Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names for Children
Heini Gruffudd
ISBN: 9780862436421 (0862436427)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 121x188 mm, 96 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o dros 1,000 o enwau Cymraeg i blant, ynghyd ag ystyron yr enwau a nodiadau hanesyddol am enwogion a gariodd yr enwau.

A collection of over 1,000 Welsh names for children, together with the meaning of names and historical notes on famous people who have carried the names.
English review below

Newydd gael plentyn, ac eisiau osgoi Darren a Tracy, Sharon a Kevin, a rhoi enw Cymreig arno? Neu a’ch bryd ar fod yn seren bop, ond wedi’ch bedyddio’n John Jones neu’n Neli Elis, ac arnoch angen rhywbeth mwy rhiniol? Beth am Einion Yrth, neu Elystan Glodrudd (nid Blodrudd fel sydd yma!), neu Eiddwen Elysteg neu Ilid Ebrillwen? Onid e, siawns na chewch enwau i’ch boddio o blith y mil a mwy o enwau a geir yma – enwau beirdd (Islwyn, Gwenallt, Gwerfyl); seintiau (Dewi, Dwynwen); tywysogion (Llywelyn, Rhys, Rhodri); arwresau (Gwenllian, Buddug, Nest); cymeriadau chwedlonol (Blodeuwedd, Esyllt, Trystan, Arthur); ardaloedd (Gwynedd, Elenid); afonydd (Elan, Eleri, Dwyryd). Prin, hyd y gwelaf, yw enwau blodau yma (ni welaf Rhos, Fioled): rhestrir Alaw, ond camsyniad W.O. Pughe fu rhoi’r ystyr ‘melodi’ i enw a olygai ‘lili’r dŵr’ yn wreiddiol. Prin hefyd yw enwau ein mynyddoedd fel enwau priod.

Gyda sawl enw ceir nodyn o eglurhad yn y ddwy iaith ynghylch ei ystyr a’i darddiad, neu gofnod o rywun enwog o’r un enw. Gresyn y bydd y rhan fwyaf bron mor anhysbys i’r Cymry ag y byddant i’r Saeson. Pa faint ohonom a glywodd am Rigyfarch, am Flegywryd, am Wenfrewi? A enwech chi eich mab ar ôl dynion drwg megis Medrawd, Efnisien a Gwrtheyrn, neu’ch merch ar ôl Rhonwen? Ni waeth ichi ei galw hi’n Jesebel ddim!

A yw enwau Beiblaidd yn enwau Cymraeg? Syndod bychan yw cael eich atgoffa mai o’r Beibl y daeth Amos, Ann, Dafydd, Daniel, Dewi, Elisabeth, Edna, Sara, Lois, Lydia; rhestrir Gomer (ond nid Japheth), Elis (ond nid Elias nac Eliseus), Eben (ond nid Ebeneser), Joseff (ond nid Jacob), Timotheus (ond nid Titus), Mair (ond nid Miriam, ffurf gywirach ar ei henw). Ni welir yma Enoc, Noa, Jona, nac Isac, er y ceir hwnnw yn un o’n cerddi mwyaf hynafol.

Cynhwyswyd yr enwau Saesneg Dic, Jac, Wil, Bet, Beti, Betsi, Edwart, Meic ayb; os felly, ble mae Siaci, Siâms, Siemi, Ffred, Siors, Siarlas ayb? Ble tynnir y llinell? Efallai fod angen nodi’n gliriach mai enwau anwes, nid enwau ‘swyddogol’ yw ffurfiau megis Cadi, Dei, Dai, Deio, Deian, Dafi, Sionyn, Siani, Twm ayb. At y rhain, ychwaneger Loli, Lelin, Edw, Nedw, Citw, Sianw. Trueni na fai modd cyfleu (yn enwedig i’r di-Gymraeg) ba enwau sy’n weddol gyffredin, a’r rhai nad ydynt o bell ffordd. Mae Caradog a Cadwaladr yn enwau digon cyfarwydd, ond mae Bedwyr a Ceredig yn anghyffredin, a Caswallon, Rhigyfarch a Blegywryd yn rhai hanesyddol yn unig. I’m tyb i, ymhlith yr enwau mwyaf nodweddiadol Gymreig yw enwau megis Megan, Bethan, Harri: enwau o Loegr! Gall plentyn ysgol orfod dioddef ei herio’n ddidrugaredd os oes enw dieithr arno: adwaen dair gwraig sy’n arddel yr enw Gwen, ond bedyddiwyd hwy’n Gwenifer, Gwenllian a Gwyneth. Ni restrwyd yma dri enw a ystyriaf yn nodweddiadol iawn o Gymry’r De yn bennaf: Byron, Handel, a Haydn (ond nid Bach, bach!) Sut yr eglurir eu hapêl, tybed? ‘Diolch i Dduw ein bod yn genedl gerddorol’?

Ni ddylid dibynnu’n rhy ffyddiog ar bob tarddiad a gynigir yma: tarddir Gwilym, Rhisiart, Rhobet ayb i’w gwreiddiau Almaenaidd: ond trwy Ffrangeg y Normaniaid y daethant i Gymru, wedi colli eu hystyr wreiddiol. Nid o ‘Joan ‘ y Saeson y daeth Siwan, ond o ‘Jehanne’ y Normaniaid. Ni ddaeth Harri o Henricus: ffurf Ladin ar Henri yw Henricus. Nid enw Celtaidd mo Owain/Ywain, eithr ffurf ar yr enw Lladin Eugenius (o’r Groeg). Nid ‘ceffylau’ yw ystyr Meirchion: daw o’r Lladin Marcianus neu Marcion, fel y daw Meirion o Marianus (nid o ‘meirion’ = dyn llaeth!), Peblig o Publicus, Dunawd o Donatus, Tegid o Tacitus, Eifion o Avienus, Padarn o Paternus; daw Padrig o Patricius, nid o Patricus. Yn Gruffudd ceir yr elfen gryph – o’r gair Lladin/Groeg ‘gryps’ = ‘griffwnt’, math o ddraig, gyda’r terfyniad ‘–udd’ = ‘arglwydd’.(Cymharer Uthr Bendragon). Nid ‘eingion’ ‘anvil’ yw Einion, ond yr enw Lladin Anianus.

Dyma enwau y gellid eu cynnwys mewn argraffiad newydd: Brewys, Cedri, Huwco, Deicws, Falmai, Ffestin, Bifan, Marsli (= Marjorie), Uchtryd, Uthr, Rhita, Gwenddoleu, Annes, Elias, Eliseus, Bened, Gwriad, Crallo, Clwyd, Clwch, Cuhelyn, Meiriadog, Gweir, Gwrwared, Hwlcyn, Ifano, Sianco, Estyn, Mwyndeg, Puw, Cwellyn, Rhaglan, Trillo, Trygarn, Gwalchafed, Gwrthefyr, Marthin, Prisiart, Rhicert, Eilfyw, Sabel, Sibli, Ionoron, Rhagfuryn, Pebin, Twrog, Huana, Peleg, Minwel, Ywain,Iori, Eiliona, Ina, Pegi, Tyleri, Ceitho, Efnydd, Arthan, Emwnt, Aelwyn, Beinon, Hydwedd, Eurin, Galâth, Belyn, Estyn. Gallaf dystio i ddilysrwydd pob un bron. Yn y cyfamser rhaid llongyfarch Heini Gruffydd ar ei lafur a’i ymchwil yn gwneud y gymwynas hon â’r genedl.

* * *

There’s a new arrival in the family, and you fancy giving him/her a name other than Darren or Tracy, Sharon or Kevin; it’s important to choose the right name, and if you’re proud to be Welsh, this little book gives you a choice of over l,000 Welsh names to be proud of.

Already, names such as Gareth, Olwen, Gwladus, Gwen, Siân, Megan and Angharad have become more fashionable in England as well, but there are many more. Each name listed here has a symbol showing whether it is a male or female name, its derivation and meaning, and often a short reference to someone notable in Welsh history or literature who has borne the name. In Tudor times the English administration forced theWelsh to abandon their traditional cumbersome method of naming themselves (e.g. Hywel ap Dafydd ap Iorwerth etc) and adopt surnames acceptable to the English. Christian names recalling the days before English rule were frowned on and tended to give way to names borrowed from Norman French and English.

However, you may name your child as you please, unlike the French, Bretons and Italians who have to choose names from an officially sanctioned list. Go back to our roots and give your child the name of a Celtic divinity or demi-god (Lleu, Llŷr, Aerfen, Brân, Rhiannon, Modron, Dôn, Aranrhod). Some names date from the Roman occupation (Padarn, Owain, Peblig, Eifion, Tegid). There are warriors and princes (Llywelyn, Rhys, Owain, Rhodri, Hywel); poets (Aneurin, Taliesin, Gwenallt, Llywarch); heroines from history (Siwan, Gwenllian, Buddug, Nest) and from legend (Blodeuwedd, Esyllt, Heledd); heroes from legend (Arthur, Trystan, Dylan, Madog, Myrddin); saints (Dewi, Beuno, Ffraid, Non, Gwenfrewi); or you can pay tribute to your home area (Gwynedd, Gwent, Powys, Elenid) or to one of our rivers (Tawe, Clwyd, Elan, Eleri, Ogwen). There seem to be few names derived from flowers or from our mountains.

A word of caution: among the saints, warriors and poets there lurk some notorious villains: Medrawd who fought against his uncle Arthur; Gwrtheyrn who let the Saxons into Britain; Rhonwen (= white-mane) or Rowena, the blonde Saxon princess who seduced him; Efnisien, who in the Mabinogi tried to sabotage his sister’s marriage. Many names listed here are rare and archaic, such as Rhigyfarch or Blegywryd, and the names of many saints (Idloes, Seiriol, Melangell); others are poetic names (Cranogwen, Mynyddog, Elfyn, Hedd Wyn) assumed by writers whose official names were much more prosaic. On the other hand, names such as Dei, Dai, Deian, Cadi, Twm, Wil, Dic, Jac, Dafi, Sionyn, Siani etc are pet forms, not usually official names. Many an officially registered John Henry Davies has gone through his life known only as Jac Harri Dafydd.

Thus it’s as well to check with knowledgeable friends before making your final choice: there may not seem to be much in it between Cadwaladr, Caradog and Caswallon, but the first two are fairly common while the third is very rare. At school I knew a Nesta Robins whose parents had clearly not thought things through!

Lastly, the compiler gives some useful hints on how to dump your boring surname (Jones, Williams, Davies etc.) in favour of more traditional Welsh surnames: for a boy, ap + father’s name; for a girl, ferch /ach + mother’s/father’s name. Many such survive in forms such as Probert (ap Robert), Price (ap Rhys), Bevan (ab Ifan) etc, and it is easy to re-spell such surnames correctly in Welsh. However there are other surnames (Annwyl, Saer, Cadwaladr etc) which curiously enough have survived best in the English-speaking borderlands of Wales and of England itself, and these are not listed here: material for another informative booklet perhaps?

Bruce Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwiangerddi Cymru (9010)
 
£6.50
 
Prynwch
Enwau'r Cymry / Welsh ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Cardiff Soul: An ...
Colin Palfrey
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch