Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
ISBN: 9780862436919 (0862436915)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones, Nia Royles Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, A5, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £2.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori anhygoel am ddau fachgen yn eu harddegau sy'n chwaraewyr rygbi dawnus yn cael eu twyllo i ymuno â thîm rygbi ffug ac sy'n gorfod dibynnu ar eu hysbryd mentrus i geisio dal aelodau o griw o smyglwyr cyffuriau; i ddarllenwyr 12-15 oed. (ACCAC) Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2003.

An incredible story about two teenage boys who are talented rugby players and who are deceived into becoming members of a fake rugby team and have to rely on their daring spirit to catch members of a drug smuggling gang; for readers aged 12-15 years. (ACCAC) Reprint; first published in 2003.
Stori am ddau ffrind ydi hon – Huw a Gwion, dau sy’n chwarae rygbi ac yn mynychu’r ysgol uwchradd. Ond dau wahanol iawn o ran eu personoliaeth. Ar ddiwedd gêm arbennig mae rhywun yn cysylltu efo Huw a’i ffrind ac maen nhw yn cael eu harwain i ryw fath o dreial rygbi ar gyfer bod yn aelodau o dîm arbennig.

Ond mae rhywbeth sinistr yn y busnes i gyd, a buan iawn y daw’r darllenydd, a Huw a Gwion eu hunain, i sylweddoli hynny. Nid rheolwr na hyfforddwr rygbi ydi Mr Rogers mewn gwirionedd, nid cefnogwyr rygbi go-iawn ydi’r rhai oedd yn y sièd yn gwylio’r ymarfer, a dydi Cathy a Siân ddim yn ffrindiau mynwesol i’r ddau fel maen nhw’n addo bod ar y dechrau. Na, mae llawer mwy iddi na hyn, a chyn y diwedd mae yna beryglon yn wynebu’r ddau cyn i’r broblem gael ei datrys.

Mae’r stori yma yn fer (rhyw ddeng mil o eiriau), ac yn symud yn gyflym, gyda’r digwydd ynddi yn ei chario ymlaen ar gyflymder mawr. Does yna fawr o oedi i ddisgrifio nac i bortreadu cymeriadau, ac eto mae ’na ddigon, ac mae hi’n llwyddo, yn llwyddo i fod yn ddiddorol, i ddweud digon heb ddweud gormod, ac i dynnu’r darllenydd ymlaen drwy’r llyfr er mwyn cael gwybod beth sy’n digwydd.

Efallai fod yna ambell i beth stroclyd ych a fi ynddi fyddai’n troi stumog rhai darllenwyr, ond hwyrach mai dyna’r math o ysgrifennu fyddai’n apelio at eraill. Mae hi'n stori lwyddiannus nad yw’n ymhonni bod yn ddim ond modd i roi diddanwch syml ac uniongyrchol am amser byr i’r darllenydd.

Elfyn Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Bach y ...
Bedwyr Rees
£9.70
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn ...
Gwyneth Glyn
£9.70
 
Prynwch
Honco! – 9 Stori Od ...
Amrywiol/Various
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch