Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd a'r Betws, Y - Colofnau Angharad Tomos
Angharad Tomos
ISBN: 9780862436988 (0862436982)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Rocet Arwel Jones, Dafydd Morgan Lewis Fformat: Clawr Meddal, 119x183 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad amrywiol o dros hanner cant o gyfraniadau Angharad Tomos, awdures ac ymgyrchwraig wleidyddol, i'w cholofn wythnosol i bapur newydd yr Herald dros gyfnod o ddeng mlynedd.

A diverse collection of over 50 contributions by Angharad Tomos, author and political campaigner, to her weekly column in the Herald newspaper over a period of ten years.
O wlad mor fechan, ac o gofio mai nifer cyfyngedig o bapurau a chylchgronau sydd yn cyhoeddi a chynnal colofnwyr sydd yn sgwennu drwy gyfrwng y Gymraeg, yr ydym yn wyrthiol o ffodus. Meddylied mewn difri: rydym yn cael cyfle i ddarllen colofnau gan bobl mor amrywiol â Dylan Iorwerth, Lefi Gruffydd, Menna Elfyn, Gwilym Owen, John Stevenson ac eraill bob wythnos. Nid ar chwarae bach y mae cynhyrchu colofn ddarllenadwy ar bynciau o bob math rownd y rîl. Ond y mae gennym hefyd, wrth gwrs, frenhines y colofnau, Angharad Tomos. Casgliad yw'r gyfrol hon o'r hyn a ymddangosodd yn Yr Herald am gyfnod o ddeng mlynedd dan ei henw hi. Mi fuaswn yn rhoi'r byd am fedru troi allan stwff tebyg i hwn.

Mae ganddi rychwant o bethau i'w trafod: o wleidyddiaeth i deithio, o grefydd i dor-cyfraith, o heddychiaeth i brofiadau mewn carchar. Detholwyd y colofnau sydd yn ymddangos yn y gyfrol gan Dafydd Morgan Lewis a Rocet Arwel Jones, dau ffrind a dau o gyffelyb anian. Wrth ddechrau yn y dechrau (ac felly y byddaf i'n darllen llyfr a phapur newydd) mi gefais dipyn bach o fraw pan feddyliais fod pob pennod yn mynd i ymdrin â Chymdeithas yr Iaith. Dyna sydd i'w ddisgwyl gan Angharad Tomos, wrth gwrs – ond llyfr cyfan?

Yn raddol y deuthum i sylweddoli bod y ddau ddetholydd wedi gwneud rhyw fath o gam ag Angharad ac â'r darllenwyr. Maent wedi lympio'r ysgrifau cyffelyb i gyd hefo'i gilydd yn hytrach na'u crynhoi yn nhrefn eu cyhoeddi: maent felly allan o sync. Oherwydd hynny, anodd iawn ydy gwerthfawrogi teithi meddwl yr awdur. Chawn ni ddim cyfle i weld a oes yna wahaniaeth rhwng Angharad yn 1993 ac Angharad yn 2003 oherwydd y mae yna ddwy flynedd wedi mynd heibio rhwng yr ysgrif gyntaf a'r ail: hynny yw rhwng 'Arwydd o genedl iach oedd y dadlau' a 'Diolch i Fyddigions y Faenol . . .' a gall hyn olygu bod y cyfan yn mynd yn undonog. Mae’n peri inni ofyn i ni ein hunain: Ai Cymdeithas yr Iaith, a dyfodol yr iaith, ac annhegwch popeth, a phryder a phoendod yw'r unig bethau sydd yn mynd â bryd yr eneth danbaid hon? Byddai tipyn o amrywiaeth yn y frechdan wedi bod yn help meddwn i wrthyf fy hun. Nes i mi sylweddoli beth oedd y ddau olygydd wedi'i wneud. Symud y pyst.

Ond rhaid eiddigeddu wrth ddarllenwyr Yr Herald. Fu gan neb erioed gystal colofnydd. Y mae ei brawddegau cynnil a'i harddull yn ddigon o ryfeddod. Ac nid darlun cul o ferch yn troi yn ei hunfan a gawn. Mae hon wedi teithio'r byd, wedi gweld rhyfeddodau, yn hoffi Efrog Newydd hyd yn oed, yn teimlo pethau i'r byw, yn dalp o feddalwch, ac fel haearn Sbaen. Mae hi ar ei gorau wrth sôn am gyfeillion ymadawedig megis 'y cawr chwedlonol hynaws' (Mathonwy), 'chwith ar ôl y rebel mawr' (D. Elwyn Jones), a 'peidio troedio'r llwybr hawdd' (R.S. Thomas). Mae hi hefyd yn wych wrth fyfyrio uwch tor-cyfraith ymysg plant – daeth wyneb yn wyneb â Mary Bell yn y carchar ac y mae ganddi syniadau ysig am y ddau fachgen a laddodd James Bulger. Daw'r gyfrol i ben gyda genedigaeth Hedydd Ioan, erthygl gynnil sydd yn ddwys ac yn orfoleddus ar yr un pryd.

Fel y dywed y rhagair: 'Mae'r colofnau hyn yn gyfraniad aruthrol o bwysig . . . Nid ymgyrchwraig iaith yn unig sydd yma ond Cristion a heddychwraig o argyhoeddiad . . . cariad at deulu a bro . . .ac y mae yma hiwmor hefyd.'

Hafina Clwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pigion 2000: Saunders ...
 
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch