Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Noson Boring i Mewn
Owain Meredith, Rocet Arwel Jones, Pryderi Gwyn Jones, Gwion Hallam, Meinir Eluned Jones
ISBN: 9780862437015 (0862437016)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones, Nia Royles Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 122x183 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cyfrol o pump o straeon byrion ar y thema cylchoedd, yn cynnwys hanesion am ddynion tân, hunllefau, dial, unigrwydd a chariad cyntaf, gan amrywiol awduron; rhan o gyfres o lyfrau bywiog, byr a chynhyrfus i'r arddegau (CA 3 a 4). (ACCAC)

A volume of five short stories on the theme of circles, including stories of firemen, nightmares, revenge, loneliness and first love, by various authors; part of a series of lively books for teenagers (KS 3 and 4 pupils). (ACCAC)
Mae’r gyfrol hon yn rhan o gyfres Pen Dafad – cyfres o lyfrau byrion a chyffrous ar gyfer yr arddegau. Casgliad o straeon ar destunau eitha heriol sy’n llenwi Noson boring i mewn. Er yn wahanol iawn i’w gilydd o ran arddull a chynnwys, maent oll yn edrych ar y cylch o hau a medi.

Straeon trawiadol sydd yma, yn dangos gwreiddioldeb a newydd-deb. Ceir hanesion am ddial, am unigrwydd ac anobaith, am hunllefau ac am uchelgais. Straeon cyfoes ydynt, gyda sawl cyfeiriad at y we, ffonau symudol a byd yr arddegau heddiw. Byddant yn apelio at ferched a bechgyn; o’r pum stori ceir un yn unig gan ferch, ac un gyda merch yn brif gymeriad. Maent yn straeon byr iawn, sydd yn gyffrous ac yn cynnal diddordeb y darllenydd. Byddai modd eu darllen yn eitha cyflym, mewn noson efallai.

Rhaid nodi bod ambell stori yn gofyn am aeddfedrwydd o du’r darllenydd, ac ambell un yn creu darlun hunllefus yn y meddwl. Eto i gyd, dyma gryfder y gyfrol – sef bod yma ddeunydd hollol newydd gyda chymeriadau credadwy y mae modd uniaethu â nhw.

Yr unig feirniadaeth sydd gen i yw’r tueddiad diangen i fabwysiadu a chymreigio geiriau Saesneg. Er fy mod i’n derbyn bod terminoleg Saesneg i agweddau o’r dechnoleg newydd yn anorfod, a oes rhaid derbyn sbîd cyflym a tshecio ei e-bost? Mewn un stori yn arbennig teimlaf fod yna or-ddibyniaeth ar ebychiadau Saesneg i greu effaith a mynegi teimladau – ond wedi dweud hyn, efallai fod hyn yn rhan o‘r ddrama a geir yn y stori.

Cyfrol fendigedig yw hon, un a fydd yn apelio at bobl ifanc yn eu harddegau trwy gyfrwng y themâu cyfoes, cymeriadau realistig a digwyddiadau dramatig.

Mererid Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Rhoddodd Dona o Y Bala i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr gwych a difyr. Gwerth ei ddarllen a'i brynu. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Our Sisters' Land - The ...
 
£9.99
 
Prynwch
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch