Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwpan y Byd a Dramâu Eraill
John O. Evans
ISBN: 9780862436292 (086243629X)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2002
Cyhoeddwr: Dinas, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x146 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Sgript tair drama gomedi, sef 'Cwpan y Byd', 'Diwrnod y Capten' a 'Y Cybydd', yn trafod hunanoldeb ac obsesiynau dynion ym meysydd chwaraeon ac arian; dramâu addas i'w perfformio gan gymdeithasau drama lleol, clybiau ieuenctid ac Aelwydydd yr Urdd.

The scripts of three comedies, namely 'Cwpan y Byd', 'Diwrnod y Capten' and 'Y Cybydd', dealing with men's selfishness and obsessions in matters relating to sport and money, the plays being suitable to be performed by local drama societies and youth clubs.
Unwaith bob pedair blynedd y cynhelir Cwpan y Byd ac, yn gyffredinol, dyna pa mor aml y gwelir drama Gymraeg yn cael ei chyhoeddi hefyd. Er bod rhai cwmnïau drama proffesiynol erbyn hyn yn dueddol o werthu’r sgript a gynhyrchir ganddynt fel rhan o’r rhaglen, drwyddi draw pur anaml y gwelir cyfrolau o’r fath yn ein siopau llyfrau Cymraeg. Gwelwyd Gwasg Gomer yn cyhoeddi gweithiau Gwenlyn Parry i ddynodi deng mlynedd ers ei farwolaeth, a bu i Wasg Carreg Gwalch geisio lansio cyfres ‘I’r Golau’ sbel yn ôl – ond ac eithrio’r enghreifftiau prin hyn, mae gweld drama mewn print mor debygol â chanfod Nelson Mandela yn annerch cyfarfod blynyddol y Ku Klux Klan. Mewn oes lle brolir cymaint ynglŷn â’r deunydd a gyhoeddir yn y Gymraeg, mae’n warth o beth fod cyn lleied o ddramâu Cymraeg yn cael eu cyhoeddi. Yn hyn o beth, dylid croesawu gwaith o eiddo John O. Evans yn fawr.

Fodd bynnag, mae sawl peth yn fy mhoeni o safbwynt y gyfrol. Yn gyntaf oll, mi fyddwn yn cwestiynu addasrwydd y term ‘dramâu’ i ddisgrifio’r cynnwys. Mewn gwirionedd, yr hyn a geir yma yw tair sgets. Nid yw hyn ynddo’i hyn yn wendid, oherwydd mawr yw’r angen am sgetsys – yn enwedig felly ar gyfer cwmnïau amatur. Wedi dweud hynny, boed ar gyfer cynhyrchiad amatur neu broffesiynol, rhaid glynu wrth rai egwyddorion sylfaenol er mwyn sicrhau llwyddiant dramatig, ac ofnaf nad yw’r cynnwys yma’n ddigon cynnil. Mae gormod o fynd a dod yn rhan o’r chwarae, gyda chymeriadau'n cyrraedd ac yn gadael y llwyfan yn llawer rhy rwydd a chyfleus. Mae hyn yn arbennig o wir yng nghyd-destun Diwrnod y Capten – mae elfennau o’r ffârs yn perthyn iddi, ond os mai dyna oedd y bwriad, yna fe ddylid fod wedi sicrhau bod agweddau eraill o’r sgets yn cyd-fynd â’r confensiwn hwnnw.

Mae tuedd i’r cyfan fod yn ystrydebol, a cheir llu o enghreifftiau o or-sgwennu, megis yn y gwaith sy’n dwyn teitl y gyfrol, Cwpan y Byd, lle dywed Jên: ‘Wel, mi fydd Siôn dy ŵr di yn siŵr o isio gweld y gêm, neu dwi ’di colli nabod ar fy mrawd bach.’ Prin fod neb yn siarad mor ffurfiol â hynny, ac mae’n enghraifft o frawddeg sy’n bwydo gwybodaeth i’r gynulleidfa, yn hytrach na cheisio cyfleu’r wybodaeth yn fwy crefftus. Dim ond yn niwedd y ‘ddrama’ olaf, Y Cybydd, y gwelir unrhyw fath o ymgais i roi arlliw o gymhlethdod i’r plot. Ceir ambell linell ddoniol yn y ddeialog, a gwenais wrth ddarllen am fethiant Dan yn Diwrnod y Capten i gofio ordors ei wraig i brynu torth ond, yn gyffredinol, mae’r digwydd yn rhy amlwg.

Uchafbwynt y byd pêl-droed yw Cwpan y Byd, a dim ond y goreuon sy’n cael yr hawl i chwarae yn y rowndiau terfynol. Go brin bod y gyfrol hon yn llwyddo i gyrraedd y fath safon, ond efallai fod hynny’n adlewyrchiad teg o gyflwr a sefyllfa’r theatr a’r ddrama yn y Gymru gyfoes.

Dafydd Llywelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dymestl, Y
William Shakespeare
£5.75
 
Prynwch
Cyfres Copa: Gŵyl!
Peter Davies
£2.95
 
Prynwch
Tyner Yw'r Lleuad Heno
Meic Povey
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch