'r syniad yma. Pobol wahanol.
Cefndiroedd gwahanol. Syniadau gwahanol = stori dda. O,
a jest i mi gael rhoi'r record yn sdrêt, os 'da chi'n gog pur fel fi, does dim rhaid i chi boeni am ddeall yr acen, fel ma Sion ei hun yn ddweud yn y nofel, 'Fedrwch chi'm cael eich magu ar Pobol y Cwm heb ddod i ddeall rhywfaint o iaith y de'!

Rŵan, ro'n i wedi bod yn rhyw how feddwl sut i ysgrifennu'r adolygiad 'ma heb ddweud y stori, gan fod neb wedi ei darllen hi eto (ac eithrio pobol bwysig, winc winc) felly dwi wedi penderfynu ei dweud hi'n fras ond drwy beidio gadael y cathod gwyllt o'r bag, a chadw'r rhannau jiwsi i mi fy hun. Cewch ddod i wneud sawl ffrind newydd drwy ddarllen hon.

Mosh, swnio'n rêl pishyn. Yn cŵl-'ed ac un o'r hogia 'ma sy allan o gyrraedd pawb ond yr un mae o'n licio. Hmmm – ddeudish i ormod yn fan'na dwch?

Jason. Y typical 'hogyn'. Meddwl ’i fod o'n anrheg gan Dduw i ferched y byd (ei ego fo'n fwy o faint na fo weithia!). Ond, er dweud hynny, ella fod ei geg o'n y lle rong ond ma'i galon o'n y lle iawn, chwara teg.

Sian Tal, wel Chantelle go iawn, ond 'Chantelle yn enw mor
ponsi on'dyw e?' ac os dach chi'n gofyn i fi, roedd hi'n lwcus, o gysidro bod ei brawd hi wedi cael ei alw'n Framboise!!! (llawer i laff fel hyn yn dod i mewn!!). Hogan neis, unigryw, yn ei byd bach ei hun – ond am ba hyd?

Ashley Philpot. AKA Ashley Pisspot. Un o'r swots! Acen y
de rili gryf gyda fe like, as in RILI!

A heb anghofio Lara a'r Cotton Buds. A’ i ddim i sôn am
rhein. Maen nhw'n rei o'r bobol 'na 'sa well ganddoch chi
anghofio amdanyn nhw. Sy'n dweud hen ddigon!

Toes 'na un ym mhob ysgol. Teleri. Hon ydi'r un yn ysgol
newydd Sion. Y sdynar, y sdoncar, y bêb, beth bynnag alwch
chi nhw, maen nhw'n enwog am dorri calonnau a chreu
gwrthdaro, ac mae Teleri'n rhan bwysig iawn o'r stori yma.
Wrth gwrs, mae hi'n cymryd ffansi at Sion, waeth i mi
ddweud hynna wrthach chi rŵan. Ond, ai peth dwy ffordd
ydi cariad-golwg-gynta-to-die-for-lysh-ysgol-uwchradd? Neu
oes yna ambell i garreg ar hyd y ffordd? Dewiswch chi.
Efallai na fydd eich barn yr un fath ar ôl darllen Sgôr.

Mae sbardun y stori'n tanio pan mae Sion yn ymuno â band
o'r enw Penbwl, sy'n cynnwys yr aelodau Mosh, Jason, Sian
Tal, Teleri, a heb anghofio Sion ei hun! Mae o ar ben y byd
yn cael ei dderbyn gan y grŵp, ond a ydi Sion yn barod am hyn? Cael bod yng nghwmni Teleri, cael cyfle i chwarae ei
sacs a chyfle i wneud ffrindiau newydd. Ond ydi Sion yn
barod am hen hanes y grŵp sy'n llechu dan grachan na
ddoth o rioed ddigon agos ati i'w chrafu, ond sydd eto yno
yn ei boenydio fo? Taw pia hi!

Wel, ydw i wedi dweud digon bellach, dwch? Ydw i wedi
llwyddo i’ch argyhoeddi chi fod y nofel hon yn werth ei darllen? Yn sleifar, hymdingar a lysh o nofel? Neu oes angen mwy o berswâd arnoch chi?

Dwi rioed wedi gweld llgada Mam yn lledu gymaint â ddaru
nhw wrth fy nghlywed i'n dweud 'mod i am fynd i ddarllen
Sgôr yn lle gwylio Big Brother!

Chefais i 'm swpar echnos. O'n i'n methu rhoi’r nofel i lawr.

Dwi wedi ei hailddarllen hi.

Wedi ennill perswâd bellach? Gobeithio, wir!

Casia Wiliam, Blwyddyn 9, Ysgol Botwnnog

Gellir defnyddio'r adolygiadau hyn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use these reviews for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Rhys o Ysgol Gyfun Ystalyfera i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dwi'n credu bod y llyfr yma'n wych. Mae e wedi cael ei ysgrifennu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, a'r rhan fwyaf o'r amser dyw arbrofion fel'na ddim yn gweithio. Ond gyda "Sgr", mae e wedi gweithio."


Rhoddodd Tom o Abertawe i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rwyf wedi dechrau'r nofel ac mae'n ddoniol. Rwyf eisiau darllen mwy. Hwyl!"


Rhoddodd Thomas o Hello i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
" "


Rhoddodd Ffion Jones o Llanelli i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i rwyf yn credu bod y llyfr yn dda. Rwyf wedi mwynhau'r llyfr er taw dim ond 30 tudalen rwyf wedi darllen. Hoffwn ddarllen mwy. Mae'r cymeriadau yn bobl fel ni, felly ni'n gallu ymateb i'r problemau!"


Rhoddodd Sian, Elinor A Sarah o Ysgol Maes Yr Yrfa, Sir Gaer i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Hyd yn hyn, gan ein bod dim ond wedi darllen y 30 tudalen cyntaf, mae'r llyfr yn dda iawn. Mae'n apelio atom fel plant ysgol Blwyddyn 10 oherwydd mae'r iaith yn naturiol i bobl y de ac yn hawdd i ddarllen. Hefyd rydyn ni'n siarad yr iaith hyn bob dydd. Mae'r digwyddiadau'n ddiddorol. Da iawn wir!!!"


Rhoddodd Lisa Nurse o Llanelli i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr hyn yn blydi brill!!! Mae'r cymeriadau'n realistig iawn ac yn atgoffa fi o ddigwyddiadau yn fy mywyd i a fy ffrindiau! Rwy'n gallu dychmygu y digwyddiadau fel rydw i'n ei ddarllen. Rwy'n hoffi'r syniad o regi yn y nofel ac mae'n debyg i sut mae plant heddi yn siarad ac yn actio. Gobeithio am ddilyniant o'r lyfr. Cariad Mawr, Lisa & Eleri. Blwyddyn 10. Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa."


Rhoddodd Angharad Parry o Llanelli i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i mae'r llyfr yn ardderchog oherwydd fy mod yn gallu ymateb iddo. Mae'r llyfr yn wahanol i'r llyfrau eraill yr wyf wedi eu darllen. Rwy'n gallu dychmygu y cymeriadau fel fi a fy ffrindiau, ac fe hoffwn gael dilyniant i'r llyfr yma oherwydd yr wyf wedi ei fwynhau shwd gymaint. Llawer o gariad, Angharad Parry, Ysgol Maes yr Yrfa xxx."


Rhoddodd Tamara o Sir Gaerfyrddin i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Roeddwn yn credu bod y llyfr yn ardderchog, oherwydd roedd o'n siarad am blant oedran ni. Roedd o'n ddiddorol oherwydd roedden nhw'n gwneud pethau a siarad fel mae plant oedran ni yn. Rwy'n hoffi'r cymeriadau i gyd, yn enwedig Teleri, oherwydd mae mor boblogaidd. Rwy'n credu fod Ashley yn ddoniol oherwydd yn gyntaf mae'n shy ac wedyn yn troi yn slei. Rwy'n edrych ymlaen at ddarllen y llyfr i gyd. xxtamaraxx"


Rhoddodd Chris Seddon o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r nofel hon yn ddoniol ac yn cadw sylw yn anhygoel o dda!! Mae'r cymeriadau'n 'realistic' a gallaf gydymdeimlo gyda Sion. Brill!!!!!"


Rhoddodd David Barnes o Cwmbran i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae llyfr yma'n dda. Mae digwyddiadau doniol dros ben yn y nofel i gadw dy llygaid wedi'u gludo ar y llyfr. Sion ap Gwynfor yw'r prif gymeriad ac mae'r awdures yn disgrifio fe a'r cymeriadau eraill yn fanwl. Fy hoff ddarn i yw pryd mae Sion yn pisho ar Mosh yn nhoiledau'r ysgol. Mae'n effeithiol iawn yn y ffurf dyddiadur, ac mae llawer o gymariaethau ac ansoddeiriau da wedi cael eu defnyddio."


Rhoddodd Andrew o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr da iawn hyd yn hyn - rydym wedi cyrraedd tudalen 66 gyda Blwyddyn 9."


Rhoddodd Rhy Thomas o Pontypool i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i mae'r llyfr yma yn un o'r llyfrau Cymraeg gorau rydw i wedi ei ddarllen erioed. Mae'n ddoniol ac yn ddiddorol gyda llawer o gymeriadau doniol a realistig. "


Rhoddodd Bethan o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i mae'r stori yma, y hanner rydw i wedi'i ddarllen, yn stori dda iawn. Rydw i'n teimlo fod y stori'n diddorol a doniol. Mae'r ffaith fod Mosh yn galw Sion yn pishiwr, yn fy marn i, yn ddoniol iawn. Credaf fod y rhan fwyaf o'r dosbarth yn mwynhau darllen am fywyd Sion."


Rhoddodd Liam o Pontypool i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ardderchog, wel, dim ardderchog ond OK. Na, roedd hi'n wir yn diflas ar adegau, ond yn ddiweddarach aeth y stori'n dda."


Rhoddodd Elinor Howley o Casnewydd/Gwynllyw i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i mae'r llyfr yn wych. Mae'n fodern iawn, a chredaf y bydd e'n gwerthu'n gyflym iawn. Mae e jest beth mae pobl ifanc eisiau darllen amdano. Mae'r llyfr yn delio gyda sefyllfaoedd realistig iawn. Roedd yn hwyl i'w ddarllen ac roedd llawer o bobl yn ein dosbarth (fel Chantelle) yn chwerthin eu pennau bant. Mae'r rhegi a'r wenglish yn y stori yn ei wneud e'n dda iawn ac yn fwy doniol. Felly llongyfarchiadau i'r awduron!"


Rhoddodd Joseph Jenkins o Trevethin i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i mae'r nofel yn ddiddorol iawn. Mae wedi gwneud i fi biso fy hun yn chwerthin - a hyd yn oed yr athrawon! Mae'r ddeialog yn wych. Mae'r llyfr yn hawdd i'w ddeall. Y darn oedd yn gwneud i fi chwerthin fwyaf oedd pryd oedd Sion yn piso ar esgidiau Mosh. Hwn ydy'r llyfr cyntaf gan yr awdur yma rwy wedi ei ddarllen, ond rwy'n edrych ymlaen at ddarllen mwy. "
Mae Kimmy James o Casnewydd wedi rhoi'r sgr canlynol i'r teitl hwn .


Rhoddodd Ion o Pontypwl i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Treuliwyd awr gyntaf bore Gwener yn mwynhau'r fideo, a phenodau cyntaf y nofel. Braidd yn araf oedd y cychwyn o gael y cefndir (a oedd, wrth gwrs, yn bwysig). Ond yna clywyd chwerthin disgyblion Blwyddyn 9. Mae'r digwyddiad anffodus rhwng Mosh a Sion yn y tai bach yn berl. Un o gryfderau'r nofel, am mai dyddiadur yw'r ffurf, yw y cawn wybod am deimladau Sion. Cawn gydymdeimlo, a chwerthin am ei ben. "


Rhoddodd Laura,Gemma,Rhian A Joanna o Caerfyrddin i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr yn ddiddorol hyd yn hyn ac yn dal ein sylw drwy fod yn gynnil a doniol. Mae'r llyfr yn llygaid agored ar fywyd ieuenctid ac mae'r iaith yn apelio atom. Roeddem yn teimlo ein bod yn gallu uniaethu gyda'r cymeriadau, sy'n dangos fod y nofel yn llwyddiannus. "


Rhoddodd Brynmor Davies o Pont - Y - Pwl i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydw i wedi treulio'r rhan fwyaf o'r bore arbennig yma yn mwynhau darllen Sgôr yn ein dosbarth bl.9. Rydw i'n mwynhau gan ei fod yn ddoniol, yn wych ac yn arbennig. Mae'r ffurf dyddiadur yn ddiddorol iawn ac yn helpu i ddangos teimladau'n dda. Rydw i'n hoffi'r ffordd mae iaith y gogledd a'r de yn cael eu cymysgu yn y llyfr. Gan fod y llyfr ar ffurf dyddiadur, mae'n ein helpu ni i gydymdeimlo gyda Sion, ac mae Teleri'n gymeriad cryf ac arbennig. Mae'r llyfr yma yn hwyl i'w ddarllen ac yn arbennig. Mae'r clawr hefyd yn hynod o ddeniadol."


Rhoddodd Rhys o Gwynllyw i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr diddorol a doniol yw llyfr newydd Bethan Gwanas. Mwynheais ddarllen y nofel Sgôr. Mae'r penodau cyntaf braidd yn araf, ond ar ôl clywed hanes Sion a'r criw mae'n dechrau poethi. Hyd yn hyn mae wedi diddori pawb. Mae'n amlwg fod y nofel yn datblygu i fod yn hwyl ac yn werth ei darllen. Mae llawer o gymeriadau da yma, fel Sion, Mosh ac, wrth gwrs, gorjys Teleri. Mae'r criw o Landysul wedi gwneud job ardderchog wrth helpu i ysgrifennu'r nofel. Mae digon o ddeialog ac amrywiaeth o arddull i diddori pawb. Rwy wedi mwynhau'n fawr. "


Rhoddodd Mel + Katie o Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa, Sir Gaer i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Er mai ddim ond 30 tudalen rydym wedi darllen, rydym yn hoff iawn o'r stori hyd yn hyn. Mae'r stori yn apelio at ein oedran ni felly rydym yn ei mwynhau llawer yn fwy!!! Mae'r bachgen ar y clawr sydd â gwallt melyn yn un neis!!! kt a mel 4 y bachgen ar y clawr! xxxxx"


Rhoddodd Robert Smith o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Er nad llyfr i wella eich iaith mewn unrhyw ffurf na siâp yw hwn, mae yma stori ddiddorol a doniol dros ben. Mae'r iaith yn lliwgar, a dweud y lleiaf. Mae'r cymeriadau'n realistig ac yn ddatblygedig, ac mae'n hawdd gweld darnau o'r cymeriadau yn y llyfr yn eich ffrindiau. Mae llyfr yn llawn hiwmor ac mae'n hawdd gweld ei fod yn llyfr i arddegwr gan arddegwr. Mae'r llyfr yn llawn deialog ac mae'r stori'n llifo'n dda, gyda chydbwysedd o deialog a naratif sydd yn gwneud iddi lifo heb fod yn rhy undonog. Llyfr ardderchog yw hwn!."


Rhoddodd Elizabeth Harris o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr yma'n bril! Dydw i ddim ond wedi darllen hanner y llyfr hyd yn hyn ond gallaf weld ei fod o'n wreiddiol iawn. Mae'n portreadu bywyd person ifanc heddiw yn dda iawn. Mae'r cymeriadau'n ddoniol iawn ac yn cael eu disgrifio'n drwyadl. Mae gan rai cymeriadau lys-enwau sy'n gwneud i ni chwerthin. Mae'r llyfr yn cyffwrdd â phob rhan o fywyd person ifanc, felly gallwn ni gydymdeimlo gyda fe. Mae'r ddeialog yn creu awyrgylch ddramatig ac yn gwneud i'r cymeriadau ddod yn fyw. Alla i ddim aros i'w orffen! "


Rhoddodd Tom Avon o Cwmbran i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Credaf fod y llyfr yma'n neis. Mae 'na ddisgrifiadau neis ynddo. Mae'r cymeriadau'n swnio'n go neis ac yn realistig iawn. Roedd y clawr yn neis gyda lliwiau neis a lluniau o bobl neis arno. Yn fy marn i roedd y ffordd y cafodd ei ysgrifennu ar ffurf dyddiadur yn neis. Roedd y nofel Sgôr yn hollol neis. Diolch am gyhoeddi nofel mor neis."


Rhoddodd Jordan Powell o Brynmawr i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i, mae'r stori yma'n wych ac mae'r thema'n addas iawn i bobl ein hoedran ni. Mae ein bywydau ni yn cymharu'n dda iawn â'u bywydau nhw. Rydym wedi cau ein cegau, ac am unwaith wedi darllen llyfr (am y tro cynta' ers pum mlynedd!). Rwy'n teimlo fod gan y llyfr hwn botensial mawr iawn i'r farchnad llyfrau Cymraeg. Y bore 'ma gwnaeth llawer ohonom fwrstio allan i chwerthin, a llawer bron yn 'piso' eu hunain. Llyfr llawn cariad, cerdd a 'cotton buds'. Mae'r llyfr hwn yn "reit good laff". Da iawn, Bethan Gwanas!"


Rhoddodd KIRSTY JONES, ,DONNA HEWITT A AMY WILLIAMS o YSGOL MAESYRYRFA SIR GAR i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Y mae'r nofel Sgôr yn arbennig o dda oherwydd mae'r stori'n realistig ac mae'r cymeriadau'n wych. Mae'r nofel yn llygad agored ar fywyd yr ifanc. Mae'r stori'n apelio atom oherwydd y mae'r cymeriadau yr un oed â ni ac mae ein diddordebau ni a'u diddordebau nhw yr un peth, e.e. cariad, cerddoriaeth a phartion. Gobeithio bydd nofel arall fel hon yn cael ei hysgrifennu gan Bethan Gwanas.(POB LWC GYDA'R LLYFR!)"


Rhoddodd Cally o i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydw i hanner ffordd trwy ddarllen y nofel, ac mae rhaid i mi gyfaddef fod mod i'n mwynhau'n llwyr. Mae'r dosbarth wedi bod mewn hysterics wrth ddarllen, yn enwedig pan mae Mosh yn galw Sion yn 'pishwr'!. Rydw i'n poeni na fydd dim amser i ni gwblhau ei darllen hi heddiw a bydd raid i ni aros tan ddydd Llun i weld beth sy'n digwydd i Sion."


Rhoddodd Olivia o Newport/Ysgol Gyfun Gwynllyw i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rwyf wedi mwynhau'r nofel hyd yn hyn ac yn chwilfrydig iawn i wybod y diweddglo. Mae'r stori mor ddoniol a diddorol am ei bod yn adlewyrchu bywyd go iawn ac yn ymchwilio i mewn i themâu cariad a chyffro bywyd yr ifanc. Mae yna drawsdoriad o ran y cymeriadau. Rydw i'n hoff iawn o Chantelle gan ei bod yn mad - fel fi - a gyda lwc cefais i'r siawns i ddarllen ei rhan. Mae gen i hefyd chwerthiniad fel mochyn ac mewn gwirionedd rwyf yn un o'r "cotton buds". Diolch yn fawr iawn am ysgrifennu llyfr mor arbennig a rhoi i ni gyfle i'w ddarllen. "


Rhoddodd Matthew Jones o Gwynllyw, Pont-y-pwl i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ni allaf ddweud yn gwbwl onest ar y foment, gan fy mod i heb gwblhau darllen y llyfr, ond credaf ei fod yn glir taw nofel yw hon sydd yn hwyl, yn ddoniol ac yn ddiddorol. Mae'r tri phwnc, sef caru, cerddoriaeth a chwaraeon (y 3 C) wedi cael eu dangos yn glir erbyn canol y llyfr (lle rydw i nawr). Mae'r cymeriadau a'r stori ei hun yn dangos talent Bethan Gwanas a'r plant sydd wedi ei hysgrifennu. Rwy'n edrych ymlaen at ei gorffen."


Rhoddodd Ayisha Davies-House o Pont Y Pwl i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Credaf fod y nofel Sgôr yn nofel gyfarwydd i blant oedran ni. Mae'r cymeriadau yn rhai doniol, ac ambell un yn eithaf gwallgo! Rydw i'n edrych ymlaen at ddarllen rhagor o'r nofel er mwyn darganfod mwy am y band, Penbwl. Mae'r nofel yn cynnwys teimladau bachgen yn ei arddegau, ac yn fy marn i mae hyn yn effeithiol ar gyfer ychwanegu elfen ddoniol iawn at y nofel! Rydw i'n hoff iawn o'r cymeriad Mosh, gan y credaf ei fod yn ddiddorol ac ef yw'r cymeriad mwyaf credadwy trwy'r nofel! Gwych!"


Rhoddodd Elinor Thorne o Risca - Gwynllyw i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Cwestiwn: A fydd ail ran i Sgôr? Rwyf wedi mwynhau ddarllen Sgôr am fy mod yn mwynhau darllen am sut mae bywydau pobl arall yn waeth na un fi! Rwyf wedi giglo ar nifer o wahanol rannau a chwerthin fy mhen bant ar rannau eraill. Hoffwn i gael dilyniant! "


Rhoddodd Ashton o TREDEGAR Gwynllyw i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr yn grêt!!! Fy hoff gymeriad yw Chantelle - mae hi'n ffab!! Rydw in hoffi Chantelle oherwydd mae hi'n ddoniol. Mae'r ffordd gafodd y nofel ei hysgrifennu'n dda iawn! Mae'r nofel yn llawn hiwmor, digwyddiadau, deialog, disgrifiadau a doniolwch - mae'r cyfan yma. Er hyn, teimlaf fod Pam Fi, Duw? yn well oherwydd mae'r cymeriadau i gyd yn ddoniol a'r iaith yn fwy coch. Gallai'r ddeialog fod yn fwy gonest, yn ddeialog pobl ifanc. "


Rhoddodd Josh Pratty o Ccccccasnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Roedd Sgôr yn fendigedig ac roedd llawer o ddisgrifiadau da. Fy hoff gymeriad oedd Teleri oherwydd y ffordd wnaeth Sion ddisgrifio hi, e.e. 'lush'! Dydw i ddim wedi gorffen y stori eto ond fi'n sicr o'i gorffen hi 'soon'. Gwnaeth y stori ddechrau bant yn araf, ond ar ôl y 10 tudalen cyntaf cododd y stori i safon 5 seren. P.S. DA IAWN, BETHAN GWANAS! "


Rhoddodd Nia Harris, Nicole Flint, Amy Rees o Ammanford i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn ein barn ni mae'r nofel Sgôr yn gret; ni'n credu fod y stori a'r cymeriadau yn 'appropriate' iawn i'n hoedran ni i darllen amdano! Ar ôl darllen tua 30 tudalen yn ein cyfnod Cymraeg am y llyfr, roedd pawb yn y dosbarth am ddarllen ymlaen! :) pob lwc gyda'r llyfr!! ;) cariad, nia, nicx ac amy x-x-x "


Rhoddodd Andrew o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Helô! Mae'r nofel yma'n grêt. Rydw i'n darllen y nofel yn yr ysgol gyda setiau 1 Blwyddyn 9. Mae Teleri'n gymeriad ffab, a Mosh yn dipyn o gymeriad. Mae'r nofel yn llawn hiwmor sydd yn gwneud i chi chwerthin. Rydym wedi cyrraedd tudalen 66 ac yn mynd i orffen y nofel rhywbryd ar ôl y penwythnos."


Rhoddodd Glenn o i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rwyf wedi treulio'r dydd yn darllen Sgôr. Mae'r llyfr mor belled yn hwyl ac mae pawb yn joio. Mae 50 ohonom ni wedi bod yn darllen y llyfr ac mae pobl wedi bod yn cymryd rôl y cymeriadau gwahanol. Rydym ni wedi dod i nabod y cymeriadau gwahanol."


Rhoddodd Dewi Thomas o Y Fenni/Gwynllyw i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i mae'r nofel Sgôr yn ddiddorol ac yn ddoniol. Mae'n ddoniol pan mae Sion yn nerfus ac yn piso ar draed Mosh. Byddem yn hoffi cwrdd â Sion a'r rhai sydd yn y band. Mae digon o ddeialog ac mae'r stori'n symud ymlaen yn gyflym. Hefyd yn y nofel mae digon o ddigwyddiadau. Mae Ashley Philpot yn un o'r cymeriadau sy'n meddwl bod nhw'n 'cool' gyda llawer o ffrindiau - ei ffugenw yw Pispot."


Rhoddodd Rhiannon o Cwmbran i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i roedd y nofel Sgôr yn dda. Roeddwn yn credu y byddai'n ddiflas cyn dechrau'r nofel, ond ar ôl dechrau roedd y stori'n troi allan i fod yn dda. Sgôr yw y nofel Gymraeg orau rydw i wedi ei darllen. Roedd y darnau roeddwn wedi eu hoffi yn cynnwys rhegi. Roedden nhw'n llawn tensiwn ac yn gwneud i bobl chwerthin ac mae mwy o hwyl yn cael ei gynnwys oherwydd hynny."


Rhoddodd Sarah A Karen o Llanelli A Rhydaman i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Roeddwn i a Sarah yn credu fod y nofel yn ffab!!! Rydym yn awyddus i ddarllen mwy ohoni oherwydd mae'n atgoffa ni o ni ein hunain - dim y geeks ond yr A gang. Rwy'n credu eich bod wedi ysgrifennu'r llyfr yn wych. Oddi wrth Karen a Sarah o Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa."


Rhoddodd Rhiannon Jones o Casnewydd/Gwynllyw i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ardderchog, grêt, anghredadwy! Mae'n anodd meddwl bod plant ein hoedran ni wedi gallu ysgrifennu'r fath beth. Mae'r nofel ardderchog yma yn gallu gwneud i chi chwerthin, a joio pob darn. Rhwng y cawr mawr Mosh a'r bachgen bach annifyr Ashley "Pispot", bydd yr holl gymeriadau, yn enwedig y prif gymeriad Sion, yn eich cael chi'n gaeth i'r nofel arbennig yma! Mae'r criw ardderchog o awduron wedi creu nofel ar ffurf dyddiadur. Y mae'n brysur ac mae yna ddigon o bopeth, er ei bod yn araf i ddechrau. Bril!"


Rhoddodd Huw o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r nofel yn un ddiddorol iawn ac yn dangos dyddiadur o fywyd person yn ei arddegau. Mae'r llyfr yn ddoniol iawn ac yn cynnwys llawer o hiwmor rhwng y cymeriadau. Mae'r nofel yn cydymdeimlo gyda phroblemau plant a'u teimladau. Mae'r grŵp a Sion yn sefyllfa arferol gyda phobl ifanc ein hoedran ni. Mae'n well na'r llyfrau eraill rwyf wedi eu darllen."


Rhoddodd Fflur o Llandysul i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'n grêt i gael cymaint o ymatebion positif! Dwi ddim yn sicr os oes hawl gennym ni i roi ymateb, ond dwi'n ymateb eniwei! Mae'r profiad wedi bod yn un bythgofiadwy, ac ar ran y criw rwy'n siŵr ein bod ni i gyd wedi mwynhau! Ni gyd yn meddwl bod y llyfr yn llwyddiannus, ac mae'n bleser i weld bod gymaint o bobl wedi ei fwynhau. DIOLCH!!!!! Cariad, Fflur ar ran y criw xxx "


Rhoddodd Endaf o Tregaron i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr hwn yn ffantastic, a bod yn onest. Mae'n cynnwys dialog doniol, problemau realistig a llawer o ddigwyddiadau sy'n apelio, e.e pan oedd Sion a Mosh yn y toiled!Mae'n cynnwys iaith ogleddol sy'n dod gan Sion, a iaith y De pan mae'r criw yn siarad, felly mae'n plesio'r ddau. Mae'r diweddglo yn annisgwyl iawn, ac yn gorffen y llyfr yn dda. "


Rhoddodd RhysMorgans o Tregaron i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dydw i ddim yn credu bod e'n dda! Rubbish! Rydw i wedi darllen gwell llyfrau! Llyfr salw!

Rhys Morgans Blwyddyn 10 Tregaron"Rhoddodd Bernie Vern o Llanfairpwllgwyngillllandrobwyllllandisiliogogogoch i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Best book fi in the world. Fi luvo fe, ma fe mor exciting. Ma best mate fi Bruce just fel Mosh, a ma mam Sion just fel un fi, os chi'n gwbod beth fi'n mynd mla'n ambuti. Llyfr cool, dyle pob un darllen e. Bernie "


Rhoddodd Aled Thomas o Ystradmeirig i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Fi eisie darllen e eto. Very goooooooood!! Cool!! Excellent!!"


Rhoddodd Liahll Bruce o Tregaron i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ardderchog, grêt, anghredadwy! Mae'n anodd meddwl bod plant ein hoedran ni wedi gallu ysgrifennu'r fath beth. Mae'r nofel ardderchog yma yn gallu gwneud i chi chwerthin, a joio pob darn. Rhwng y cawr mawr Mosh a'r bachgen bach annifyr Ashley "Pispot", bydd yr holl gymeriadau, yn enwedig y prif gymeriad Sion, yn eich cael chi'n gaeth i'r nofel arbennig yma! Yn syml iawn, llyfr arbennig. Oes unrhyw ferched deche i gael - anfonwch E-bost i mi nawr!!!"


Rhoddodd ChrisEvans o Lledrod i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr da iawn. Doniol, realistig a gwych!!! Mae'r dechre yn dda iawn ond mae'r ddiwedd braidd yn wael. Ond mae'r stori ei hun yn grêt! 8/10 ****"


Rhoddodd Mair Davies o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Er mai o safbwynt bachgen oedd y stori hon gall unrhyw ryw ei mwynhau gan fod yr awdures dalentog hon yn tanio'r dychymyg yn eich meddwl sydd yn eich gorfodi i gario ymlaen i'w darllen. "


Rhoddodd Dick Head o Bell, Bell, Bell I Fwrdd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Arbennig! Rwy'n rhoi 5 seren i Seren, Dyfed, Ifan, Gwenno, Fflur a Helen. Rwy'n caru chi am roi llyfr Cymraeg da i ni ddarllen!! Diolch!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Nofelau i'r ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch