Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Iawn Boi?;-)
Caryl Lewis
ISBN: 9780862436995 (0862436990)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones, Nia Royles Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 121x184 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fywiog yn darlunio bywyd merch fferm o ardal Llambed gan awdures un o gyn-Nofelau y Mis Cyngor Llyfrau Cymru, Dal Hi!. Cyfrol mewn cyfres o lyfrau i ddenu disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4 i ddarllen. (ACCAC). Enillydd gwobr Tir na n-Og 2004.

A lively novel portraying the life of a farmer's daughter from the Lampeter area by the author of the Welsh Books Council Novel of the Month for July 2003; one of a series of storybooks to promote literacy among Key Stage 3 and 4 pupils. (ACCAC). Tir na n-Og Award winner 2004.
Mae cyfnod paratoi ar gyfer arholiadau TGAU yn gyfnod digon annifyr ar y gorau ond mae’r cyfnod hwn i Catrin, prif gymeriad y nofel hon, hyd yn oed yn fwy helbulus.
Mae ffrind gorau Catrin, sef Mererid, sy’n f'atgoffa i o Bridget Jones, mewn cariad â Rhodri sydd hefyd fel mae’n digwydd yn ffrind gorau i Catrin. Mae Rhodri, sy’n ddisgybl chweched dosbarth, yn ateb i weddi pob merch. ‘Hot Rod; secs on legs, tin fel dwy daten mewn bag’ ac mae’n berchen ar ‘passion wagon’. Wel, Nova. Yr unig wendid sydd gan Rhodri, hyd y gwela i, yw ei fod wedi penderfynu mynd i goleg yn Luton. Pwy ar y ddaear fyddai eisiau mynd i goleg yn Luton?!

Mae Catrin yn byw ar fferm gyda’i mam, ei brawd hŷn Gareth a’i mam-gu. Mae’r tad wedi eu gadael. Mae Mam-gu yn gymeriad diddorol er bod y portread ohoni braidd yn gymysglyd. Un funud mae hi’n ymddangos fel petai’n dioddef o anhwylder y cof a’r funud nesaf mae hi’n gweithredu fel petai ganddi feddwl fel cyllell finiog.

Cyflwynir elfen o wrthdaro yn y nofel trwy gymeriad Huw ‘y ploncyr’; mae elfen o ddirgelwch yma ac mae dau dro diddorol yng nghynffon y nofel. Mi gewch hwyl wrth ddarllen am helyntion y merched yn mynd i barti, yn sefyll arholiadau ac yn caru ar y we, ond tybed hefyd a fyddwch chi fel fi yn gweld neges yn y nofel hon?

Rwy’n meddwl fod Caryl Lewis wedi bod yn glyfar iawn ac wedi llwyddo i gyflwyno thema bwysig heb ei gwneud yn or-amlwg. Mae nifer o’r cymeriadau yn y nofel hon yn wynebu newid yn eu bywydau ac nid yw’r newid bob amser yn un er gwell.

Dyma nofel y gallwch chi ei mwynhau o ran stori yn unig neu, os ydych chi fel fi am weld rhywbeth mwy ynddi, yna mae cyfle i wneud hynny hefyd.

Gareth William Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch