Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Arddegau: Ddoe yn ÔL
Menna Cravos
ISBN: 9780862436162 (0862436168)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2002
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel afaelgar i'r arddegau yn adrodd hanes dwy ffrind yn treulio gwyliau'r haf yn gweithio mewn parc thema, gyda digwyddiadau yn eu bywydau yn adleisio digwyddiadau trychinebus yn y gorffennol.

A gripping novel for teenagers relating the story of two friends who work in a theme park during the summer holidays, with events in their lives echoing tragic events in the past.
Dyma nofel hynod ddarllenadwy i’r arddegau (er nad yw clawr y llyfr yn rhoi unrhyw arwydd o hynny), yn llawn hwyl a miri pobl ifanc ac eto yn llawn dirgelwch ac yn ‘stori dda’. Cynorthwyir hyn gan y ffaith fod yr iaith yn llafar ac yn ysgafn heb gyfaddawdu dim ar y gramadeg.

Mae’r stori yn symud yn hynod o gyflym o un olygfa i’r llall, o un digwyddiad cyffrous i’r llall, heb din-droi o gwbl, a’r dirgelwch a ddaw o’r ymdeimlad o déjà vu wastad yn cael ei gadw’n fyw ym meddwl y darllenydd. Mae’r symud cyflym hwn yn wych o ran annog y darllenydd i ddal ati i ddarllen, ond ar y llaw arall ni theimlaf inni fynd dan groen y prif gymeriad o gwbl. Arsylwi ar y digwyddiadau y mae hi, yn hytrach na chymryd rhan yn weithredol, ac ar brydiau hoffwn petaem wedi cael mwy o’i theimladau hi, e.e. dywedir ei bod hi a Meic wedi bod yn cusanu, ond prin y cawn glywed dim o’i theimladau hi amdano (nac am Steffan yn nes ymlaen). Fel merch ifanc sydd eisiau trafod hyn â’i ffrind (tud. 28), does bosibl na fyddai wedi bod ar ei meddwl ychydig mwy.

Ond y mae yma holl nodweddion bywyd person ifanc, o weithio mewn caffi dros yr haf i fynd allan i yfed a meddwi, ac eto mae yma lawer mwy hefyd. Cawn ein bras-gyflwyno nid yn unig i flower power y 1960au, ond hefyd i gyfnod yr Ail Ryfel Byd ac i hiliaeth, a’r ffaith fod carcharorion rhyfel wedi bod yn byw yng Nghymru. Cawn hefyd ein cyflwyno i waith ac amcanion Cymdeithas yr Iaith, ac i’r cyfyng-gyngor ai gwaith ai iaith sydd bwysicaf.

Wedi ei darllen cewch eich pigo gan gwestiynau oesol – a oes y fath beth â ffawd yn bod, a yw hanes yn ei ailadrodd ei hun, ac a oes modd i ‘ddoe ddod yn ôl’? Ynteu ai ffuglen pur oedd y nofel, un sydd wedi bod yn hyf gyda’r cyd-ddigwyddiadau ac wedi mynd â’r elfen o suspension of belief yn rhy bell? Oes ots mewn stori mor dda?

Gwenllïan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Ca Va, ...
Cathryn Gwynn
£2.95
 
Prynwch
Graffiti
Angharad Devonald
£4.99
 
Prynwch
Geiriadur Gomer i'r Ifanc
D. Geraint Lewis
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch