Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyn yn y Cefn heb Fwstásh, Y
Eirug Wyn
ISBN: 9780862437350 (0862437350)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 184 x 121 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o bedair ar ddeg o straeon byrion amrywiol doniol a dwys sy'n ennyn chwerthin a chydymdeimlad gan un o awduron cyfoes cynhyrchiol a phoblogaidd.

A collection of 14 diverse amusing and sad short stories to evoke laughter and sympathy by a popular and prolific contemporary author.
Rhyfedd meddwl mai dyma gyfrol olaf un yr awdur toreithiog hwn.

Mae yma bedair ar ddeg o storïau byrion, i gyd yn fyr ac ambell un yn fyr iawn. Mae’r ystod o brofiadau’n ddiddorol a hynod, ac yn rhychwantu ein teimladau o arswyd ac ofn i orfoledd a sbloets. Ceir cyfran helaeth o hiwmor cynnil hefyd, ac o eironi ar brydiau.

Fel y gwyddon ni, roedd gan Eirug arddull goeth a chyfoethog, ond roedd ganddo hefyd feistrolaeth ar rythmau’r iaith lafar ac ar dafodieithoedd. Mae’r themâu yn amrywio o garu annwyl a diniwed, wrth ddarganfod rhywioldeb yng nglasoed hogiau a genethod, yn ogystal â mathau go anghyffredin a rhyfeddol o rywioldeb. Yn yr achos olaf yna mae Eirug yn dychanu’r stereoteip sydd gan estronwyr ohonon ni’r Cymry mewn ffordd ogleisiol o hwyliog.

Cofir mai mab y Mans oedd Eirug wrth inni ddarllen am drafferthion mewn capeli sblit a’r ffin rhwng y capel a’r byd; ceir stori hollol annisgwyl ei chynllun am losgi tai haf, ac ambell stori ysbryd. Ceir ochr arall iddo, y dychanwr a’r dyn oedd yn casáu rhagrith o bob math, wrth iddo sôn am weithgareddau cynghorau lleol a hynny mewn arddull finiog. Mae’r stori ‘Byg’ yn llawn o wybodaeth am dechnoleg cyfathrebu a byd busnes, ac yn dipyn o sbloets.

Mae yma hefyd dipyn o sôn am farwolaeth, o’i ofn ac o’i wynebu'n bersonol neu mewn anwyliaid. Ceir sawl adlais trist o rai o brofiadau diriaethol yr awdur yma.
Mae un o’r rhain i wneud ag arswyd rhywun yn byw ar ei ben ei hun, ac un arall am anobaith dyn yn byw mewn cartonau. Yn y stori eponymaidd mae dirgelwch fel stori dditectif arswyd yn ymwneud â chythraul cystadlu mewn eisteddfod sy’n arwain at gyfres o lofruddiaethau. Ond y stori fwyaf dirdynnol a chryf ydy ‘Yr Heipocondriac Llawen’, lle mae marwolaeth perthynas agos ac annwyl wedi ei adleisio yn y person ei hun wrth iddo yntau wynebu’r posibilrwydd o’i angau ei hun.

Mae gwendid y gyfrol yn deillio o fyrder y storïau. Weithiau dydyn nhw namyn straes, heb unrhyw ddatblygiad ar blot na chymeriad na sefyllfa. Ond ar y cyfan maen nhw’n ddigon difyr, ac yn hawdd eu darllen a’u mwynhau.

Harri Pritchard Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cyfres y Cewri: 34. ...
Siân James
£7.95
 
Prynwch
Stori Sydyn: Hartson
John Hartson
£1.99
 
Prynwch
Cerdded Mewn Cell
Robin Llywelyn
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch