Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Caneuon John ac Alun
ISBN: 9780862436834 (0862436834)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan John T. Jones Fformat: Clawr Meddal, 183x245 mm, 76 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o 30 o ganeuon y ddeuawd canu gwlad boblogaidd John ac Alun, yn cynnwys geiriau, alaw a chordiau gitâr. 25 llun du-a-gwyn.

A collection of 30 songs by the popular country and western duet John and Alun, comprising words, melody and guitar chords. 25 black-and-white photographs.
Dyma’r anrheg berffaith i unrhyw un o’r myrdd o ddilynwyr selog sydd gan John ac Alun bellach ar hyd a lled Cymru. Mae Caneuon John ac Alun yn gasgliad o rai o ganeuon enwocaf y ddeuawd o Lŷn. Mae’r hen ffefrynnau i gyd yma, ‘Chwarelwr’, ‘Gafael yn fy Llaw’, ‘Penrhyn Llŷn’, ‘Hei, Anita!’, i enwi dim ond ychydig. Amrywiaeth o ganeuon sydd yma, rhai wedi eu cyfansoddi gan John ac Alun eu hunain, a rhai gan amrywiol gyfansoddwyr eraill.

Mae’n gyfrol clawr meddal, deniadol dros ben, a’r cyfan wedi ei osod allan yn glir ac yn ddestlus. Nodir prif alaw pob cân, yn ogystal â chordiau gitâr, fel y gellir canu a chwarae’r caneuon a’u perfformio. Ceir manylion hefyd am awduron a chyfansoddwyr y caneuon, a chynhwysir geiriau’r caneuon yn eu cyfanrwydd.

Nid casgliad o ganeuon yn unig sydd yma. Ceir hefyd atgofion difyr am ambell gyngerdd neu daith, hanes a chefndir ambell i gân, a sawl stori ddiddorol, a'r cyfan wedi eu hadrodd gan John ac Alun eu hunain. Mae’n gyfle i’r darllenydd gael rhannu profiadau’r ddau, a’r band, ar eu taith o Benrhyn Llŷn i neuaddau a gwestai ar hyd a lled Cymru, ac i Nashville a Graceland! Ceir yma hefyd ddetholiad diddorol o luniau o John ac Alun a’r band, o ddyddiau cynnar eu perfformio hyd at eu llwyddiant presennol.

Fel y gwelir yn y Rhagair, mae’r casgliad hwn yn ateb cais nifer o ddilynwyr y ddeuawd a fu’n awyddus i gael copi o eiriau a cherddoriaeth eu caneuon. Dyma gasgliad a fydd yn boblogaidd yn sicr gyda’u ‘ffans’ hen a newydd, a bydd yn gymorth ar gyfer mwynhau cydganu mewn gig a chyngerdd ac wrth wrando ar gryno-ddisg a radio.

Gwenan Gibbard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Golau Newydd, Y
Einir Dafydd
£12.99
 
Prynwch
A Dyma'r Ola'
Selwyn Griffith
£3.50
 
Prynwch
Fy Nghawl fy Hun
Gerallt Lloyd Owen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch