Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
ISBN: 9780862436926 (0862436923)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones, Nia Royles Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyfoes am ferch yn ei harddegau sy'n teimlo bod pawb a phopeth yn ei herbyn, a hynny'n bennaf am na chaiff chwarae i dîm pêl-droed yr ysgol am mai merch ydyw, ond a gaiff ei hannog i ddyfalbarhau gan gymdoges, gyda chanlyniadau ardderchog; i ddarllenwyr 11-13 oed. (ACCAC) Adargraffiad. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2003.

A contemporary novel about a young teenage girl who feels that everything and everyone is against her, most particularly as she is not allowed to play for the school football team as she is a girl, but who is urged by a neighbour to persevere, with excellent results; for readers aged 11-13 years. (ACCAC) Reprint; first published in 2003.
Mae Ceri Gruffydd yn ferch sy’n gallu chwarae pêl-droed yn well nag un o’r bechgyn ym mlwyddyn 7. Ond, wrth gwrs, gan mai merch yw hi, mae’n cael ei rhwystro rhag ymuno â thîm y bechgyn ac yn cael ei hystyried yn ‘domboi’ gan weddill y merched. Hefyd, mae ganddi duedd i gicio’r bêl drwy ffenestri pobl eraill. Ond hynny sy’n ei hachub rhag diflastod wrth iddi ddod i adnabod Mrs Higginbottom, cymdoges iddi, wedi iddi gicio pêl drwy ei ffenest hithau.

Mae Ceri’n gweld yn fuan iawn nad yw’r hen wraig sydd wedi dysgu Cymraeg yn ‘boen yn yr Higginbottom’ fel roedd hi wedi'i amau, ac yn raddol mae’n dysgu ganddi fod rhaid iddi ei pharchu ei hun, codi'i phen yn uchel, ymladd am ei hawliau a defnyddio’i mamiaith.

Er bod Ceri’n cael ei digalonni ar brydiau gan amgylchiadau anodd ei chartref a gwrthwynebiad ambell athro, mae’n llwyddo i oresgyn yr anawsterau hyn fel gwir arwres sydd nid yn unig yn gallu chwarae pêl-droed, ond sy'n trwsio ffenestri ac yn peintio ystafelloedd hefyd.

Dyma lyfr bywiog sy’n dwyllodrus o rwydd ei ddarllen ond a fydd yn apelio ar sawl lefel, yn arbennig at ferched yn nosbarthiadau isaf yr ysgol gyfun.

Elin Meek

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Peppa Pinc: Pyllau Mwdlyd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Nadolig Plentyn yng ...
 
£5.10
 
Prynwch
Te yn y Grug (SCD2471)
Kate Roberts
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch