Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dal Hi!
Caryl Lewis
ISBN: 9780862436629 (0862436621)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 184 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2003
Nofel fyrlymus am helyntion criw o ferched sy'n aelodau o dîm tynnu rhaff, y cyfeillgarwch a'r ffraeo, y meddwi a'r caru, ynghyd â hanesion am fywydau teuluol anhapus a chyfrinach o'r gorffennol sy'n taflu ei chysgod drostynt.

A lively novel about the antics of the members of a female tug-of- war team, the friendships and quarrels, the drinking and love affairs, together with a look at some unhappy family lives and a past secret that throws its shadow over them.
Poenwn, wrth ddechrau darllen, mai ailbobiad o Amdani a gawn yn Dal Hi! gan Caryl Lewis, a hynny mewn tafodiaith ddeheuol ac yn sôn am dîm o ferched yn tynnu rhaff. Mae'r ddwy nofel yn debyg mewn sawl ffordd, ac am apelio at yr un gynulleidfa, ond mae hon yn nofel afaelgar iawn ar fwy nag un lefel.

Dyma nofel llawn hiwmor yn dilyn hynt a helyntion tîm tynnu rhaff merched Tafarn y Rhos yn ymarfer, yn cystadlu ac yn cymdeithasu â'i gilydd. Pennod ddoniol am ymarfer ar gwrs antur y fyddin yw uchafbwynt y nofel i mi'n bersonol. Yn gefndir i'r stori mae themâu megis diboblogi yng nghefn gwlad Cymru a natur y gymdeithas honno. Yn cydredeg â stori'r tîm tynnu rhaff, cawn hanes marwolaeth Gaynor, mam Nerys, sy'n arwain at ddinoethi hen gelwyddau a gadwyd rhag Nerys ar hyd ei bywyd. Hefyd cawn weld perthynas Heledd, y prif gymeriad, â Siôn yn chwalu, a'i gweld hi a Deian yn agosáu.

Ar fy union teimlwn fod gormod o Saesneg yn y nofel hon at fy nant i. Serch hynny, mae hi'n nofel sydd wedi ei 'sgwennu mewn tafodiaith naturiol, fyrlymus, ac efallai mai tristwch y mater yw fod yr iaith yn y nofel yn driw i'r dafodiaith honno!

Gwneir defnydd llwyddiannus iawn o negeseuon testun sy'n gadael inni weld perthynas y cymeriadau â'i gilydd. Mae'r nofel yn frith o regfeydd ac iaith awgrymog, sydd yn gryfder pendant, yn enwedig wrth ddal sylw'r darllenydd yn y llinellau cyntaf, ond eto, teimlaf i'r ieithwedd droi'n rhy flodeuog ar sawl achlysur er mwyn cynnal naws ac awyrgylch y nofel. Hefyd, o'r argraff a gawn o'r cymeriadau drwy gydol y nofel, nid yw cyfeiriadaeth at y Gododdin ac at nofelau Jane Austen yn talu am ei le rhywsut.

Yn y person cyntaf yr adroddir y stori, ond amheuaf nad yw newid cymeriad ar gyfer y naratif mewn ambell bennod wedi llwyddo gan iddo beri cymhlethdod ar brydiau. A theimlaf fod pennod 'un ar higen' yn enwedig yn methu o'r herwydd.

Deuir â phob llinyn storïol ynghyd yn daclus iawn ar ddiwedd y nofel, ac effeithiol iawn yw ein gadael yn ansicr am ddyfodol Heledd a Deian. Mae'r diweddglo yn awgrymu o bosibl y bydd dilyniant i Dal Hi!, felly cawn weld bryd hynny, o bosibl, beth yw tynged y ddau.

Ifan Prys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Wynebau Cymru
Ann Sumner
£1.00
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Chwaer Fawr Blodeuwedd
Sian Northey
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch