Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Meic Stevens - Hunangofiant y Brawd Houdini
Meic Stevens
ISBN: 9780862436971 (0862436974)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 148x211 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant lliwgar Meic Stevens, canwr a chyfansoddwr a gyfrannodd yn helaeth i faes cerddoriaeth bop Cymru yn ystod deugain mlynedd olaf yr 20fed ganrif, yn cynnwys ei sylwadau gonest a beiddgar am gerddoriaeth a cherddorion, am uchelfannau ac iselfannau ei fywyd cyhoeddus ynghyd â gwefr a gwewyr ei fywyd personol. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2003.

The colourful autobiography of Meic Stevens, a singer and composer who contributed immensely to Welsh popular music during the last 40 years of the 20th century, comprising his honest and bold opinions on music and musicians, and the highs and lows of both his public and private life. Includes 30 black-and-white photographs. Reprint; first published in 2003.
Nid yw hanes bywyd y bachgen o Solfach wedi bod, hyd yn hyn, yn un hawdd. Bu bron iddo farw toc wedi cael ei eni, daeth yn agos at foddi yn y môr pan oedd yn blentyn, aeth yn gaeth i faliwm (a chyffuriau eraill), priododd ferch hardd a drodd allan i fod yn sgitsoffrenig, a phlymiodd i iselder meddwl droeon. Nid ar hap y galwyd ei lyfr ar ôl Houdini, y meistr a oedd yn gallu dianc o bob strach a phicl. Dyma ymgais Meic i roi trefn ar y profiadau carlamus hyn – llafur dewr a dadlennol.

Cyfieithiad sydd yma gan Annes Glyn o Saesneg gwreiddiol y canwr. Eto i gyd, fe glywir ei lais ei hun, yn enwedig ei hoffter o dafodiaith Sir Benfro sydd yn felys i’r glust, a’i ffordd o siarad ‘hip’ sydd mor gyfarwydd inni erbyn hyn. Gresyn bod ein cantorion ifainc yn efelychu’r Americaniaid cymaint, hyd yn oed yn y Gymraeg.

Mae’r bennod gyntaf yn disgrifio amgylchiadau truenus genedigaeth Meic i ferch o’r enw Betty Davies (‘Y ferch o’r ffatri wlân’), a’i phriodas yn y man â Donald Stevens, ei lys-dad a fyddai’n bwrw’r bachgen yn ddidrugaredd. Yn wir, mae’r llyfr yn rhyw fath o deyrnged i Bet, dynes ardderchog a oedd yn help mawr iddo yn ei drybini diweddarach. Un o ddigwyddiadau tristaf ei blentyndod oedd colli ei Wncl Walter, y tanforwr, un arall a anfarwolwyd mewn cân.

Er hynny, roedd Solfach yn Eden i’r bachgen: pentref bron yn gyfan gwbl Gymraeg cyn dyfodiad y Saeson, gyda chymeriadau lliwgar a charedig ym mhobman. Diddorol yw gweld llun o adroddiad ‘Michael Stephens’ o'r ‘St. David’s Grammar School’ ar gyfer 1955 pan oedd yn dair ar ddeg: yn y pynciau Saesneg, Cymraeg, Ysgrythur a Hanes, ‘Very good’, ond o ran Cerddoriaeth, ‘Makes no effort!’; position in Form, 17th (out of 26).’

Nid bod y llyfr hwn yn sôn gormod am fanylion bore oes. Mae’n cynnwys llawer mwy am yrfa Meic (Mike hyd at 1969) yn y byd cerddorol yng Nghymru a Lloegr ac am helyntion ei briodas a’i gariadon. Mae ei gymeriad hoffus yn disgleirio hyd yn oed pan fo’n adrodd profiadau trist a dirdynnol, er ei fod yn cuddio rhai pethau cywilyddus fel mae gan pob hunangofiannwr yr hawl i’w wneud. Mae’r disgrifiad o salwch meddwl Tessa, ei wraig a mam ei blant, yn dorcalonnus o dyner.

Wedi llawer helbul, gan gynnwys un arbennig o gas gyda’r heddlu yng Nghaerdydd, mae’r stori yn gorffen dros dro ym 1974 fel y mae Meic a’i gariad newydd Gwenllïan Daniel ar fin gadael am Roscoff yn Llydaw – ‘a rhyddid’, beth bynnag mae hynny’n ei feddwl. Mae Meic wedi cael bywyd eithaf ‘rhydd’ hyd yma, ar ba gost i bobl eraill pwy a ŵyr?

Mwynheais y llyfr swmpus hwn. Mae’n taflu rhywfaint o oleuni ar gymeriad cymhleth bardd a chanwr sy’n uchel ei barch ymysg y Cymry, er y bydd rhai darllenwyr sidêt yn ei chael hi’n anodd edmygu popeth o’r hyn sydd ganddo i’w ddweud rhwng y cloriau hyn.

Meic Stephens

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymru - Y 100 Lle i'w ...
John Davies
£19.95
 
Prynwch
Mâs o 'Mâ - ...
Meic Stevens
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch