Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Atgof a Cherdd
J.R. Jones
ISBN: 9780862436827 (0862436826)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x146 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cynnes o atgofion J. R. Jones (1923-2002), adroddwr, beirniad ac arweinydd llwyfan cenedlaethol, yn portreadu bywyd gwledig, cymeriadau dylanwadol a difyrrwch y byd eisteddfodol, gyda rhai sylwadau miniog am newidiadau cymdeithasol ac eisteddfodol yn yr 20fed ganrif, ynghyd â rhai cerddi nas cyhoeddwyd. 52 ffotograff du-a-gwyn.

A warm collection of the reminiscences of J. R. Jones (1923-2002), orator, adjudicator and national stage compere, portraying rural life, influential personalities and eisteddfodic entertainment, with some sharp comments on social and eisteddfodic changes in the 20th century, with some unpublished poems. 52 black-and-white photographs.
Fy nghalon fach yn garreg,
Yng nghanol syms a Saesneg,
Hiraethwn am ga’l ffoi o’u sŵn
I gwmni’r cŵn a’r gwartheg.

Teimlo bywyd yn baradwys
Pan yn dilyn arad ungwys,
Gwrando o fla’n storm a difrod
Gyfrinache y gwylanod.

Yn y ddau bennill telyn yma, mae J.R. Jones yn crynhoi’r ddeuoliaeth a’r tyndra a fu’n gymaint rhan o blant gwledig dau ddegau a thri degau’r ganrif ddiwethaf. Sonia hefyd am y sgolarship a’r drefn oedd yn gosod rhai yn y ffrwd etholedig a’r lleill i fynd i weithio ar y tir neu ei hel hi i’r dref. Fe brofodd J.R. ac eraill yn eu bywyd ar ôl hynny mor fympwyol a simsan oedd y didoli hwnnw’n gallu bod.

Ceir amrywiaeth diddorol yng ngherddi’r awdur, mewn ffurf a chynnwys – mesurau caeth a rhydd; soned, telyneg ac emyn. Mae yma gofnodi a moli yn hen draddodiad y bardd gwlad, y tynnu coes a’r dwys. Er ei fod ar ei fwyaf cartrefol yn y ffurfiau traddodiadol, fe gawn gyffyrddiadau arbrofol a chyfoes. Cafodd ei ddeunydd o’i gwmpas – yn y pridd, ac yn y dwylo oedd yn ei drin.

Yn ei ryddiaith a’i farddoniaeth, mae’r diléit mewn geiriau, rhythmau ac atseiniau yn amlwg. Fe ddown hefyd i’w adnabod ac i ymgydnabod â’r rhai hynny a fu wrthi’n ei gyfeirio a’i gyfoethogi – Gwenallt, Euros Bowen, T. Gwynn Jones, Tegla, Fred Jones a Morlais Jones. A difyr tu hwnt yw’r atgofion am eisteddfodau bach a mawr. Bu’n adroddwr caboledig, yn feirniad ac yn arweinydd.

Gwelodd newid mewn darnau gosod a ffasiwn, gwelodd fynd dros ben llestri rhethregol a gor-gynildeb. Cafodd gwmni ffraeth a thynnu coes cystadleuwyr, ond fawr o gwmni’r cythraul canu na llyfu neu fygwth beirniaid. Ni newidiodd J.R. ei stans na’i deyrngarwch. Gor-ramantu a delfrydu? O bosib. Yn sicr nid ei fwriad oedd dadansoddi na dod i delerau â’r newydd aflonydd. Roedd o’n hapus, yn gartrefol yn y bychanfyd gwerinol hwnnw. Eto, fe ganodd fel hyn:

Nid wrth gynffon coleg, faint bynnag ei hyd
Y llwydda pawb i ddod ’mlaen yn y byd.
Mae’n haws bod yn saff
Trwy gynllunio craff
Na throi cynffonnau, faint bynnag eu hyd.

Ar wahân i adrodd, beirniadu ac arwain, bu’n bwyllgorwr, yn ffarmwr, yn golofn ei gapel ym Methel, Tal-y-bont, ac yn weithgar ar staff y Cyngor Llyfrau yn Aberystwyth. Bu’n driw i’w weledigaeth a’i bobl. Ac mae teyrnged Alun Creunant yn tanlinellu’r cyfanwaith.

Roedd ’na J.R. Jones arall yn Aberystwyth yn yr un cyfnod. Un gwahanol iawn. Athrylith o athronydd a phroffwyd. Mae angen y ddau arnon ni.

Gwyn Erfyl

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch