Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
ISBN: 9780862437275 (086243727X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Ionawr 2005
Nofel fywiog yn portreadu cyfeillgarwch dwy ferch wrth iddynt brofi hwyl a dwyster tyfu i fyny yng nghefn gwlad sir Feirionnydd rhwng yr 1960au a'r 1980au. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Nhachwedd 2004.

A lively novel portraying the friendship of two girls as they experience the joys and pains of growing up in rural Merionethshire between the 1960s and 1980s. First published November 2004.
Dros y blynyddoedd, mae Bethan Gwanas wedi profi ei gallu i ysgrifennu mewn nifer o arddulliau gwahanol, ac i gynulleidfaoedd amrywiol – o bobl ifanc a phlant i deithwyr brwd, ac unrhyw un sydd wrth ei fodd â nofel dda a ‘gafel’ ynddi.

Mae ei nofel ddiweddaraf, Hi yw fy Ffrind, yn adrodd hanes plentyndod a chyfeillgarwch dwy ferch sy’n tyfu i fyny mewn ffermydd cyfagos yn ystod chwe degau a saith degau’r ganrif ddiwethaf. Mae Non a Nia yn gymeriadau cwbl wahanol i’w gilydd. Un o nifer o blant mewn teulu mawr cartrefol yw Non, sy’n adrodd y stori, ac mae’n dipyn o ‘domboi’, yn hapus i fwynhau ei phlentyndod gwledig. Ar y llaw arall, mae Nia yn unig blentyn, sydd, wrth iddi dyfu, yn dyheu am wrthryfela a chael bod yn oedolyn cyn pryd.

Pe bai’r ddwy yn byw mewn tref, neu’n dod ar draws ei gilydd am y tro cyntaf yn eu harddegau, go brin y byddent yn ffrindiau, ond mae'r ffaith iddynt gael eu geni yng nghefn gwlad o fewn milltir neu ddwy i’w gilydd yn eu taflu ynghyd, ac mae’r llw sy’n cael ei dyngu ym more oes, y byddant yn aros yn ffrindiau mynwesol am byth, yn gafael yn dynn yn y naill a’r llall, er gwaethaf y tensiynau anochel sy’n codi rhwng y ddwy.

Er mai cymharol brin yw’r digwyddiadau cyffrous ym mywydau’r ddwy ferch, mae’r nofel yn darllen yn rhwydd iawn, ac yn ddarlun ardderchog o brofiadau ingol ieuenctid. Mae popeth yn cael ei deimlo i’r byw, boed bleser neu boen, ac mae ansicrwydd a diffyg hyder y ddwy ferch yn cael ei bortreadu'n gynnil a sensitif iawn. Fel un fu’n tyfu i fyny yn ystod yr un cyfnod â Non a Nia, teimlaf i Bethan ddal llawer o naws ac ysbryd yr oes yn y nofel hon; wrth i mi ddarllen roedd yr atgofion yn llifo.

Gyda sôn bod dilyniant ar y gweill, gellid dadlau mai dyna lle bydd y gwir stori’n dechrau. Gyda diwedd dramatig y nofel, rydyn ni’n gwybod na fydd pethau fyth yr un fath i Nia a Non, ac mae’n arwydd o lwyddiant Bethan wrth greu’r cymeriadau fy mod i, o leiaf, am wybod beth sy’n digwydd i’r ddwy – lle maen nhw erbyn hyn, a beth yw eu perthynas.

Dyma lyfr sydd, unwaith eto, yn gwbl wahanol i lyfrau blaenorol Bethan, ond wrth ddarllen doedd gen i ddim amheuaeth fy mod mewn dwylo diogel ac yn mwynhau gwaith awdur aeddfed a dawnus.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae Eirian Owen o Dolgellau wedi rhoi'r sgr canlynol i'r teitl hwn .


Rhoddodd Bethan M Hughes o Rhuthun i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Chwerthin a chrio bob yn ail fyddwch chi wrth ddarllen hanes dwy ferch yn tyfu i fyny yn y 60au a'r 70au. Chwerthin wrth gofio i chi wneud yr un pethau a gwisgo'r un dillad, yna'r munud nesaf crio wrth ddarllen un o'r golyfgeydd tristaf mewn nofel Gymraeg diweddar. Heb ddarllen llyfr Cymraeg ers dyddiau ysgol? - dyma'r un i'ch cael chi'n l i'r gorlan. Mae o'n hawdd i'w ddarllen ond yn dweud pethau mawr. Llwyr haeddu bod ar y rhestr fer - hen bryd i un o'n nofelwyr mwyaf egnol gael y fath gydnabyddiaeth. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Carneddau a'r Glyderau, Y ...
Johanna Firbank
£3.50
 
Prynwch
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch