Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Ris i Ris - Caneuon Poblogaidd i Blant Cynradd
E. Olwen Jones
ISBN: 9780862436391 (0862436397)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 295x210 mm, 55 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad hyfryd o 18 o ganeuon hwyliog ar themâu cyfoes amrywiol i blant oed cynradd, yn cynnwys trefniannau unawdol a deusain gyda chyfeiliant piano syml, at ddefnydd ysgolion ac eisteddfodau, gan gyfansoddwraig fedrus a phrofiadol. Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2002.

An appealing collection of 18 lively songs on various modern themes for primary school children, comprising arrangements for one and two voices with simple piano accompaniment, for use in schools and eisteddfodau, by a talented and experienced composer. First published December 2002.
Dyma gyfle arall i fwynhau cyfansoddiadau cerddorol E Olwen Jones yn y casgliad O Ris i Ris gan wasg y Lolfa.

Mae Olwen Jones yn dweud yn ei chyflwyniad ei bod wedi ceisio pontio ystod oedran o’r babanod i’r iau gyda chaneuon syml ar gyfer plant bach, a chaneuon deulais ar gyfer y plant hŷn o dan themâu amrywiol.

Gan fod cymaint o themâu amrywiol ar gael yn y gyfrol, ceir sawl cyfle i ddehongli’r caneuon mewn ffyrdd dramatig a chreadigol. Mae’n dechrau gyda “Siôn” sy’n “cuddio yn y lorri” am ei fod wedi pwdu, a gallaf ddychmygu dosbarth o blant yn mwynhau dynwared teimladau a symudiadau Siôn.

Gellir dehongli sawl cân arall hefyd, gan rasio i lawr y mynydd gyda’r “Sgïwr” a dychryn yn y tywyllwch pan ddiffoddir y golau yn “Hen Arfer”. Mae’r “Ffatri” yn rhoi cyfle gwych i bawb symud “rownd a rownd, ’nôl a ’mlaen” a neidio i fyny ac i lawr fel peiriannau swnllyd!”

Dywed Olwen Jones ei bod wedi ceisio cyfoethogi iaith plant drwy gynnwys ymadroddion megis “ heb siw na miw”, “cadw-mi-gei”, “a’i ben yn ei blu”. Rwy’n siŵr y bydd plant yn cofio’r ymadroddion ac yn gallu eu defnyddio mewn sgwrs, ar ôl canu’r caneuon dro ar ôl tro.

Tua diwedd y gyfrol cawn ddeuawdau am yr “Eira” a “Melinau Gwynt” a chyfle i ddathlu Calan Mai yn “Yr Ŵyl”.

Mae rhywbeth yma ar gyfer pawb yn y dosbarthiadau cynradd, felly mwynhewch y casgliad a’r canu!

Eirlys Eckley

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Bach y Pentre (CD)
 
£12.98
 
Prynwch
Caneuon Gwerin i Blant
 
£3.50
 
Prynwch
Dawnsie Twmpath / Welsh ...
Eddie Jones
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch