Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofio Eirug
ISBN: 9780862437541 (0862437547)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Emyr Llywelyn Gruffudd Fformat: Clawr Meddal, 184 x 121 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cynnes o atgofion a straeon teulu a chyfeillion am y diweddar Eirug Wyn (1950-2004), yn cynnig cipolwg cynnes ar bersonoliaeth llawn diddanwch ac ysbrydoliaeth tynnwr coes meistraidd, ymgyrchydd gwleidyddol, dyn busnes dyfeisgar a llenor dychanol. 52 llun du-a-gwyn.

A warm collection of reminsicences and stories about the late Eirug Wyn (1950-2004) by family and friends, presenting a warm glimpse of the entertaining and inspiring personality of a master- pranker, political campaigner, inventive businessman and satiric writer. 52 black-and-white illustrations.
Canmolwn yn awr y gŵr enwog, y tad, y cyfaill, y brawd, y dyn busnes, y tynnwr coes hefyd.

Waeth pwy a gyffyrddwyd gan Eirug Wyn yn ystod ei fywyd amrywiol, yr un yw’r ddedfryd a'r un yw'r argraff a adawodd yn ôl y llyfr hwn. Rhed yr edmygedd ohono yn llinyn arian drwy'r gyfrol hon, a gyhoeddwyd yn fuan iawn wedi ei farwolaeth fis Ebrill 2004. Cyfle i deulu a chyfeillion a chydnabod droi eu galar yn ddathliad o gyfraniad dyn arbennig iawn yn eu golwg hwy yw hwn; trwy rannu â ni nad oedd yn ei adnabod gystal gyfoeth eu hadnabyddiaeth ohono.

Prysura Emyr Llewelyn Gruffudd i ddweud nad cofiant yn yr ystyr arferol mo'r gyfrol hon, nac ychwaith astudiaeth na dadansoddiad o waith y llenor eithriadol o gynhyrchiol a llwyddiannus hwn. "Yn syml," meddai, "mae'n gasgliad o straeon amdano gan amrywiaeth eang o bobl oedd yn ei adnabod." Nid dyma'r lle na'r achlysur, felly, ar gyfer beirniadaeth lenyddol, er enghraifft, neu i rai a frifwyd yn Lol gwyno.

Dosbarthwyd yr atgofion i gyd-fynd â gwahanol gyfnodau yn ei fywyd annheg o fyr gan agor gyda thusw o atgofion teuluol teimladwy. Ar un wedd mae'n gyfrol hynod o bersonol a phreifat, ond o ddiddordeb cyhoeddus gan fod y gwrthrych yn eiddo i Gymru gyfan oherwydd ei amryfal weithgarwch.
Fersiwn print yw Cofio Eirug o'r cyfnod hwnnw o dristwch, clod, dagrau a chwerthin sy'n dilyn angladd. Cyfnod pan fo'r rhan fwyaf o frawddegau'n cychwyn â'r geiriau, "Mi rydw i'n i gofio fo yn . . ."

Yn achos Eirug Wyn bu'r cyfraniad mor eang â mentro i'r lôn yn fachgen ysgol gyda D yn lle L ar ei gar ac ennill y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen ddwywaith yr un. Wedyn dyna'r holl fentrau busnes fel watsys Cymreig o Hong Kong neu ble bynnag, a'r sgeg yn dilyn colli achos llys y cylchgrawn Lol.

Ac mae tystiolaeth gyffredinol i'w frwydr yn erbyn y cancr ffiaidd a'i goddiweddodd fod yn un arwrol ac yn ysbrydoliaeth – ac yn un a ymladdodd gyda gwên ar ei wyneb. "Disgleiriai o ddireidi," meddai un o'i ferched gan ychwanegu mai "hiwmor ei bersonoliaeth hwyliog" a gynhaliodd y teulu yn ystod ei salwch. Gallwn gasglu mai dyna'r gynhaliaeth yn nyddiau galar hefyd.

Er mai cyfrol a gododd o dristwch yw hon y mae hefyd, oherwydd natur ei gwrthrych, yn un hwyliog a difyr er, efallai, braidd yn ailadroddus erbyn y diwedd wrth i'r golygydd ganiatáu i gyfrannwr ar ôl cyfrannwr ail-ddweud ei gilydd.

"Mae'n rhyfedd a gwag hebddo. Yn dad, yn benteulu ac yn Ddyn Gorau yn y Byd," meddai ei ferch arall amdano. Pa bynnag bethau a champau eraill a gyflawnai, ni fyddai unrhyw dad yn dymuno teyrnged haelionach na hon. Tystiolaeth y gyfrol hon yw i Eirug Wyn fod yr un mor ffodus yn ei edmygwyr ag y buont hwythau o'u hadnabyddiaeth ohono ef.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch