Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhwng y Nefoedd a Las Vegas
Elin Llwyd Morgan
ISBN: 9780862437251 (0862437253)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 182x120 mm, 184 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel am wraig ganol oed yn atalw digwyddiadau yn ei bywyd wrth iddi lithro rhwng bywyd a marwolaeth wedi damwain modur ddifrifol, ynghyd â myfyrdodau aelodau'r teulu a ffrindiau ar eu perthynas â'r prif gymeriad.

A novel about a middle aged woman recalling events in her life as she drifts between life and death following a serious motor accident, together with the reflections of her family and friends on their relationship with the main character.
Petawn i ond wedi gwneud y peth a’r peth, wedi dweud y peth a’r peth, yn y fan a’r fan, wrth hwn a’r llall, yna fe fyddai fy mywyd i’n gwbl wahanol. Beth fyddai’n digwydd petawn i’n dweud hyn neu’n gwneud hyn rŵan? Beth fyddai effaith hynny ar weddill fy mywyd? A fyddai’n effeithio ar fywydau pobl eraill?

Rhyw gwestiynau oesol felly sydd wrth wraidd nofel newydd Elin Llwyd Morgan. Wrth nesáu at ganol oed, mae’r prif gymeriad, Alys Palance, yn ein tywys i edrych yn ôl dros rai o’r pethau ddigwyddodd yn ystod ei bywyd, pethau ddywedwyd ac na ddywedwyd, y camau y gellid fod wedi eu cymryd, a hyd yn oed y camau y gellid eu cymryd yn y dyfodol. Ond wrth wneud hynny cawn ein cyflwyno i jig-so o gyfeillion a theulu a chydnabod y mae bywyd Alys yn cyffwrdd â nhw mewn rhyw fodd neu’i gilydd, a chawn gyfle i ystyried effaith colli neu symud un darn o’r jig-so hwnnw ar y darlun cyfan.

Mae stori, neu storïau, Alys a’i chydnabod yn gafael ac mae rhywun am ddarllen rhagor o’u hanes. Er y gellid dadlau fod ail ran y nofel yn episodig iawn wrth i ni weld y byd drwy lygaid un cymeriad ar y tro, dyw’r awdur ddim yn colli gafael ar ei ddarllenwyr o gwbl. Mae hyd yn oed y darnau unigol hynny o’r jig-so yn cyffwrdd â’i gilydd ac yn fodd o ddangos rhagor o’r darlun i ni na’r darn bychan mae’r un cymeriad hwnnw’n ei gynrychioli.

Yn anad dim arall mae hon yn nofel ac ôl gwaith arni. Mae hi’n nofel dynn. Prin iawn yw’r camau gwag ac mae hynny'n talu ar ei ganfed gan ei fod yn fodd i ennyn hyder y darllenydd yn yr awdur. Mae’r ysgrifennu'n hyderus a’r gyfeiriadaeth at eiriau caneuon roc a barddoniaeth yn talu ar eu canfed. Nid fod yr awdur yn dangos ei hun, ond mae’r darllenydd yn gwybod mai dyna fyddai’r bobl yma yn ei ddyfynnu.

Does dim dwywaith nad yw hon yn nofel i’w chroesawu nid am ei bod hi’n ‘nofel gynta gan awdur newydd’ ond am ei bod hi’n nofel dda, yn stori dda a hynny gan awdur sydd â’i llais ei hun ac sydd â rhywbeth i’w ddweud. Gobeithio y cawn ni glywed rhagor ganddi.

Arwel Rocet Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r nofel hon - am gymeriad o'r enw Alys Parlance sy'n nesau at ganol oed - yn ddigon tebyg i jig-so, wrth i wahanol rannau o fywyd Alys, ei ffrindiau a'i theulu ddod at ei gilydd i greu cyfanwaith darllenadwy iawn. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Symudliw - Enillydd Medal ...
Annes Glynn
£4.95
 
Prynwch
Nant Gwrtheyrn
Carl Clowes
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch