Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Os Dianc Rhai
Martin Davis
ISBN: 9780862436636 (086243663X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 122x184 mm, 384 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2003
Nofel hanesyddol afaelgar am ormes, trais a chariad wedi'i lleoli ym Mhen Llyn, Rhydychen a chyfandir Ewrop gyda'r Ail Ryfel Byd yn gefndir iddi.

A historical novel set in Pen Llyn, Oxford and mainland Europe during the Second World War.
Mae thema'r berthynas rhwng teulu'r Plas a'r werin datws yn elfen gyffredin mewn nofelau Cymraeg ers dyddiau Daniel Owen. Mae'r tensiwn yma rhwng y byddigions a'r bobl gyffredin i'w weld mewn nofelau mor wahanol ag Un Nos Ola' Leuad, Cysgod y Cryman, a Trefaelog Gareth Miles yn fwy diweddar. Yn sicr roedd elfennau o nofel boblogaidd Islwyn Ffowc Elis yn dod i'r cof wrth ddarllen nofel newydd Martin Davis, sy'n dilyn hynt a helynt Hugh, un o feibion Plasty ym Mhen Llŷn, yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd. Mae yma garwriaeth rhwng y prif gymeriad, sy'n cynrychioli’r hen draddodiad diwylliannol, uchelwrol Cymreig, a ffoadur o'r Almaen, yr Iddewes, Ilse. Daw'r cynllun i leoli maes bomio'r Awyrlu ym Mhenyberth i darfu ar y berthynas, a chawn flas ar y dadlau a'r drwgdeimlad a gafwyd yn yr ardal wrth i rai wrthwynebu ac eraill weld gwerth a phwysigrwydd y datblygiad.

Yng nghymeriad Ilse gwelwn holl wewyr ac ansicrwydd un sy'n gorfod ffoi rhag erledigaeth hiliol a gwleidyddol, ond y gwir yw nad yw Hugh yn teimlo ei fod yn perthyn ychwaith, "Serch hynny, gwyddai'n iawn na fyddai byth yn cael ei dderbyn gan bobol gwlad Llŷn, ac mai mab y plas y byddai bob amser yn eu golwg ac o'r herwydd roedd yn cynrychioli'r holl ormes, annhegwch, bradwriaeth a dieithrwch a gysylltid â hynny. Olew a dŵr oedd hi bellach."

Mae'r ddau brif gymeriad felly'n ddieithriaid o ryw fath, yn chwilio am wreiddiau a chysylltiad, a'u hymdrechion gwahanol i ganfod gwreiddiau a pherthynas sy'n eu harwain i Ryfel Cartref Sbaen ac i'r Ail Ryfel Byd. Drwy lygaid y cymeriadau hyn sy'n perthyn i gyfnod arall, dros 50 mlynedd yn ôl, mae'r awdur hefyd yn codi cwestiynau pwysig ynghylch nifer o faterion sy'n llenwi penawdau'n dyddiau ni. Pryd mae'n gyfiawn mynd i ryfel a pharatoi ar gyfer rhyfel? Ar bwy mae'r cyfrifoldeb o roi gofal a lloches i ffoaduriaid? Beth yw hiliaeth, a sut mae sicrhau nad yw'n codi ei ben budur unwaith yn rhagor? A pha mor hawdd neu anodd yw pontio'r bwlch rhwng pobol o wahanol ddosbarth neu genedl? Mae'n llwyddo i godi'r cwestiynau hyn drwy gyfrwng cymeriadau crwn, credadwy ac mae yma ddigon o gyffro a gwrthdaro hefyd, fel sy ym mhob stori dda.

Mae Martin Davies wedi llwyddo i fynd dan groen cymeriadau sy'n perthyn i gyfnod arall, ond gan wneud hynny mewn ffordd ddidwyll a difyr sy'n bwrw goleuni newydd ar rai o gwestiynau mawr yr 20fed ganrif, a'r 21ain ganrif hefyd.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Os Dianc Rhai
Mae Os Dianc Rhai yn dilyn hynt a helynt teulu bonheddig yng ngogledd Cymru yn y 30au. Hugh Elgon-Hughes, etifedd Plas y Morfa, yw arwr y stori. Myfyriwr yn Rhydychen yw Hugh, ac fe'i magwyd i barchu pethau'r Sais, ond y mae yn dyheu am gael dysgu'r Gymraeg ac ailarddel ei etifeddiaeth. Oddi cartref mae cysgod ffasgaeth yn ymledu, a buan y daw Ilse Meyer, Iddewes sydd yn ffoi, yn ganolbwynt i fywyd Hugh. Mae'r pr yn ymweld Phlas y Morfa yn Mhen Llyn, ond oherwydd cyflwr gwael y stad a'r ffaith fod y teulu ar chwl, mae'n anodd iddynt fwynhau y rhamant a'r hamdden y buont yn disgwyl eu cael. Mae Hugh yn aflonyddu ac yn colli'i ffordd wrth ymdrochi mewn cenedlaetholdeb a sosialaeth, ond nid oes amser gan Ilse i dosturi wrth y gwr ifanc. Mae hi yn ddiaelwyd ni all ddychwelyd at ei theulu. Ar l i frawd Hugh, Peter, aelod o Blaid Ffasgaeth Prydain, ymserchu ynddi, mae hi yn ceisio lloches ymhlith ei chyd Iddewon ac yn ymadael Phlas y Morfa heb ddweud gair wrth neb. Mae Hugh Elgon-Hughes yn cwrdd sawl cymeriad lliwgar yn yr hanes rymus hon y mae Martin Davis wedi'i chreu am ddegawd tywyll y 30au. Dyma Alun Litherland, comiwnydd o dde Cymru, James Ledbury yr athro diymgeledd, a Karl Hagelstange, Almaenwr sydd yn dychwelyd i'w wlad i ymuno ag ieuenctid Hitler. Mae achos enwog yr Ysgol Fomio yn 1933 yn cael ei wau mewn i'r llyfr gan adleisio trwyddo a gorfodi'r darlennydd i ailystyried cwestiynau dyrys: a oedd gweithred y tri a losgodd yr ysgol yn un anghyfrifol ac esgeulus ynte a oedd hi yn weithred nobl er heddwch ac er gwell dyfodol i'r genedl ac i ddynol ryw? Dyma'r fath gwestiwn sydd yn peri dryswch mawr i Hugh. Mae ei amheuon yn ei drechu ac er mwyn dianc mae'n ymaelodi 'r RAF a marw wrth ymosod ar Hamburg rai blynyddoedd yn ddiweddarach. Ymhlith y sawl sydd yn galaru ar ei l mae Ceinwen, morwyn yn y Plas a ddysgodd ei iaith ei hun iddo. Yn ei chroth mae etifedd Plas y Morfa. Daw teitl ail nofel Martin Davis, Os Dianc Rhai o ysrif gan Saunders Lewis (Ysgrifau Gwleidyddol Saunders Lewis, Gomer, 1985, p. 105).
Cyfnewidfa Ln Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Enwau Tir a Gwlad
Melville Richards
£12.95
 
Prynwch
Martha, Jac a Sianco
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch