Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Sbinia
Bedwyr Rees
ISBN: 9780862437152 (0862437156)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 184x122 mm, 68 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer fywiog gan y cyflwynydd teledu adnabyddus; rhan o gyfres i hybu darllen ymhlith disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4. (ACCAC)

A lively short novel which is one of a series of storybooks to promote literacy among Key Stage 3 and 4 pupils. (ACCAC)
Perthyn y nofel hon i’r gyfres hynod o lwyddiannus a darllenadwy, ‘Pen Dafad’. Mae’r awdur ifanc, Bedwyr Rees, eisoes wedi cyfrannu i’r gyfres hon gyda’i nofel Jibar. Rygbi a chyffuriau yw cefndir honno. Gyda’r nofel Sbinia saif yr awdur ym myd y bechgyn ieuainc a’u hawydd i reoli eu tiriogaeth gan ddangos pa mor galed ydyn nhw.

Ar un olwg fe’n hatgoffir o’r ffilm Grease. Fel giang Danny, dydy bywyd ddim yn fêl i gyd iddynt wrth i griw arall ddangos eu cryfder, a chreu argraff ar y ferch ddel. Ond y mae yna wahaniaethau mawr hefyd.

Tref glan môr yng ngogledd Cymru yw cefndir y nofelig hon. Er mai Ynys Môn yw awgrym broliant y siaced lwch, i mi ymdebyga lleoliad y ddrama fawr i le tebyg i Gricieth. Gari yw’r prif gymeriad. Yn dipyn o fwli ac yn arweinydd naturiol, dyma’r bachgen sydd â’r hyder haerllug a di-hid i wagio’i bledren drwy flwch llythyrau ei athrawes hanes ar ddechrau gwyliau’r haf. Fel y gellid dychmygu, hawlia’r parchedig ofn hwnnw gan ei gysgodion bugeiliol Spyd a Sbecs. Heb os, bydd gweithgaredddau Gari a’i griw yn sicr o blesio darllenwyr ifanc Cymru, ac yn fodd i siomi athrawon a rhieni sydd am feithrin cymeriadau rhinweddol yn ein hieuenctid.

Cael goruchafiaeth yw nod Gari; ennill serch y ferch ddelaf, sef Llinos, ynghyd â gwneud yn fawr o ferched y Saeson oedd ar eu gwyliau, a gwneud pentwr o bres. Ond yn ymddangos ar ei feic modur o nunlla yn gwisgo crys rygbi coch mae’r deheuwr Jones. Mae hwn yn barod i gipio’r ferch, y sylw, y mawl a’r bri dan drwyn Gari. Mae’r stori, o ganlyniad, yn llawn o hunanhyder a hyfdra bechgyn ieuanc. Hanner y ffordd drwy’r nofel, symuda’r nofel gêr arall i fyny, wrth i griw y pentref cyfagos – sef y PDF – stampio’u presenoldeb.

Os mai gwrthdaro felly yw hanfod pob nofel dda, y mae digon o hwnnw ar bob tudalen. Yr hyn na cheir yn y nofel yw’r gwrthdaro mewnol hwnnw a ddaw wrth i ni ddod i adnabod cymeriadau’n dda. Ni chawn gyfle i ddod i adnabod Gari. Rwy’n sicr y bydd ambell ddarllenydd ifanc aeddfed yn gofyn pwy yw Gari a pham ei fod felly. Pam yr angst, a beth sy’n ei gorddi? Er y cawn wybod mai mecanig yw ei dad, nid oes awgrym o sut fath o gartrefi a sut fath o berthynas sydd gan y bobl ieuanc â’u rhieni. Chawn ni ddim gwybod beth yw enw cyntaf Jones hyd yn oed.

Cryfder y nofel yw tempo y stori. Symuda’r stori yn gyflym iawn gyda digwyddiadau cyffrous ymhob pennod. Heb os, mae gan yr awdur Bedwyr Rees y gallu i ddarlunio digwyddiadau trwstan a chyffrous dro ar ôl tro. Mae’n nofel weladwy iawn, a bydd y penodau ym mywyd y criw glan môr yma yn sicr o gael eu trafod rhwng darllenwyr anfoddog y dyddiau hyn. Uchafbwynt y nofel i mi oedd cynllun mwyaf di-chwaeth Gari a’i bartneriaid i wneud ‘boms piso’ allan o falŵns dŵr.

Elfen amlwg a llwyddiannus yw’r ddeialog. Ar adegau perthyn yr iaith i ymylon y buarth. Mae arddull a mynegiant yr awdur yn lliwgar ac agos i’r asgwrn, e.e. meddai am un creadur bach oedd yn poeni’n arw, ‘ yn amlwg yn bricio’i hunan’. Ac yna wrth sôn am Gari wedi anafu’i bigwrn, ‘roedd ei ffêr yn nacyrd’. Efallai na fydd y nofel hon yn gwella iaith y darllenwr ifanc, ond bydd hwnnw’n well darllenydd wrth iddo gael ei gipio gan y stori garlamus.

Er mai aneglur oedd llun y clawr, roedd y teitl yn un hynod addas. Prysured y dydd y cawn gyfraniad nesaf Bedwyr Rees i’r gyfres boblogaidd hon.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Mewn ...
Gwyneth Glyn
£9.70
 
Prynwch
Snogs a Sgribls Hogan ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch