Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
ISBN: 9780862436933 (0862436931)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2014
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones, Nia Royles Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 184x121 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyddiadur chwerw-felys bachgen yn ei arddegau sydd ag anawsterau dysgu (oherwydd ei fod yn dioddef o dyslecsia), yn gocyn hitio i bawb ac sy'n cofnodi ei rwystredigaethau cyn canfod bodlonrwydd yn y clwb drama; i ddarllenwyr 12-15 oed. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Awst 2003. (ACCAC)

The bitter-sweet diary of a teenage boy with learning difficulties (dyslexia) who is everyone's butt of mockery and who records his frustrations before finding satisfaction in the drama club; for readers aged 12-15 years. First published in August 2003. (ACCAC)
Mae gen i asgwrn i'w grafu gyda Gwyneth Glyn. Mae hi'n gwneud gwaith adolygydd yn anodd iawn. Ydw, dw i'n gallu ffeindio digon i'w ganmol am ei nofel, Mewn Limbo, i bobl ifanc. Ond does yna ddim i'w feirniadu. Ac mae hynny'n rhan o waith adolygydd, on'd yw e?

Mae'r nofel ar ffurf dyddiadur ac yn agor cil y drws ar fywyd Matthew Parry, disgybl ysgol yn nosbarth 9N. Ond dydy Matthew ddim eisiau ysgrifennu dyddiadur. Dydy e ddim yn hoffi ysgrifennu a dydy e ddim yn hoffi'r ysgol rhyw lawer chwaith. Mae e'n cael ei orfodi i sgrifennu gan ei Seicolegydd Addysg fel rhan o'i therapi, a hynny ar ôl rhoi llyfr ar dân yn y wers Gymraeg. Mae yna reswm arall pam nad yw e'n hoffi sgrifennu. Mae Matthew'n dyslecsig.

Problemau ymddygiad, dyslecsia, teulu un rhiant, hiliaeth – dyma rai o'r materion sy'n codi yn y nofel. Ac, eto, un o'i chryfderau yw nad yw'r awdures yn gwneud môr a mynydd o'r pethau yma. Maen nhw'n rhan naturiol o lif y stori, yn agweddau ar gymeriad Matthew, ond nid y cyfan.

Yn y bôn mae'n stori am fachgen yn aeddfedu ac yn dysgu parch a goddefgarwch at bobl eraill. Ac oherwydd gafael Gwyneth Glyn ar yr arddull storïol dydy hi ddim yn stori nawddoglyd o fath yn y byd.

Camp arall yw'r arddull sy'n llwyddo i fod yn anffurfiol dafodieithol ogleddol ac eto'n ddarllenadwy iawn – hyd yn oed i Hwntw fel fi. Mae yna dipyn bach o Saesneg ac ambell reg – digon i wneud i'r cyfan swnio fel petai e'n dod o geg disgybl 9N ond heb ymddangos yn stroclyd. Mae'r iaith fywiog yn sboncio oddi ar y ddalen. Ac mae'n llawn o chwarae clyfar ar eiriau nad yw’n tynnu sylw ato'i hun.

Os y'ch chi'n athro, rhowch y llyfr yma i'ch disgyblion. Os y'ch chi'n ddisgybl, rhowch e i'ch ffrind. Ac os y'ch chi'n rhiant, rhowch e i'ch plentyn. Mae Mewn Limbo yn chwip o lyfr da sy'n siŵr o blesio darllenwyr brwd a darllenwyr anfoddog – fel Matthew. Ac fel y byddai Matthew ei hun yn ei ddweud – Nice one. Job done!

Meleri Wyn James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Mewn ...
Gwyneth Glyn
£9.70
 
Prynwch
Lol neu Lwc?
Emily Huws
£4.95
 
Prynwch
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch