Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd y Nofelydd - Cyfweliadau Gydag Awduron Cyfoes o Gymru
ISBN: 9780862436773 (086243677X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Sioned Puw Rowlands Fformat: Clawr Meddal, 198x209 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gyfweliadau gyda deg nofelydd cyfoes Cymreig sy'n ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, yn cyflwyno eu sylwadau ar y modd y maent yn cael ysbrydoliaeth ar gyfer gwaith creadigol, ar bynciau amrywiol eraill yn cynnwys sefyllfa'r awdur yng Nghymru ac mewn cyd-destun Ewropeaidd. 10 ffotograff du-a-gwyn.

A collection of interviews with ten contemporary Welsh novelists writing in Welsh and English, presenting their comments on how they gain inspirations for creative writing, on various other subjects including the place of the author in Wales and in the European context. 10 black-and-white photographs.
Wrth gael ei holi yn y gyfrol hon, mae Angharad Tomos yn sôn amdani’i hun yn defnyddio hanner traethawd am Wuthering Heights i’w hathro Saesneg yn yr ysgol – Gareth Miles – i sôn am fywyd caled Charlotte Bronte. “Ond dadleuodd Gareth Miles nad oedd a wnelo hyn ddim â’r gwaith ei hun; y dylai’r gwaith gael ei feirniadu am ei werth llenyddol a dim byd allanol, hunangofiannol,” meddai. “Ond wnaeth hynny ddim fy stopio rhag cymryd diddordeb ysol ym mywydau sgwenwyr, a dydw i ddim yn meddwl y byddai Charlotte Bronte wedi sgwennu’r hyn a wnaeth heblaw ei bod wedi byw y bywyd hwnnw,” ychwanega.

Y gwir amdani yw fod gan y rhan fwyaf ohonom y diddordeb ysol hwnnw mewn cael gwybod mwy am awduron hoff weithiau llenyddol – ac, yn wir, hyd yn oed awduron llyfrau nad ydynt wedi apelio. Ac wele gymysgedd o’r naill a’r llall yma! Nid yw ond naturiol ein bod eisiau gwybod beth sy’n gwneud awdur yr hyn ydyw. Ar sail y chwilfrydedd hwnnw yn unig mae croeso i’r gyfrol hon.

Ond mae Sioned Puw Rowlands yn gwneud mwy na mynd ar ôl hanes awduron. Wrth holi Aled Islwyn, Christopher Meredith, Mihangel Morgan, Angharad Tomos, Robin Llywelyn, Martin Davis, William Owen Roberts, Bethan Gwanas, Niall Griffiths ac Owen Martell, mae’n mynd ar ôl pethau sy’n amrywio o natur beiros a phensilau i berthynas nofelwyr a chyhoeddwyr a golygyddion, ac o ddylanwadau i densiynau rhwng awduron a’i gilydd, gyda Mihangel Morgan yn cyfaddef nad ydi o’n dod ymlaen ag Aled Islwyn a bod “rhyw fath o elyniaeth” pan yw’n cyfarfod â “rhai fel Angharad Tomos”.

Mae llwyddiant cyfrol fel hon yn dibynnu cymaint ar yr holwr ag ar yr atebwr, wrth gwrs. Peryg mawr yw i’r naill fynd yn siwdaidd, ymhonnus; ac er y gallai hynny siwtio’r mwyaf hunandybus o awduron a fyddai’n ymhyfrydu mewn ymateb yn yr un modd, byddai’n dân ar groen y gweddill. Er bod olion o hynny yma o bryd i’w gilydd, ar ran yr holwraig a’r holedig, mae’r cyd-drafod, gan amlaf, yn ddigon difyr, treiddgar a dadlennol, gydag ambell berl fel ymosodiad Aled Islwyn ar awduron ifainc proffesiynol syth o goleg: “Yn ddwy a thair ar hugain oed, beth ddiawl wyddon nhw am ddrewdod bywyd, ar wahân i gynnwys eu cewynnau eu hunain? Trwy rannu a phrofi a dysgu disgyblaethau bywyd mae doniau’n cael eu hogi,” meddai.

Nid yw ond naturiol fod arwyddion amlwg i’r holwraig ei chael yn haws i dynnu sgwrs gydag ambell un na’i gilydd a’r ymateb braidd yn ddiamynedd weithiau i rai o’i chwestiynau – ond a’i chymryd drwyddi draw mae Byd y Nofelydd yn gyfrol sy’n aml yn ddifyr, weithiau’n ddadlennol ac ar adegau’n bryfoclyd.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Symudliw - Enillydd Medal ...
Annes Glynn
£4.95
 
Prynwch
It's Wales: Welsh Wildlife
David Jones
£4.95
 
Prynwch
Seren Wen ar Gefndir Gwyn
Robin Llywelyn
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch