Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyddiaduron India
R. Gerallt Jones
ISBN: 9780862436667 (0862436664)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x146 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyddiaduron diddorol awdur, athro ac addysgwr dylanwadol yn cynnwys sylwadau treiddgar am amgylchiadau bywyd yng nghefn gwlad India yn ystod Awst 1984 a Mai/Mehefin 1987 tra oedd yntau'n arolygu prosiectau yn y wlad ar ran Cymorth Cristnogol. 30 ffotograff du-a-gwyn a 2 fap.

Interesting diaries of an influential author, teacher and educationist comprising penetrating comments on living conditions in rural India during August 1984 and May/June 1987 while he supervised projects in the country on behalf of Christian Aid. 30 black-and-white photographs and 2 maps.
Dau ddyddiadur ar gyfer dwy daith gan y diweddar R. Gerallt Jones i’r India sydd yma: y naill ym 1984 a’r llall ym 1987; dwy daith a gyflawnodd yr awdur yn rhinwedd ei swydd. Teithiodd ar wahoddiad Cymorth Cristnogol i arolygu prosiectau yn ninasoedd a chefn gwlad India wrth iddo sefydlu cwrs Astudiaethau Datblygu ym Mhrifysgol Aberystwyth ar yr un pryd.

Un o brofiadau rhyfedda teithio i’r India yw teithio yn yr India. Mae o’n is-gyfandir anferth, a’r ddau dro mae’r awdur yn teithio ei hyd a’i led mewn ychydig wythnosau ar rickshaw, bws a thrên, ond gan amlaf ar awyren. Y tywydd yw’r rhan allweddol arall o’r profiad, ac fe gawn ddisgrifiadau byw iawn o’r modd y mae’r gwres yn gallu amrywio o ran ei natur a llethu’r awdur yn llwyr ar brydiau.

Ond y peth mwyaf trawiadol am yr ymweliadau hyn yw’r bobl. Nid yn unig y cymeriadau unigol, y cymunedau a’r cymdeithasau, ond hefyd y cefnfor anferth hollbresennol ohonynt sydd yn rhan mor sylfaenol o fywyd yn yr India. Dyblodd poblogaeth y wladwriaeth i un biliwn rhwng ymweliad cyntaf yr awdur a dyddiad cyhoeddi’r gyfrol hon. Gyda’r dyblu hwnnw fe ddyblodd y math o broblemau yr oedd Gerallt Jones yno i fod yn dyst i waith y rhai oedd yn ceisio eu datrys.

Ceir cofnod yma o amgylchiadau byw truenus cynifer o drigolion yr India. Nid yn unig y tlodi, mae rhai yn dlawd a balch, mae rhai yn diodde’r fath dlodi nes bod balchder hyd yn oed yn foethusrwydd na ellid gobeithio amdano – budreddi ac anobaith, dyna’r realiti i filiynau. Yng nghanol hyn oll cawn gyfarfod ag ambell gymeriad arbennig sy’n mynnu gobeithio a buddsoddi mewn balchder a hunanhyder – hynny yw, drwy addysgu. Ond nid pob un o’r arloeswyr cymdeithasol hyn sy’n saint – portreadir yr unigolion nad oedd yr awdur wedi ymserchu ynddynt yn ogystal â’r rhai gorau.

Mae sawl rheswm dros ysgrifennu dyddiadur ac mae sawl diben i’r dyddiadur hwnnw unwaith yr ysgrifennir ef. Alla i ddim peidio â meddwl mai dyddiadur gwaith oedd hwn yn bennaf – wedi’r cyfan, roedd gan yr awdur adroddiadau i’w hysgrifennu ar ôl dychwelyd. Mynd o gyfarfod i gyfarfod oedd o ar y teithiau hyn, ac ar ôl sbel cyfarfod yw cyfarfod boed hwnnw yn Andhra Pradesh neu yn Aberystwyth, ac mae’n anodd, hyd yn oed i lenor o radd ddiamheuol Gerallt Jones, wneud hynny’n gwbl wefreiddiol!

Arwel Rocet Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
These Poor Hands - The ...
B. L. Coombes
£10.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Simon Brooks
£4.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 34. ...
Siân James
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch