Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Snogs a Sgribls Hogan Flêr
Gwen Lasarus
ISBN: 9780862436711 (0862436710)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel ar ffurf dyddiadur difyr merch ifanc yn cofnodi'r modd y mae'n dygymod â throeon bywyd, siom a chyffro syrthio mewn cariad, teulu, athrawon a ffrindiau; i ddarllenwyr 12-15 oed. Dilyniant i 'Sgribls Hogan Flêr'.

The entertaining diary-style novel of a young girl relating how she comes to terms with the trials of life, disappointment and excitement in love, family, teachers and friends; for readers aged 12-15 years. A sequel to 'Sgribls Hogan Flêr'.
Os nad ydych wedi darllen Sgribls Hogan Flêr, y llyfr cyntaf yn y gyfres hon, ac eisiau gwybod sut lyfr yw hwn yna dychmygwch roi rhai elfennau o ddyddiadur Adrian Mole a rhai elfennau o ddyddiadur Bridget Jones at ei gilydd a gosod y cyfan yng Ngogledd Cymru a bydd gennych syniad go dda. Ond,i fod yn deg, mae’n rhaid dweud hefyd fod Corin Jones – merch bedair ar ddeg oed a ‘hogan flêr’ y teitl – yn gwbl unigryw, a dychmygaf y bydd darllenwyr y llyfr cyntaf yn troi’n eiddgar at hwn er mwyn darllen rhagor o helyntion Corin. Chân nhw mo’u siomi.

Mae Gwen Lasarus yn ysgrifennu’n ardderchog, yn gallu dweud stori, yn gallu creu deialog naturiol ac ar y cyfan mae’r ysgrifennu’n ddiffuant. Mae’r ffaith mai ffurf dyddiadur sydd i’r llyfr yn rhoi’r teimlad o agosatrwydd iddo a’r teimlad ein bod yn rhannu cyfrinachau, ac mae’r cyfrinachau hynny yn ddoniol yn aml.

Gwaetha’r modd, nid yw’r llyfr heb ei wendidau. Roeddwn i’n teimlo ar brydiau fod yr awdures wedi mynd dros ben llestri er mwyn ceisio creu doniolwch. Mae hynny’n drueni – doedd dim angen iddi wneud hynny o gwbl oherwydd mae hi ar ei gorau pan fo hi’n ysgrifennu’n gynnil. Roedd ambell beth yn ormod gen i i’w lyncu, ac os nad ydw i’n gallu credu mewn digwyddiad yna mae’n anodd gen i chwerthin am ei ben. Ond rhaid cofio fod synnwyr digrifwch yn rhywbeth cwbl bersonol. Mae arna i ofn hefyd nad yw Corin ei hunan yn gwbl gredadwy bob amser ond, wedi dweud hynny, mi wnes i fwynhau darllen y llyfr, mi wnes i chwerthin llawer ac rwy’n sicr y bydd ffans Corin Jones yn mwynhau ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at y drydedd gyfrol yn y gyfres.

Gareth William Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Rhoddodd Leusa Pritchard o Acton-Wrecsam i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae Snogs yn brill, does yna ddim un llyfr arall tebyg iddo fo! Nes i ddarllen o mewn diwrnod a hannar!! Mae'n gwneud i ferched ddeall pethau'n well. Fy narn gora i o Snogs oedd y parti. Dal ati, Gwen!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Te yn y Grug (SCD2471)
Kate Roberts
£5.99
 
Prynwch
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Nofelau i'r ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch