Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dudley - Prydau i Blesio Pawb
Dudley Newbery
ISBN: 9780862436780 (0862436788)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Caled, 195x268 mm, 130 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o ryseitiau i dynnu dŵr o'r dannedd wedi eu paratoi gan y cogydd teledu poblogaidd Dudley Newbery, yn cynnwys 57 pryd sawrus a 12 pwdin. 50 ffotograff lliw.

A volume of mouth-watering recipes prepared by the popular television cook Dudley Newbery, comprising 57 savoury dishes and 12 puddings. 50 colour photographs.
English review below

Prydau i blesio pawb yw teitl llyfr diweddara Dudley Newbury, a rhwng cloriau'r gyfrol mae'n wir dweud bod yma rysáit at ddant pob un ohonom. O’r olwg gynta mae’n amlwg bod yma thema Gymreig fodern gref, ac awydd i wneud y mwya o'r bwydydd gorau sydd gan Gymru i'w cynnig. Ond mae yma fwy na hynny hefyd: mae'n llyfr sy'n plethu agweddau rhyngwladol sy mor amlwg yn ein coginio beunyddiol bellach.

Mewn naw pennod unigol mae ’na bron i saith deg o ryseitiau, sy'n amrywio o bryd syml i swper uchelgeisiol. Os ydych am bryd rystig, traddodiadol, beth am Bastai Stêc a Chwrw, neu os ydych am rywbeth soffistigedig ystyriwch Ffiled o Gig Eidion mewn Saws Wisgi, neu Ffiled o Halibut a Saws Eog wedi'i fygu. Gosodwyd pob un o'r ryseitiau yn gymen a chlir, does dim malu awyr, ac maen nhw'n hawdd i'w darllen.

Mae yma wledd i'r llygaid hefyd, ac mae'r diwyg safonol a gwaith trwyadl argraffwyr y Lolfa'n sicrhau na fyddai'r llyfr allan o’i le mewn llyfrgell unrhyw gogydd gwerth ei halen. Fel gyda phob llyfr coginio modern llwyddiannus, mae digonedd o luniau lliwgar yn hanfodol er mwyn denu ac ysbrydoli – ac yn hynny o beth nid yw hwn yn siomi.

Un o nodweddion amlyca'r llyfr yw'r modd y mae'r awdur yn llwyddo i gymysgu cynhwysion Cymreig o'r safon ucha gyda chynnyrch rhyngwladol – er enghraifft, Stecen Cig Oen a Stwffin Bara Lawr, neu Stecen Cig Oen a Marinâd o Chilli a Choriander, sy'n gosod naws Asiaidd. Er iddo ledu ei adenydd dramor, mae'n amlwg nad yw Dudley wedi cefnu ar ei wreiddiau – ac mae'r traddodiadol Gymreig yma'n gyson. Yn hytrach na ryseitiau sy'n torri tir newydd, mae nifer ohonynt yn cynnig gwedd newydd ar hen ffefrynnau, fel Cregyn Glas mewn Saws Thai, neu Welsh Rarebit gyda Gellyg wedi'u Potsio, neu Bwdin Bara Brith.

Mae yma ystod eang o brydau unigol, o gawl i brif gyrsiau llysieuol. Hawdd hefyd fyddai dewis saig o adrannau gwahanol y llyfr a'u cyfuno i greu gwledd fawreddog. Mae'r gyfrol yn cloi gyda dwsin o ryseitiau ar gyfer creu pwdinau sy'n siŵr o dynnu dŵr o'ch dannedd – er enghraifft, Tartenni Siocled Chwerw neu Bwdin Afal a Meringue. Siom fechan efallai yw'r ffaith nad yw rhai o'r prydau i'w gweld ar flaen y siaced lwch – wedi'r cyfan, dyma ffenest siop y gyfrol.

Mae Prydau i Blesio Pawb yn rhoi golwg newydd ar goginio Cymreig modern, un sy'n adlewyrchu'r blasau amrywiol sydd ar gael yn ogystal â'r hyder yn yr hyn sydd gennym i'w gynnig.

* * *

Entitled simply Dudley, S4C's well-known chef Dudley Newbury offers something to suit everyone's taste between the covers of his latest book. There is a strong, confident and modern Welsh theme throughout, and an obvious wish to capitalise from the best that Wales produces. But there is more: Dudley makes use of his experience to blend in an international flavour, and in so doing reflects a contemporary requirement.

In nine individual sections, there are almost seventy recipes in all, which vary from the simple to the ambitious. If you fancy a traditional rustic meal, why not consider Steak and Ale Pie; if your mood is one of sophistication, try Fillet of Welsh Beef in a Whisky Sauce, or a Fillet of Halibut in a Cream and Smoked Salmon Sauce. Each recipe is set out in a clear and concise manner, and gets straight to the point.

The book is also a feast for the eyes, compiled in a pleasing manner by publishers Y Lolfa – it would sit comfortably in any 'foodie's' library. Like all successful cookery books, it is filled with colour photographs which are essential in attracting and stimulating the reader to attempt the dishes at home. From Welsh Lamb with a Laverbread Stuffing to Thai Lamb Casserole With Lime and Coriander Dumplings, Dudley's main objective of creating fusion food – interweaving first-class Welsh produce with international flavours - is clearly evident. He remains, however, inherently Welsh – there are several variations of soup and cawl or broth, as well as some traditional favourites.

Rather than creating new dishes, many of his recipes offer a new twist on the familiar e.g. Mussels in a Thai Sauce, or Welsh Rarebit with Poached Pears, or Bara Brith Pudding.
Dudley contains a wide range of individual courses, from soups to fish and meat to vegetarian main meals. In choosing one course from each of the book's sections, it offers an easy way of creating a sumptuous feast. The final chapter is a choice of a dozen mouthwatering puddings that vary from Limoncello and Yoghurt Trifle to Bitter Chocolate Tarts. The book would, however, have benefited from a more colourful front dustcover page – it is, after all, a shop window – and one which reflects the wealth of tastes and colours inside.

Dudley offers everyone a 'fresh look' on modern Welsh cooking, strong in flavours as in identity – with something that is bound to suit even the most discerning palate.

Alison Huw Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 29. Ar ...
J. O. Roberts
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Edrych a Gwneud: ...
Keith Newell
£4.75
 
Prynwch
Cyfres Edrych a Gwneud: ...
Sally Hewitt
£4.75
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch