Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Bach y Nyth
Nia Jones
ISBN: 9780862437008 (0862437008)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones, Nia Royles Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 121x183 mm, 68 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer llawn hiwmor yn nhafodiaith y De am hogyn Blwyddyn 10 sy'n ceisio ymdopi a chael ei fwlian oherwydd ei maint ac anhwylder ei fam-gu sy'n dechrau colli ei chof; rhan o gyfres i hybu darllen ymhlith disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4. (ACCAC)

A humorous short novel about a young boy trying to cope with being bullied because of his height and his grandmother's loss of memory; one of a series of storybooks to promote literacy among Key Stage 3 and 4 pupils. (ACCAC)
Nofel fyrlymus yw hon am fywyd yn Ysgol Glan Traeth, sydd rywle yng Ngheredigion. Mae Dafydd, prif gymeriad y nofel, yn bymtheg oed, ond gwaetha’r modd nid yw wedi tyfu’n gorfforol fel bechgyn eraill. Mae’n edrych fel disgybl blwyddyn saith ac yn naturiol mae ei gyd-ddisgyblion yn gwneud hwyl am ei ben. Ymdrech Dafydd i drawsnewid ei gorff a’i ddymuniad i ‘droi o fod yn gorrach pitw i fod yn gwlffyn tal’ yw prif elfen y stori.

Ysgrifennwyd y nofel yn nhafodiaith Ceredigion ond ni ddylai hynny fod yn rhwystr i ddarllenwyr o rannau eraill o Gymru. Os ydych chi’n deall ystyr cal, rodd, gwasaneth a gobithio yna ni fydd iaith y nofel yn broblem i chi. Ac mae’n debyg y bydd pob darllenydd trwy Gymru yn adnabod prifathro fel Pen Rwdan.

Tybed a fyddwch chi’n cytuno â mi y dylai’r nofel fod wedi dechrau gyda digwyddiadau pennod naw? Mi faswn i wedi hoffi petai’r awdures wedi canolbwyntio ar yr effaith y mae’r diffyg corfforol yn ei gael ar Dafydd a’i ymdrechion i’w guro. Gwaetha’r modd, mae hi wedi osgoi hynny i raddau ac wedi mynd ar ôl pethau eraill; pethau llai pwysig yn fy marn i.

Wedi dweud hynny, mae hon yn nofel hawdd ei darllen a byddwch wrth eich bodd yn cymharu eich athrawon chi â Death Breath. Mi fyddwch hefyd yn mwynhau cymharu eich cyd-ddisgyblion â chymeriadau lliwgar y nofel megis Siwan a Jodi. Byddwch hefyd yn synnu at weithred Dafydd tua diwedd y nofel ond yn rhwystredig fel minnau na chafwyd gweld canlyniad ei weithred wirion.

Mewn un man yn y nofel mae agwedd Dafydd at ddarllen yn cael ei ddisgrifio fel hyn: ‘Dodd gynnig da fe i ddarllen nofele neu unrhyw beth oedd yn hirach na chwpwl o ochre A4.’ Os yw’r un frawddeg yn eich disgrifio chithau, yna rhowch gynnig ar hon. Petai ddim ond i weld a ydych chi’n cytuno â mi.

Gareth William Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Bach y ...
Bedwyr Rees
£9.70
 
Prynwch
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch