Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Celf 2000: Llaw Broffwydol, Y - Owen Jones, Pensaer (1809-74)
Gareth Alban Davies
ISBN: 9780862437336 (0862437334)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Caled, 303 x 218 mm, 238 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £29.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Astudiaeth ddarluniadol o fywyd a gwaith Owen Jones (1809-74), pensaer a chynllunydd, argraffydd a dylunydd arloesol o dras Cymreig, yn cofnodi ei berthynas gyda'i deulu, ei gyfeillion a'i gydweithwyr ynghyd â'i ddylanwad eang ar amryfal feysydd byd celf, gyda nodiadau manwl. 126 o luniau lliw a du-a-gwyn.

An illustrated study of the life and work of Owen Jones (1809-74), a pioneering architect, designer and printer of Welsh descent, recording his relationship with his family, friends and colleagues together with his wide influence on various artistic fields, with detailed notes. 126 colour and black-and-white illustrations.
Cyfarwydd ddigon i unrhyw un a ymddiddorodd yn hanes llên Cymru yw enw Owen Jones (Owain Myfyr), a anwyd yn 1714, ac a aeth yn llanc ieuanc o Lanfihangel Glyn Myfyr i Lundain, cael gyrfa lwyddiannus fel crwynwr yno, ac oherwydd ei haelioni mawr, ennill ei le fel un o’r ffigurau amlycaf ym mywyd llenyddol Cymru yn niwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau’r ganrif ddilynol. Llai adnabyddus hyd yma fu ei fab o’r un enw, ond yn y gyfrol ysblennydd hon o waith Gareth Alban Davies, ac o wasg y Lolfa, dyma gywiro’r diffyg hwnnw unwaith ac am byth.

Hen farddoniaeth a llawysgrifau Cymraeg oedd diddordeb y tad, ond pensaernïaeth a chelfyddyd llun a lliw a ddenodd ‘Myfyr Junior’ fel y galwyd ef unwaith. Ac yntau'n un ar hugain oed, ceir ef yn teithio yn Ffrainc a’r Eidal, ac yn fuan wedyn yng nghwmni ei gyfaill o Lydaw, Jules Goury, aeth i’r Aifft lle bu’r ddau'n cofnodi mewn dyfrliwiau yr hynodion pensaernïol a welent a’u cyhoeddi yn nes ymlaen.

Yn 1834 aeth y ddau i Sbaen – ymweliad a esgorodd yn y pen draw ar ddwy gyfrol am Balas yr Alhambra yn Grenada, a ddeffrôdd o’r newydd y diddordeb sy’n parhau hyd heddiw yn y rhyfeddod pensaernïol hwnnw. Yn 1847 ymunodd Owen â’r Society of Arts a dod yn rhinwedd hynny yn un o’r prif ffigurau ynglŷn ag adeiladu ac addurno’r Palas Grisial ar gyfer Arddangosfa Fawr 1851 yn Hyde Park, ac eto ar gyfer yr ail Arddangosfa yn 1854 pan symudwyd y Palas i Sydenham yn ne Llundain. Gwelir ôl ei law yng ngorsaf fawr Paddington, lle gellir canfod dylanwad ei astudiaeth o’r Alhambra. ‘Paddington,’ meddai’r awdur, ‘oedd Alhambra Llundain.’

Rhy luosog o lawer yw’r gwahanol agweddau ar ei fywyd a’i waith i’w croniclo yma, ond gwnaeth Gareth Alban Davies gymwynas aruthrol â darllenwyr Cymraeg drwy droi’r llifoleuadau ar un a fu’n rhy hir o lawer yn y cysgodion. ‘Cenhadwr dros liw,’ ‘arloeswr mawr argraffu mewn lliw,’ adferwr poblogrwydd teiliau fel dull o addurno – fe ellid mynd ymlaen yn hir. Yr oedd ei ddylanwad yn ddigon pellgyrhaeddol i gyffwrdd â Paul Gauguin, Frank Lloyd Wright a Charles Rennie Mackintosh ymhlith eraill. Daeth i gysylltiad agos â’r cylch y byddai’r awdures George Eliot a’i phartner George Lewes yn troi ynddo, a diddorol tu hwnt, heb sôn am ddarbwyllol, yw cais yr awdur i ddarganfod i ba raddau y ffeindiodd Owen Jones ei ffordd i mewn i rai o nofelau George Eliot.

Cyfrol wirioneddol gyfoethog yw hon, na cheir ei thebyg yn Gymraeg yn aml, yn llawn o ddeunydd newydd sbon ac o luniau godidog. Prynwch hi, darllenwch hi, ac yna gosodwch hi ar eich bwrdd coffi gyda balchder mawr.

Tegwyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol Hardd i Gofio Cymro Enwocar Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Cyhoeddwyd un o lyfrau Cymraeg mwyaf uchelgeisiol Y Lolfa ers Llyfr Y Ganrif sef cyfrol 240 tudalen llawn lliw am y Cymro oedd yn un o fawrion rhyngwladol y byd pensaernol, ac a ddylanwadodd ar bensaer Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Maer gyfrol, Y Llaw Broffwydol: Owen Jones, Pensaer yn cael ei chyhoeddi yng nghyfres Celf 2000 Y Lolfa ac yn olrhain bywyd a chyfraniad celfyddydol Owen Jones yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg ai ddylanwad hyd heddiw. Maen cynnwys bron i 150 o luniau llawn lliw syn cynnwys enghreifftiau oi waith nodedig fel pensaer a llu o luniau oi waith sydd yng nghasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Yn l yr awdur, Gareth Alban Davies: Owen Jones oedd Cymro enwocar byd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn ogystal bod yn fab ir noddwr lln adnabyddus, Owen Myfyr o Sir Ddinbych, ef oedd un o brif swyddogion a chynllunwyr Arddangosfa Fawr 1851, pryd y daeth y byd i Hyde Park i ryfeddu. Ac ef hefyd oedd pensaer Arddangosfa anferthach 1854, pryd yr ail grewyd replicas o adeiladau a henebion yr Aifft a Gwlad Groeg, ac or wyrth honno, yr Alhambra yn Granada.

Yn 1856 cyhoeddodd The Grammar of Ornament, astudiaeth o ddyluniad, ei ddechreuadau ai ddatblygiad trwyr canrifoedd, a hwn a enillodd iddor enwogrwydd mwyaf parhaol. Bu ei syniadau hefyd am natur ac amcanion pensaernaeth yn ddylanwad sylfaenol ar Frank Lloyd Wright ac eraill, heb anghofio pensaer Canolfan y Mileniwm.

Yn ogystal mawrygu dylanwad Owen Jones, gwl yr awdur ffurf y llyfr yn rhywbeth y byddai Owen Jones wedi ei werthfawrogi: Mae dylunior gyfrol yn rhagorol a deallus, gan ddilyn union linach Owen Jones ei hun, meddai.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymru Geoff Charles - ...
Ioan Roberts
£14.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch