Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Baner Beca
Marion Eames
ISBN: 9780862437299 (0862437296)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 184x122 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel hanesyddol fer am ferch i ffermwr cymharol gefnog sy'n cefnogi brwydr merched Beca ac sy'n goleuo gohebydd o Lundain am yr anghyfiawnderau a ddioddefai'r tlodion yng nghanol yr 19eg ganrif; i ddarllenwyr 9-13 oed.

A short historical novel about the daughter of a fairly well-to-do farmer who supports the cause of Beca's daughters and who enlightens a London journalist of the unjustices suffered by the mid-19th century poor; for readers aged 9-13 years.
Cyfrol ar gyfer plant hŷn neu bobl ifanc yw Baner Beca, nofel sy’n ymateb i gais am waith comisiwn yn ymwneud â Therfysg Beca. Llwyddodd yr awdures i wau stori a amlygai anniddigrwydd poblogaeth wledig siroedd Penfro a Chaerfyrddin yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth sôn am y dynion a wisgai fel merched ac a oedd yn pardduo’u hwynebau. Y rhenti uchel a godid gan dirfeddianwyr trahaus a’r rheidrwydd ar ddefnyddwyr ffyrdd i dalu tollau i’w cwmnïau tyrpeg oedd dau o achosion y caledi a ddioddefai ffermwyr bychain de-orllewin Cymru.

Teg dweud mai digwyddiadau hanesyddol oedd yr ymosodiadau ar dollborth yr Efail-wen ym 1839 ac ar dloty Caerfyrddin ym 1843 ac i unigolion megis Hugh Williams a Thomas Campbell Foster fod yn bobl o gig a gwaed ar un adeg. Serch hynny, nofel yw Baner Beca yn hytrach na llyfr hanes, oherwydd dychmygol yw mwyafrif y cymeriadau. Rhoddai hynny ryddid i’r nofelydd i ganolbwyntio ar ddylanwad y Beca ar aelodau o’r gymdeithas frodorol – yn wreng a bonedd. Yn wir, yr effaith hon arnynt yw craidd y nofel.

Gyda’i dawn arbennig i adrodd stori ac i lunio deialog, llwyddodd Marion Eames i roi’r argraff ein bod yn gweld y sefyllfa a fodolai ar y pryd trwy lygaid pobl leol.

Richard R. Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ofnadwy Nos
T. Llew Jones
£3.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch