Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Be Bop a Lula'r Delyn Aur - Hanes Canu Poblogaidd Cymraeg
Hefin Wyn
ISBN: 9780862436346 (0862436346)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2002
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x146 mm, 416 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £14.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cyfrol ddarllenadwy iawn yn olrhain hanes twf a datblygiad canu poblogaidd Cymraeg o ganol yr 1940au hyd ddechrau'r 1980au. 112 llun du-a-gwyn a 46 llun lliw.

A highly readable account of the story of the growth and development of Welsh popular music from the mid 1940s to the early 1980s. 112 black-and-white and 46 colour illustrations.
Mae’r broliant ar gefn y gyfrol hon yn datgan mai “[c]yfrol arloesol ac arhosol twf hanes canu poblogaidd Cymraeg yn ystod yr ugeinfed ganrif” yw hi. Fel y varnish pren nid anenwog, mae’r llyfr yn gwireddu’r hyn sydd ar y clawr. Mewn dros 400 o dudalennau, mae Hefin Wyn yn croniclo hynt a helynt canu poblogaidd Cymraeg, gan ddechrau gyda Thriawd y Coleg a gorffen yn yr wyth degau. O ran diwyg, mae’r llyfr yn llawn lluniau du a gwyn a lliw (diolch i’r ffaith fod y ffotograffydd Raymond Daniel wedi cofnodi’r cyfnod ar ffilm), ac felly’n ddeniadol i’r llygad. Serch hynny, mae ’na rybudd. Os ydych yn teimlo’n hen wrth edrych ar rai o’r lluniau a gweld Huw Jones, Dafydd Iwan ac eraill yn edrych yn ifanc iawn, mi fyddwch yn teimlo’n hynafol wrth ddarllen y llyfr!

Mae’r llyfr yn werthfawr ar nifer o lefelau. Mae’r gyfrol yn darparu cronoleg o dwf a datblygiad cerddoriaeth boblogaidd ond, ar ben hynny, mae’n llwyddo i osod cyd-destun hanesyddol, gwleidyddol, diwylliannol a chymdeithasol i’r caneuon. Er enghraifft, daw’r llyfr i ben yn sŵn yr ymateb i Refferendwm 1979 a’r bleidlais yn erbyn mesur o hunanreolaeth i Gymru. Mewn penodau eraill, gosodir canu poblogaidd Cymraeg mewn perthynas â’r byd darlledu, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a’r Eisteddfod Genedlaethol ymhlith sefydliadau a mudiadau eraill. Yn wir, mae ôl gwaith ymchwil hanesyddol manwl yma.

Wrth ddarllen y troednodiadau yn y cefn (sori – dwi’n ddarlithydd!) mae rhywun yn cael syniad o’r gwaith caib a rhaw sydd wrth wraidd y gyfrol. Yn ogystal â defnyddio ffynonellau eilradd a thynnu ar brofiadau cyfoes trwy sgyrsiau, mae Hefin Wyn wedi pori trwy gyfrolau o’r Western Mail a’r Cymro gan alluogi rhyw deimlad o impact y canu poblogaidd yma yn ei gyd-destun hanesyddol.

Mae cymeriadau canu poblogaidd hefyd yn cael sylw haeddiannol – Meic Stevens, Huw Jones, Dafydd Iwan, Heather Jones, yn ogystal â grwpiau dylanwadol megis Edward H. Dafis, Tebot Piws a Hergest ymhlith llu o rai eraill. Yn sicr, fe fydd darllen y gyfrol yn dod ag atgofion melys yn ôl i do o ddarllenwyr o ryw oedran arbennig (y rheini sy’n hŷn na’r adolygydd os ga i nodi . . .!)

I gloi, y darlun a geir wrth ddarllen y gyfrol hon yw un o gyfoeth y traddodiad canu poblogaidd Cymraeg. Ni allaf ond cytuno â geiriau Merêd yn ei ragair i’r llyfr, hynny yw bod y gwaith wedi’i gyflawni a’i gyflwyno â “medrusrwydd a thrylwyredd anghyffredin” Hefin Wyn. Prynwch gopi!

Jamie Medhurst

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Eryl Wyn Rowlands o Ynys Môn i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dyma un o'r teitlau mwyaf gogleisiol a welais erioed. Dyma hanes a datblygiad canu poblogaidd Cymraeg yn dwt a thaclus ac mewn ffordd hynod ddarllenadwy. Olrheinir y canu gwerin, moesol ac anfoesol, caneuon ysgafn y 40au-50au, i fyd y sgiffl ac i'r aileni canol y 1960au ac ymlaen i ddiwedd y ganrif, drwy gyfrwng môr o ffotograffau a chloriau recordiau. Mae'n gyfrol anhygoel o bwysig yn hanes datblygiad cerddoriaeth yng 'ngwlad y gân'. Ond arswyd bach, mae'n gwneud i rywun fel fi ddechrau teimlo fy oed hefyd! Ond ta waeth am hynny! Pleser oedd darllen pob tudalen a hel atgofion."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Brithyll
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Ceffyl Rhyfel
Michael Morpurgo
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch